Inlägg den 15 december 2009

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

Maria Wetterstrands rapport nr 5 från Cop 15.

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

Maria Wetterstrands rapport nr 4 från Cop 15.

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver Genarpsbor slåss för bevarat centrum

Genarpsbor tar strid mot planerna på att flytta medborgarkontoret till biblioteket.
– Vi vill bara förbättra servicen, säger bibliotekschef Karin Sandberg.

“Politiker tänk till!” skriver Genarps byalag, Genarps kulturförening, Lions club och andra föreningar till kommunstyrelsen. “En ort utan levande centrum utarmas snabbt och får ingen identitet.”

Bakgrunden är att kommunstyrelsen gett bibliotekschefen i uppdrag att samordna medborgarkontoren med stadsdelsbiblioteken.

Genarps medborgarkontor ligger idag mitt i byn i det gamla stationshuset vid Häckebergavägen. Där har det funnits sedan Genarp var en egen kommundel.

Ännu så länge har inte jag som politiker haft möjlighet att påverka detta ärende. Tanken att samordna bibliotek och medborgarkontor är bra. Båda dessa lokaler bör ligga centralt i samhället eftersom de fyller centrala behov.
Att nu flytta medborgarkontoret till biblioteket har väl skyndats på för att kunna klara alliansens besparingar. Även om det kan innebära ökad service så känns det fel att utlokalisera medborgarkontoret. Visserligen är biblioteket en central plats men på fel plats.
Nu får vi se vad serviceförvaltningens utredning ger för resultat. Vad Genarpsborna kommer att säga är väl inget att undra om. Vad som däremot är mer oklart är vad som händer med frågan rent politiskt. För ärendet blir väl en politisk fråga?
Ett mer intressant uppdrag vore att hitta en lokal eller plats för ett mer centralt belägget bibliotek & medborgarkontor som även kan vara en samlingspunkt i andra sammanhang för Genarp.
GENARP

SkD 1, SkD 2

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Personal kritisk till att Lunden stängs

Lundens ungdomshem för flickor läggs ned vid årsskiftet. De anställda tycker beslutet är fel eftersom den vård som erbjuds inte finns någon annanstans i Sverige.

– Vår avdelning är den enda i landet som har den spetskompetens som krävs för att ta hand om denna speciella målgrupp, säger Anna Hockum, biträdande avdelningsföreståndare.
Till Lundens ungdomshem kommer flickor som både har missbruksproblem och i den absoluta majoriteten av fallen också en psykiatrisk diagnos.

– De kan ha självskadebeteende, vara väldigt utåtagerande och även våldsamma. Ofta kommer de till oss eftersom andra institutioner inte klarar av dem, säger Anna Hockum.
På Lunden finns ett team av personal som kan vårda flickorna. Läkare, sjuksköterskor, psykologer med flera yrkeskategorier finns under samma tak.
– Det brukar gå bra för de tjejer som har varit hos oss. Vi är rädda för att de kommer att fara illa när det inte finns någon som kan ta hand om dem på samma sätt, säger Anna Hockum.

Bengt Andersson, regionchef för Statens institutionsstyrelse, uppger att besparingsskäl ligger bakom beslutet. Myndigheten går mot ett underskott på 100 miljoner för 2009.

Det är i alla fall ärligt av regionchefen att erkänna att nedläggningen beror på besparingarkrav. Situationen för många ungdomar är inte bra. Speciellt inte de som har psykiatriska diagnoser.
Det som borde göras är att skapa fler behandlingsplatser för att möta behovet. Man borde också utvärdera verksamheter innan de läggs ner.
Vad kostar det inte samhället att dessa ungdomar inte tas om hand?
Vad kostar det inte dessa flickor i lidande och livskvalité?

Att lägga ner innebär också resursslöseri med kompetens.

Är det värt att riskera unga flickors framtid bara för att sänka skatten för de som ändå har tillräckligt?

Det är hög tid att byta regering!

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Carlgren: ”Det är en skam”

Vissa utvecklingsländer har intresse av att blockera processen vid klimatmötet i Köpenhamn. “Det är en skam” och det gagnar de länder som inte vill ha ett kraftfullt avtal, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Miljöministern lägger skulden för eftermiddagens avbrott i förhandlingsprocessen på talesmannen för utvecklingsländerna, G77, Di Aping Lumumba. Hela upplägget från den danska mötesordföranden, miljöminister Connie Hedegaard, att ha öppna konsultationer på ministernivå för att lösa de svåraste knäckfrågorna, havererade.

– Den sudanesiske ordföranden har ställt en rad hinder i vägen för att gå vidare med arbetet. Jag ser det som ett tecken på djup splittring inom u-landsgruppen, säger Andreas Carlgren som här i Köpenhamn talar för alla EU-länder.

– Det är en skam i ett läge när världen väntar sig reslutat.

Vår centerpartistiska miljöminister tycker att det är en skam när G77 ställer krav. Sverige tillhör de länder som släpper ut mer CO2 än G77-länderna speciellt om vi tar med vår konsumtion som ger utsläpp i andra länder.
Det är vår miljöminister som borde skämmas. Varför ska G77-länderna ta på sig vår skuldbörda?

BBC skriver : Copenhagen climate summit negotiations ‘suspended’

They point out that the Kyoto Protocol is the only international legally binding instrument that has curbed carbon emissions, and also that it contains functioning mechanisms for bringing development benefits to poor countries such as money for investment in clean energy projects.

EU och Sverige borde gå med på att sänka CO2-utsläppen ytterligare och dessutom ska en eventuell klimatfond inte finansieras med biståndspengar. Det är givetvis inget som hindrar att biståndspengarna också används till klimatsmarta projekt.
Vi har byggt upp vårt välstånd på att utnyttja “fattiga” länder. Nu är det dags att betala tillbaka.
Klimatförändringarna drabbar redan fattiga länder. Det är dags att agera nu.

Alla har rätt till samma nivå välstånd som vi har i Sverige. Hur man sedan räknar på välstånd är en annan sak. Det vore ju synd om vi lurade på andra länder vårt “välstånd” rakt av. Högre BNP och mer CO2-utsläpp gör oss inte lyckligare. Det finns andra värden än pengar och det kan vi säkert lära oss av andra länder.

DN, GP

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

Maria Wetterstrands rapport nr 3 från Cop 15.

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar