Inlägg under kategori » stadsplanering «

tor
25
nov
2010
torsdag, 25 november, 2010 | Skriven av:

Man kan undra varför Lunds kommun har satt papperskorgen som finns på bilden. Den står på sydvästra delen av Bantorget.

Varför har den placerats på detta ställe?

Är detta ett ställe där skräp uppkommer?
Visst borde alla som producerar skräp bära med sig detta tills de hittar en papperskorg. Tyvärr gör inte alla det.

På denna plats finns inga parkbänkar, ingen inbjudande gräsmatta där det kan uppstå picnicsituationer med soprisk. Papperskorgen står mellan cykelbanan och gångbanan.

Varför står den just här ???

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver Genarpsbor slåss för bevarat centrum

Genarpsbor tar strid mot planerna på att flytta medborgarkontoret till biblioteket.
– Vi vill bara förbättra servicen, säger bibliotekschef Karin Sandberg.

“Politiker tänk till!” skriver Genarps byalag, Genarps kulturförening, Lions club och andra föreningar till kommunstyrelsen. “En ort utan levande centrum utarmas snabbt och får ingen identitet.”

Bakgrunden är att kommunstyrelsen gett bibliotekschefen i uppdrag att samordna medborgarkontoren med stadsdelsbiblioteken.

Genarps medborgarkontor ligger idag mitt i byn i det gamla stationshuset vid Häckebergavägen. Där har det funnits sedan Genarp var en egen kommundel.

Ännu så länge har inte jag som politiker haft möjlighet att påverka detta ärende. Tanken att samordna bibliotek och medborgarkontor är bra. Båda dessa lokaler bör ligga centralt i samhället eftersom de fyller centrala behov.
Att nu flytta medborgarkontoret till biblioteket har väl skyndats på för att kunna klara alliansens besparingar. Även om det kan innebära ökad service så känns det fel att utlokalisera medborgarkontoret. Visserligen är biblioteket en central plats men på fel plats.
Nu får vi se vad serviceförvaltningens utredning ger för resultat. Vad Genarpsborna kommer att säga är väl inget att undra om. Vad som däremot är mer oklart är vad som händer med frågan rent politiskt. För ärendet blir väl en politisk fråga?
Ett mer intressant uppdrag vore att hitta en lokal eller plats för ett mer centralt belägget bibliotek & medborgarkontor som även kan vara en samlingspunkt i andra sammanhang för Genarp.
GENARP

SkD 1, SkD 2

tor
23
apr
2009
torsdag, 23 april, 2009 | Skriven av:

Nu pågår diskussionen om detaljplanen för Stora Råby 36:22. Miljöpartiet är tveksam till att man bygger på den goda åkermarken. Detta område hade varit OK att bygga trots att det är åkermark men endast under förutsättningen att man gör det på ett bra sätt.
Passivhus borde vara ett minimum. Kollektivtrafikförsörjningen borde vara en självklarhet. Tätheten, dvs fler hus/lägenheter per ytenhet, borde vara större när man nu bygger på åkermark.
DIskussionen har precis börjat så det ska bli spännande hur det går.

ons
15
okt
2008
onsdag, 15 oktober, 2008 | Skriven av:

Ett av de effektivaste sätten att öka attraktiviteten och kapaciteten hos kollektivtrafiken är att bygga spårvagnslinjer. I många större svenska städer finns stombusslinjer med tät trafik som redan idag skulle kunna göras om till spårvagn, och bli ett lyft både för klimatet och för stadsmiljön.

Miljöpartiet föreslår en statlig delfinansiering för byggande av spårvagnslinjer i större städer. Samtidigt har vi gått igenom förutsättningarna för att dra spårvägslinjer i åtta större städer, och presenterar här olika exempel på hur det skulle kunna se ut i städer som Linköping, Uppsala, Malmö, Lund med flera.

Det byggs spårvagnslinjer med stor intensitet runtom i europeiska städer. Exemplen är många på hur stadsmiljöer och kollektivtrafik förbättrats dramatiskt efter införandet av spårvagn. Det finns stor anledning att inspireras av dessa städer som valt att prioritera kollektivtrafiken framför bilen, och på så sätt även gett prioritet till cyklister och fotgängare.

Det är lätt att få känslan av att omställningen till ett klimatsmart samhälle är fyllt av uppoffringar. Men denna genomgång av europeiska förebilder och svenska exempel på spårvagnsutbyggnad visar att det är precis tvärtom. Att satsa på spårvagn är att skapa en mänsklig och levande stadsmiljö där alla som rör sig i staden ges möjlighet till ett klimatsmart resande.

I det följande redovisas exempel på spårvägsutbyggnader i totalt 10 städer som skulle kunna rymmas och delfinansieras med statsbidrag inom den av Miljöpartiet föreslagna ramen, 24 miljarder kronor i statsbidrag till spårutbyggnad under en 15-årsperiod. Exemplen har tagits fram efter kontakter med planeringsmyndigheter, trafikföretag och Miljöpartiets ansvariga olitiker från respektive stad.
De redovisade spårvägsutbyggnaderna ska ses som exempel på intressanta projekt som i några fall är beslutade, men i de flesta fall fortfarande är under utredning. Planeringsförutsättningar och kostnadsberäkningar förändras ständigt, vilket gör att det idag inte är möjligt att med säkerhet fastställa utformning och beräkna kostnader för varje enskilt objekt.
Sammanställningen bör dock ge en ganska god bild av ungefär vilken spårutbyggnad som är möjlig inom den av oss föreslagna ramen.

LUND STN-BRUNNSHÖG
2003 öppnades kollektivtrafikstråket Lundalänken från stationen via universitetssjukhuset, tekniska högskolan, forskningsbyn, Brunnshög och vidare ut mot Södra Sandby. Idag trafikeras stråket med buss, men det är anpassat för att enkelt kunna konverteras om till spårväg. Alla radier, broar och all bebyggelseplanering runtomkring har det senaste decenniet anpassats för att rymma spårtrafik. S, v och mp initierade och satte igång LundaMats, en plan för att miljöanpassa transporterna i Lund.
Inom ramen för detta projekt som pågår fortfarande är Lundalänken en strategisk del. Längs med sträckans centralare delar, Lund Stn-Brunnshög, finns ett stort och ökande reseunderlag. Sedan Lundalänken invigdes har biltrafiken inte ökat trots att Lund är en av de städer som växer mest i Sverige. En konvertering till spårväg kommer att vara nödvändig för att möta efterfrågan på kollektivtrafiken. Det som idag står i vägen för spårväg är bristen på statlig delfinansiering.

BRUNNSHÖG-DALBY
Att ansluta Lund med Dalby med spårväg skulle ha stora regionala effekter. Dalby fungerar idag som knytpunkt för många av Skånetrafikens bussar och det finns flera ytterligare förslag om ny spårtrafik till Dalby.

Detta är givetvis något som borde tas med i Lunds ÖPL-arbete (översiktsplan).

Undrar om det finns några andra partier som vill hoppa på “tåget”?

Läs hela rapporten!

tis
14
okt
2008
tisdag, 14 oktober, 2008 | Skriven av:

Ett av de effektivaste sätten att öka attraktiviteten och kapaciteten hos kollektivtrafiken är att bygga spårvagnslinjer. I många större svenska städer finns stombusslinjer med tät trafik som redan idag skulle kunna göras om till spårvagn, och bli ett lyft både för klimatet och för stadsmiljön.

Miljöpartiet föreslår en statlig delfinansiering för byggande av spårvagnslinjer i större städer. Samtidigt har vi gått igenom förutsättningarna för att dra spårvägslinjer i åtta större städer, och presenterar här olika exempel på hur det skulle kunna se ut i städer som Linköping, Uppsala, Malmö, Lund med flera.

Det byggs spårvagnslinjer med stor intensitet runtom i europeiska städer. Exemplen är många på hur stadsmiljöer och kollektivtrafik förbättrats dramatiskt efter införandet av spårvagn. Det finns stor anledning att inspireras av dessa städer som valt att prioritera kollektivtrafiken framför bilen, och på så sätt även gett prioritet till cyklister och fotgängare.

Det är lätt att få känslan av att omställningen till ett klimatsmart samhälle är fyllt av uppoffringar. Men denna genomgång av europeiska förebilder och svenska exempel på spårvagnsutbyggnad visar att det är precis tvärtom. Att satsa på spårvagn är att skapa en mänsklig och levande stadsmiljö där alla som rör sig i staden ges möjlighet till ett klimatsmart resande.

I det följande redovisas exempel på spårvägsutbyggnader i totalt 10 städer som skulle kunna rymmas och delfinansieras med statsbidrag inom den av Miljöpartiet föreslagna ramen, 24 miljarder kronor i statsbidrag till spårutbyggnad under en 15-årsperiod. Exemplen har tagits fram efter kontakter med planeringsmyndigheter, trafikföretag och Miljöpartiets ansvariga olitiker från respektive stad.
De redovisade spårvägsutbyggnaderna ska ses som exempel på intressanta projekt som i några fall är beslutade, men i de flesta fall fortfarande är under utredning. Planeringsförutsättningar och kostnadsberäkningar förändras ständigt, vilket gör att det idag inte är möjligt att med säkerhet fastställa utformning och beräkna kostnader för varje enskilt objekt.
Sammanställningen bör dock ge en ganska god bild av ungefär vilken spårutbyggnad som är möjlig inom den av oss föreslagna ramen.

LUND STN-BRUNNSHÖG
2003 öppnades kollektivtrafikstråket Lundalänken från stationen via universitetssjukhuset, tekniska högskolan, forskningsbyn, Brunnshög och vidare ut mot Södra Sandby. Idag trafikeras stråket med buss, men det är anpassat för att enkelt kunna konverteras om till spårväg. Alla radier, broar och all bebyggelseplanering runtomkring har det senaste decenniet anpassats för att rymma spårtrafik. S, v och mp initierade och satte igång LundaMats, en plan för att miljöanpassa transporterna i Lund.
Inom ramen för detta projekt som pågår fortfarande är Lundalänken en strategisk del. Längs med sträckans centralare delar, Lund Stn-Brunnshög, finns ett stort och ökande reseunderlag. Sedan Lundalänken invigdes har biltrafiken inte ökat trots att Lund är en av de städer som växer mest i Sverige. En konvertering till spårväg kommer att vara nödvändig för att möta efterfrågan på kollektivtrafiken. Det som idag står i vägen för spårväg är bristen på statlig delfinansiering.

BRUNNSHÖG-DALBY
Att ansluta Lund med Dalby med spårväg skulle ha stora regionala effekter. Dalby fungerar idag som knytpunkt för många av Skånetrafikens bussar och det finns flera ytterligare förslag om ny spårtrafik till Dalby.

Detta är givetvis något som borde tas med i Lunds ÖPL-arbete (översiktsplan).

Undrar om det finns några andra partier som vill hoppa på “tåget”?

Läs hela rapporten!

mån
29
sep
2008
måndag, 29 september, 2008 | Skriven av:

Även om helgen blev kort, enbart söndag som ledig dag, så var den skön. Vädret var kanon med stora möjligheter till uppbyggande trädgårdsarbete. Nu är det nästan bara skörd av äpplen och beskärning kvar innan trädgården kan gå i vintervila. Vindruvorna har klarat sig otroligt bra. Bästa skörden någonsin.

Fredagen och lördagen ägnade jag åt miljöpartiets förtroenderåd och tågresa tur och retur Stockholm.

Förra veckan så skrev SDS “Stressade föräldrar fast i fartkontroll”.

“Lärare och föräldrar på skolorna i S:t Lars-parken har klagat på att många struntar i 30-gränsen. Igår morse slog polisen till mot fartsyndarna. Mer än varannan fortkörare var en förälder som skulle lämna sina barn vid skolan.

Scenen upprepas varje morgon utanför nästan alla svenska skolor:
Klockan är strax efter åtta. Stressade föräldrar, redan sena till jobbet, bromsar in framför skolan och lämnar av sina barn.

Totalt vid de två kontrollerna togs 45 bilister för fortkörning. 26 av dem var föräldrar som skulle lämna eller hade lämnat sina barn på någon av skolorna i parken. Tio var personer som arbetade i S:t Lars-parken. Resterande nio körde bara igenom området, något som också det är förbjudet.

– Högsta noteringen var 48 kilometer i timmen. Det var en förälder som just hade lämnat sitt barn på en skola.”

Detta är visserligen inget nytt. Man blir ändå beklämd av att man inte tänker längre än näsan räcker.

Hur ska man kunna få människor att agera i mer komplicerade sammanhang när man inte ens kan få föräldrar och lärare att inse att man inte ska köra fort utanför en skola. Att skylla på att man är stressad gör det än mer pinsamt.

I bland var det bättre för. Jag kommer ihåg när jag själv gick i skolan (låg- och mellanstadiet). Alla gick själva till skolan om man inte cyklade. Möjligen fick man eskort av en gåendes förälder.

Nu kan man läsa i Allt om barn “Håll koll på barnen med GPS-jacka”.

“Nu är den här. GPS-jackan som hjälper föräldrar att hålla koll på barnen. Det är bara att logga in på internet och läsa av var jackan är någonstans.
– Vi har märkt att föräldrar gärna vill ha total koll på sina barn.”

Denna produkt kan kanske sponsras av FRA.