Inlägg den 17 december 2009

tor
17
dec
2009
torsdag, 17 december, 2009 | Skriven av:

I dag börjar sammanträdet med prisutdelningar. Barn och skolnämnd Lund Stad blev miljödiplomerad så nu är det det bra P-bolaget kvar. Efter det blev det utdelning av Lunds Stadsbyggnadspris. I år gick priset till Gunilla Svensson som ritat bl a Tornahem.
I kväll är det få ärenden så förhoppningsvis kommer vi att hinna med allt.
På dagordningen finns:
• Medarbetarpolicy för Lunds kommun
• Offentliga bidrag på lika villkor
• Detaljplan för Raffinaderiet 1 m.fl i Lund, Lunds kommun
• Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter i Lunds kommun för verksamhetsåret 2010
• Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen
• Förslag till justering av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Motioner
• Erik Almqvists (SD) och Hans-Olof Anderssons (SD) motion angående indraget stöd till kulturföreningar för invandrare
• Erik Almqvists (SD) och Hans-Olof Anderssons (SD) motion om uppsägande av avtalet med Migrationsverket
• Sven-Bertil Perssons (DV) motion ”Valfrihet och mångfald i äldreboendet”

Interpellationer
• Sven-Bertil Perssons (DV) samt Ulf Nymarks (DV) interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Göran Brinck (M) om en missad detalj i detaljplaner för bostäder

Kommunfullmäktige sänds på STEVE (Student TV) samt även på webben dock inte i kväll. Sammanträdet kommer att läggas ut på webben senare.

tor
17
dec
2009
torsdag, 17 december, 2009 | Skriven av:

Maria Wetterstrands rapport nr 8 från Cop 15.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
17
dec
2009
torsdag, 17 december, 2009 | Skriven av:

Maria Wetterstrands rapport nr 7 från Cop 15.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar