Inlägg den 03 december 2009

tor
3
dec
2009
torsdag, 03 december, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiets riksdagsledamot Thomas Nihlén har varit med och skrivit en motion angående läkemedelsvanvård. Det finns ett stort problem speciellt när det gäller medicin till äldre. Det är viktigt både ur “patientens” hälsoperspektiv men även rent ekonomiskt.

Thoma NihlenI dag 3/12 under socialutskottets möte blev det klart. Regeringen kommer inte att utreda förutsättningarna för att införa en Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning. Veckan före jul röstar de fyra borgerliga partierna i riksdagen ned motionen från Miljöpartiet och stoppar därmed det välbehövliga lagförslaget för att undvika att fler Gulli Johansson drabbas av mot läkemedelsvanvård.

Frågan om felaktig läkemedelsanvändning har under de senaste åren uppmärksammats i dagspress, fackpress och tv vid ett stort antal tillfällen. Att detta är ett stort samhällsekonomiskt, medicinskt och folkhälsopolitiskt problem är de flesta överens om. Problemet är känt sedan många år tillbaka men det har inte skett några märkbara förbättringar trots att medvetenheten är relativt stor och ett antal åtgärder har satts in.

Felaktig läkemedelsanvändning kan innebära att en patient fått fel läkemedel, fel dosering, ett onödigt läkemedel och/eller bristfällig uppföljning av behandlingen. Detta kan leda till problem, allvarliga biverkningar, sjukdom och ibland även död för patienten. Vi vet i dagsläget inte hur många människor i Sverige som drabbas och vilka orsakerna är, och inte heller exakt hur stor den totala samhällskostnaden är.

Uppskattningar som finns talar dock för att kostnaderna för den felaktiga läkemedelsanvändningen ligger på 25-30 miljarder kronor och att det är hundratusentals patienter som drabbas av problem och sjuklighet och kanske tusentals som avlider av läkemedelsrelaterade orsaker.

Läs mer!

tor
3
dec
2009
torsdag, 03 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : MP åker till miljömötet
Maria lila

Regeringen ville inte ha med Miljöpartiets Maria Wetterstrand i delegationen till klimatmötet i Köpenhamn. Nu åker hon i alla fall, för en europeisk stiftelses räkning.

Den svenska delegationen vid Köpenhamnsmötet består av cirka 150 personer. En av dem tillhör oppositionen i riksdagen, socialdemokraten Anders Ygeman som är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Men även Maria Wetterstrand och Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly kommer att vara på plats i Köpenhamn. Maria Wetterstrand representerar stiftelsen Green European Foundation som är kopplad till Europeiska gröna partiet.

Det hade givetvis varit bättre att Maria hade fått åka som representant för Sveriges Riksdag men detta är helt OK. Det vore ett misstag att inte låta Maria vara på plats. Det gäller att Cop 15 ger resultat och inte bara blir en massa snack.
Alliansen inklusive miljöministern verkar helt ha gett upp möjligheterna att få fram ett bra förhandlingsresultat.
Dessutom har miljöministern tydligt visat att han är på helt fel väg.

Sverige kan genom att använda kunskap & teknik och Sveriges goda förutsättningar vara ett lokomotiv och föredöme för andra länder.
Majoriteten av alla miljö- och klimatexperter kräver åtgärder nu. Därför kan vi inte bara vara passiva och kräva åtgärder av andra.
Statsministern som nu är ordförande i EU riskerar vår framtid. Moderaterna har aldrig drivit några miljöfrågor så det är inte så överraskande att de agerar som de gör men centern har ju ändå varit ett parti med gröna värderingar.

Kategori: EU, klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tor
3
dec
2009
torsdag, 03 december, 2009 | Skriven av:

Novus har gjort en mätning på uppdrag av TV4 angående förtroendet för Maria Wetterstrand och Mona Sahlin. Det är glädjande siffror för en miljöpartist. Det är bara att lyfta på hatten för Maria.
Maria har större förtroende inom alla grupper förutom hos LO 34% mot 35% för Mona och hos (S) 50% mot 58% för Mona.
Glädjande siffror för ett grönt hjärta. Det är dags att börja bygga förtroende för ett regeringsalternativ till nuvarande allians. Detta är en bra utgångspunkt.
Microsoft PowerPoint - Partiledare 2009 - 2010TV4 Wetterstrand

Läs hela undersökningen!

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar