Inlägg den 31 december 2009

tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Tiden går verkligen fort, det var inte så länge sedan det nya millenniumet, firades med pompa och ståt. Nu är det åter dags för ett nytt år. Ett år som kommer att vara mycket spännande. Summeras 2009, så går det inte missa, att det var då miljöpartiet verkligen sköt i höjden. Detta visar inte bara opinionsmätningar, utan även valresultatet efter EU-valet.

Miljöpartiet har aldrig haft ett bättre läge inför ett val, opinionsmässigt eller politiskt. Våra språkrör är populärare än någonsin. Vi kan räkna med en positiv rikstrend, men för att få ut maximalt av denna, så gäller det att vi även når ut regionalt och kommunalt med miljöpartiets politik.

Situationen ser olika ut i olika kommuner. Det finns kommuner med anställda och bra partistöd och det finns kommuner, där inget av detta finns. Dessutom är medlemssituationen olika. Det finns fortfarande många kommunavdelningar med få medlemmar. Vi har även en del kommuner som saknar mp-avdelning. Just nu har vi flyt och intresset är större än någonsin för miljöpartiet. Vi är nu nära att återstarta några kommunavdelningar. Några till är på gång.

I många kommuner är vi inte långt ifrån ett mandat i kommunfullmäktige. Tittar vi på valresultatet från 2006, så var vi mindre än hundra röster ifrån ett mandat i många kommuner. Då ska man komma ihåg att vi inte hade någon kommunlista i dessa kommuner och att vi sedan dess har haft ett fantastiskt EU-val och en Maria-effekt.

Det är nu ca 260 dagar kvar till valet. Det känns kanske avlägset, men det är en hel del som ska göras innan dess. Börjar vi i tid kommer det att gå mycket lättare och hjälps vi åt blir det dessutom roligare.

Miljöpartiet har växtvärk. Våra opinionssiffror ökar snabbare än vad våra mp-avdelningar växer. Potentialen för att det ska bli ännu fler medlemmar är stor. Vi måste bara våga fråga ”Är du intresserad av att bli medlem i Miljöpartiet?”. Vi blir fler medlemmar, men det blir inte alltid fler aktiva medlemmar i samma takt.

Vi måste hitta ett förhållningssätt, där vi inkluderar nya medlemmar, utan att för den skull glömma de ”gamla”. Nya medlemmar kan ha andra erfarenheter som vi behöver ta vara på. Vi kan inte lösa alla nya uppdrag, som vi kommer att få efter den 19 september, med ”gamla” medlemmar.

Vi måste pröva nytt. Vi kan inte bara konstatera att för få kommer på våra möten.
Vi måste ställa oss frågan ”Varför?”.
Kan vi förändra något: arbetssätt, bemötande, mötestider, mötesteknik, frågor vi driver etc ?

NewYear_mpSka vi lyckas uppnå målsättningen, att fördubbla miljöpartiets röstetal, krävs det att vi samarbetar. Med riksorganisationen, inom kommunorganisationerna, mellan kommunorganisationer, mellan kommun- och regionorganisation. När det gäller samarbete får vi inte glömma bort Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer. Tillsammans blir vi många fler.

Förutom att driva regionpolitik vill Miljöpartiet i Skåne vara ett stöd för kommunorganisationerna. Det kan gälla rent organisatoriska frågor, ta fram listor, valfrågor, hemsidan, facebook, material, hushållsutskick, tips i största allmänhet …

Vi måste se framåt och tillsammans bygga upp förtroendet för grön politik. Utan detta förtroende får vi inga röster. Vi måste ha perspektiv på vårt eget agerande i förhållande till miljöpartiet som helhet. Det viktigaste målet måste vara att grön politik, ska spela en större roll i framtiden.

Hjälps vi åt kommer 2010, att bli det år, då vi överträffar vår målsättning,
att fördubbla miljöpartiets röstetal i valet den 19 september.

Gott Nytt Val År 2010

Yngve Petersson

Ordförande Mp Skåne

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Nu är det bara ett dygn kvar innan det blir 2010. Lyssnar på SVT2 och ”Rock and Roll Hall of Fame 25 år”, stor galakonsert på Madison Square Garden inspelad 29 och 30 oktober i år med U2, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Paul Simon, Art Garfunkel, Mick Jagger, Sting, Billy Joel, John Fogerty, Sam Moore, Jeff Beck, Metallica, Crosby, Stills, Nash & Friends med flera.

Mycket nostalgi. Gamla gubbar, någon enstaka gumma, river av den ena gamla godingen efter den andra. Det är väl ”recycling” i högsta grad.

Nu måste det nog ändå bli lite sovande om jag ska orka året ut.

Gott slut på 2009 …

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : Här är sprickan i Hammarby Sjöstads miljöfasad

Hammarby Sjöstad presenteras ofta som det svenska paradexemplet på hållbart byggande. Men en ny rapport från KTH visar nu att dolda sprickor döljer sig i den välputsade miljöfasaden.
”I Hammarby Sjöstad, söder om Hammarby Sjö, står miljön i centrum. Sedan 1996 har Hammarby Sjöstadsprojektet haft i uppdrag från stadens kommunstyrelse att göra stadsdelen till en spjutspets i miljöanpassning.” Så står det på Hammarbysjostad.se, en portal som drivs gemensamt av Stockholm Vatten, Fortum och Stockholms Stads exploateringskontor. Hammarby Sjöstad har också vid ett flertal tillfällen presenterats som en förebild för byggandet av hållbara städer – nationellt och internationellt.

En utvärdering från KTH visar att Hammarby Sjöstad långt ifrån är en spjutspets inom alla områden på miljöanpassningsområdet. Framförallt brister stadsdelen när det kommer till energieffektivisering – det första miljömålet som Stockholm Stad satte upp för stadsdelen 1996.

Det mål man först satte upp 1996 var 60 kWh/m2 i Sjöstadens fastigheter, något som byggherrarna emellertid vägrade anpassa sig efter. Målet reviderades också senare till 100 kWh/m2. Enligt KTH:s rapport har inte heller det senare målet nåtts. Energiförbrukningen varierar enligt rapporten kraftigt mellan fastigheterna där den värsta energiförbrukaren ligger på 220 kWh/m2 medan den lägsta når ner till 95 kWh/m2.

Det visar att marknaden inte kan eller kanske inte vill förändra sig. Byggarna är väldigt konservativa. Vilket medför att det krävs reglering om man vill komma någonstans.
Det är pinsamt att ett så stort och resursstarkt och omtalat projekt inte kan leverera.

Snittet har till slut hamnat någonstans mellan 142 kWh/m2 och 165 kWh/m2. Alltså inte bara högre än det uppsatta målet, utan också högre än den svenska byggnormen som idag är 110 kWh/m2

Ur energisynpunkt är det ju helt misslyckat. Från början var målet 60 kWh/m2 men byggarna knorrade och ville ha det dubbla. Resultatet blev alltså sämre än vad byggarna ville ha från början. Sämre än övriga nybyggen som genomfördes i Sverige vid den tiden.

Egentligen borde detta lösa sig självt om de som köper ett hus fick se kalkyler för driftskostnaden för t ex 20 år.

Då skulle en merkostnad i byggnationen snabbt kompenseras av minskade energikostnader.

Hans Eek på passivhuscentrum säger att det inte är några problem att bygga hus med nivåer på 60 kWh/m2, det målet borde väl kunna nås också i Hammarby Sjöstad?
– Idag kanske det går, och förhoppningsvis sänker man nivåerna nu när man fortsätter bygga Hammarby Sjöstad. Än så länge är bara hälften byggt. Men man måste ändå ta hänsyn till den teknik man valt att arbeta med. Nu valde man inte passivhus eller plushus, därför tycker jag att det är meningslöst att diskutera passivhus i Hammarby Sjöstad idag.
I KTH:s rapport framstår en rad brister i den vanligtvis miljömässigt fläckfria bild som ofta målas upp av Hammarby Sjöstad. Förutom mål som inte uppfyllts har det också varit svårt att hitta data kring måluppfyllnader och KTH konstaterar också att målbilderna ofta varit oprecisa. Just energieffektiviteten är emellertid den tydligaste bristen.

Läs KTH:s rapport!

Kategori: byggande, klimat, miljö  | En kommentar