Inlägg den 07 december 2009

mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Ägare av vindkraft ska skatta för el

20 000 personer i Sverige som äger andelar i vindkraft har fått ett surt besked. Skatterättsnämnden anser att de måste skatta på prisskillnaden mellan den el de köper från vindkraft och priset på elbörsen Nordpool.

De som investerat i vindkraft hade bland annat billigare el i sikte. Men redan tidigare har Skatteverket slagit fast att priset på Nordpool är att betrakta som marknadspris, och Skatterättsnämnden – en myndighet under finansdepartementet vars beslut är bindande – gick alltså på samma linje.

I stället för att gynna förnyelsebar energi motarbetas den genom beslut från Skatterättsnämnden. Detta parodiskt samtidigt som Cop 15 inleds i Köpenhamn.

Vi behöver mer förnyelsebar energi inte mindre.

För att öka produktionen av småskalig förnybar el utöver vad som är möjligt med enbart nettomätning behövs också kompletterande styrmedel. Miljöpartiet anser att ett fastprissystem är nödvändigt för att få ett verkligt genomslag för småskalig förnybar elproduktion. Ett fastprissystem innebär att leverantören får en fast ersättning för den förnybara el som levereras från små vindkrafts- och solcellsanläggningar, högre än för den vanliga elproduktionen. I de länder som lyckats allra bäst med att tillföra småskalig förnybar el till nätet, som Tyskland och Spanien, har man använt just sådana fastpris system. Med en sådan lagstiftning kan varje medborgare bli elproducent, och elnät bolagen måste ta emot deras elektricitet och betala fasta priser för den.

De tyska hushållen kan då snabbt räkna hem de investeringar de gjort i sin elproduktionsanläggning. Tyskland har genom systemet på kort tid blivit världsledande både på el från vindkraft och från solceller. På köpet har man fått en framgångsrik ny industri för produktion av vind- och solcellsanläggningar som hittills skapat över 130 000 arbetstillfällen. Det fasta högre priset för förnybar el slås ut på alla elkonsumenter och kostnaden ligger i dag på bara ca 10 kr per hushåll och månad.

Läs mer!

Lite positivt är ändå att

Beslutet kommer samtidigt som FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn inleds. Flera politiska partier, på båda sidor blockgränserna, överväger nu att ta initiativ för att få till en ändring av regelverket.

mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Störst förtroende för MP och M i Stockholm

Miljöpartiet och Moderaterna är bäst på att tillvarata stockholmarnas intressen och göra Stockholm till en bättre stad. Det anser nollåttorna själva, enligt en ny undersökning.

– De här två partierna ligger i en klass för sig och får tillsammans hälften av väljarnas stöd, säger Per Fernström, ansvarig konsult på Novus opinion, som gjort undersökningen på uppdrag av Gyllenforsen fastigheter.

Resultatet bygger på intervjuer med 600 stockholmare. De har bland annat svarat på frågan: ”Vilket politiskt parti tror du bäst kommer ta tillvara på dina intressen för en bättre stad att leva i?”

30 procent svarar Miljöpartiet, som därmed intar förstaplatsen på stockholmarnas förtroendelista. Moderaterna kommer tätt efter med 29 procent. Socialdemokraterna hamnar först på tredje plats, på låga 14 procent.

maskros_25cmKan man vara annat än glad?

Frågan är lite lurig, “ta tillvara på dina intressen för en bättre stad att leva i”. Lite för mycket egoistiskt synsätt. Man kan dock tolka det lite mer positivt.

Hur hade resultatet blivit om man hade frågat “Vilket parti tror du bäst kommer att göra Stockholm en bättre stad att leva i?” Inte heller då enbart utifrån ett Stockholms perspektiv. Stockholm behöver övriga landet och övriga landet behöver Stockholm.

Kanske hade det gett ännu fler procent för miljöpartiet.
Eller?

PARTIERNA SOM GÖR STOCKHOLM BÄTTRE
Vilket parti är bäst på att tillvarata stockholmarnas intressen?
Miljöpartiet: 30 procent
Moderaterna: 29 procent
Socialdemokraterna: 14 procent
Folkpartiet: 7 procent
Vänsterpartiet: 5 procent
Kristdemokraterna: 2 procent
Centerpartiet: 2 procent
Annat parti: 9 procent

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Carlgren stannar längre på klimatmötet

I söndagens tidning publicerade Sydsvenskan en intervju med Andreas Carlgren. Rubriken var: “Miljöministern sköter mötet från Stockholm“. Efter publiceringen har hans pressekreterare Lennart Bodén velat göra ett förtydligande.

Av intervjun framgår att Carlgren kommer att närvara när klimattoppmötet Cop15 öppnar i Köpenhamn idag.

Därefter, säger han, kommer han att från Stockholm hålla kontakt med ministerkolleger per telefon och videokonferens.

Enligt Lennart Bodén ska Andreas Carlgren åka till Köpenhamn på lördag den 11 december och finnas på plats fram till dess att mötet stänger följande fredag.

Lite märkligt att vår miljöminister när nu Sverige är ordförandeland inte kommer att vara med på hela klimattoppmötet. Visst är det bra med telefonkonferenser men det är få gånger det är sådana här toppmöten där det krävs hård förhandling. Utmaningen är stor men inte omöjlig men då borde väl miljöministern vara närvarande. Det borde väl vara lättare att vara med i förhandlingarna och påverka om man är fysiskt närvarande.

I den första SDS-intervjun så verkade det inte som om att vår miljöminsiter skulle vara med de sista dagarna.

Om denna närvaro säger Carlgren ingenting i den bandade intervjun med Sydsvenskan.

Efter SDS-artikeln kommer nu en justering. Man kan undra hur det var tänkt.
OM det var tänkt!

Sverige har aldrig haft en större chans att påverka klimatförhandlingarna och så verkar det som om vår miljöminister inte prioriterar detta. Eller är det kanske Borg och Reinfeldt som är de främsta klimatförhandlarna?
Moderaterna hade i alla fall större trovärdighet i “klimatfrågan” än centern som bara hade 4 % vilket är 2 %-enheter mindre än förra mätningen.


Green New Deal
Våra rödgröna förslag inför klimattoppmötet i Köpenhamn

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet sade redan 2007

Miljöpartiet delar regeringens ambitioner att dela ansvaret för barn och hem mer lika mellan män och kvinnor. Regeringens jämställdhetsbonus är dock en krånglig och osäker metod att nå detta mål. Miljöpartiet föreslår stället en ökad individualisering av föräldrarförsäkringen.

Det visar sig att

Sju personer fick jämställdhetsbonus på mellan 100 och 1 800 kronor av staten under första halvåret. Att administrera utbetalningarna kostade sammanlagt cirka 6 miljoner kronor, enligt Dagens Nyheters uträkning.

Det hade varit bättre att införa en tredelad föräldraförsäkring så att fler pappor kan vara mer med sina barn. Uträkningar visar att regeringens reform med jämställdhetsbonus hittills har kostat 850 000 kronor per person att administrera.
Detta var läget i juni 2009.

Det är helt onödigt att slösa bort pengar på administrativa kostnader för jämställdhetsbonus när de istället kunde användas till fler pappadagar. Även om fler får jämställdhetsbonus framöver och de administrativa kostnaderna minskar räknat per person kommer jämställdhetsbonusen fortsätta vara ett kostsamt och för dåligt styrmedel för att öka jämställdheten. Det skulle vara bättre med en tredelad föräldraförsäkring på 18 månader, där föräldrarna får sex månader var och sex månader att gemensamt förfoga över.

Klimatpolitik, jämställdhetspolitik, det är det samma. Alliansen snackar mest och levererar inga resultat.