Inlägg den 21 december 2009

mån
21
dec
2009
måndag, 21 december, 2009 | Skriven av:

Så var det avklarat, sista interna mötet detta året. Det var Mp Skånes valplansgrupp som träffades denna gång förstärkt med GU Skånes språkrör.
Även om det är 271 dagar kvar till valdagen 2010 så är det mycket som måste klaras av innan dess. Läget för miljöpartiet har aldrig varit bättre men det kommer inte att bli någon promenadseger. Vi måste kämpa in i det sista.
Nu behöver vi samordna alla krafter. Vi har numera inte bara miljöpartiet utan vi har Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer.

Bli_medlem_juni_2009 Vi växer i alla kategorier och i opinionsmätningar. Det är verkligen roligt och nu gäller det att ta hand om alla nya medlemmar. Vi kommer att ha bl a att genomföra politikerutbildningar varefter behovet uppstår. Arbete pågår för fullt men det finns alltid plats för fler.
Speciellt roligt är det att vi kommer att kunna starta nya mp-avdelningar i s.k. vita kommuner (där vi inte har plats i kommunfullmäktige).
Du som läser detta får gärna höra av dig om du är intresserad av att vara delaktig i den gröna rörelsen.

Nu är det helg som gäller. Inga möten men det blir en del hemsidejobb och så lite bloggande och facebookande. Den 1 januari 2010 ska miljöpartiets nya hemsidor vara i full gång. Hittills har jag lagt Mp Lunds hemsida nästa blir Mp Skånes. Sedan återstår ett antal andra kommunhemsidor.

mån
21
dec
2009
måndag, 21 december, 2009 | Skriven av:

Fortfarande är det vinter och snön ligger kvar nästan orörd. Några plogbilar har varit ute men inte många. Spännande och se hur länge vintern ska hålla i sig.

Tittade på Agenda och som vanligt fick statsministern prata länge utan att behöva ta hänsyn till någon annan debattör. Han kunde säga saker utan att behöva vara rädd att någon skulle komma med ett motargument. Det ryktas att det är ett krav från statsministern att han ska få sitta i TV oemotsagd annars så kommer han inte. Lite odemokratiskt och lite “storhets vansinne”.

Han lyckades slingra sig undan alla frågor utan att ge svar. Det enda tydliga beskedet var att arbetslinjen fortfarande gäller.
När han fick frågan om varför de som har ett deltidsjobb måste söka ett heltidsjobb och därmed riskera sitt jobb gav han inget svar utan klankade bara på att “alla ställer den frågan”. Han bara skyllde ifrån sig.
Det är klart att de som kan jobba ska jobba. Problemet är att man sänker ersättningsnivåer och hur länge man kan få ersättning sedan hänvisar man bara till att man ska söka socialbidrag. Bara oron att inte veta om man har pengar till hyra och mat kan ju göra en sjuk.
Arbete och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom kommer att bli en stor fråga.
Just nu fungerar inte Försäkringskassan. De har fortfarande problem med att handlägga ärenden inom rimliga tider och att betala ut ersättningar.

Det behövs nytänkande i detta sammanhang. A-kassan behöver göras om till en statlig arbetslöshetsförsäkring och den behöver samordnas med sjukförsäkringen. Det blir därmed enklare och mer rättvist för medborgarna. Allt för många hamnar utanför Sveriges trygghetssystem, ett trygghetssystem som fungerat tillfredsställande under många årtionden, men som nu måste ses över och moderniseras.

maskros_25cm Det ska bli “en dörr in” till trygghetssystemet genom att Försäkringskassan tillsammans med arbetsförmedlingen bildar en ny myndighet. Mp:s partistyrelse vill också att försörjningsstödet (socialbidragen) flyttas över från kommunerna till den nya myndigheten. När det gäller nivåerna i ersättning för ersättning vid sjukdom och arbetslöshets vill Mp likställa dessa.

– Alla svenskar har rätt att känna en grundläggande trygghet. Människor behöver veta att de omfattas av trygghetssystemen den dagen de behöver hjälp. Så är det till viss del i Sverige, men inte fullt ut. Allt för många känner oro för vad som händer den dag de blir sjuka eller arbetslösa, säger Gunvor G Ericson.

Miljöpartiet anser att trygghetssystemet inte får bygga på misstro mot människor, utan tvärtom bör utgå från att människor är ansvarstagande. Regeringen har försämrat trygghetssystemen i hastig takt sedan de kom till makten.

– Det som är värst är dock att de också skapat en misstro om tryggheten som gör att det kan vara svårt att med några enkla återställare återupprätta det trygghetssystem som vi hade tidigare. Det är ytterligare ett skäl till att skapa ett helt nytt system, säger Gunvor G Ericson.

– Miljöpartiet har haft en omfattande diskussion om vad grunderna är i ett modernt trygghetssystem ska vara. Självklart vill vi att det ska bli enklare. Det handlar om allt från information och blanketter till att ersättningen kommer i tid samt att systemet ger riktig trygghet. Vi tror att det är viktigt att samordna försäkringssystemen och skapa ett system med “en dörr in”, säger Gunvor G Ericson.

En allvarlig konsekvens av regeringens politik är att stora grupper nu står utanför a-kassan. Det är 400 000 människor som har lämnat a-kassan sedan regeringen tvingade a-kassorna till avgiftshöjning. Under högkonjunktur kan det kännas som om arbetslösheten inte är en aktuell fråga för den enskilde, men vad händer med alla de som gått ur a-kassan när ekonomin blir sämre.

Läs mer!

Cyklar i snö_dec2009