Inlägg den 11 december 2009

fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Brand släcktes sakta för grannarnas skull

Av hänsyn till grannarna valde räddningstjänsten en långsam släckning av branden på Shellmacken vid Trollebergsrondellen i Lund.
– Rökutvecklingen hade blivit ännu kraftigare om vi hade sprutat på vatten för fullt, säger insatschefen Bengt Malmberg.

Larmet om branden kom in 04.47 och kort därefter var räddningstjänsten på plats. Det stod omgående klart att butiken inte skulle gå att rädda.
– När vi kom brann det i taket. Jag vill inte spekulera om orsaken, säger Bengt Malmberg.
– Macken drivs av ett ungt par och de är givetvis helt förtvivlade just nu.

Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av brandplatsen för att ta reda på om branden kan vara anlagd. Till att börja med trodde polisen att det inte fanns något brott med i bilden, men den bedömningen ändrades vid lunchtid.

Räddningstjänstens insatschef berättar att rökdykarna kunde få ut det mest värdefulla ur lokalen, datorerna och kamerautrustningen. Dessutom flyttades gastuber som stod uppställda i närheten av butiken.
– Någon risk för att branden skulle sprida sig till bensinpumparna var det aldrig, eftersom de har en säker konstruktion, säger insatschefen.

Det känns betryggande att räddningstjänsten tänkte på grannarna och samtidigt släckte branden utan att riskera en explosion.
Macken ligger väldigt centralt och nära både en skola och många bostadshus. Det finns ingen anledning att macken måste ligga just här. Denna plats skulle kunna användas till bättre ändamål.

Det verkar som om byggnaden blev totalförstörd förutom hallen för biltvätt så detta kunde vara ett läge att bygga en ny mack någon annanstans.

Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 100 meter till bensinstationer. Av dessa 100 meter motiveras 50 meter utifrån risker och 50 meter med hänsyn till andra störningar såsom buller, lukt, ljus och luftföroreningar.

Vilket skulle innebära att det inte skulle byggas en helt ny i detta läge. Då borde man heller inte rekonstruera den gamla på denna plats.

SDS

fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Här är riksdagsbeslutet som kan ge cancerframkallande mat

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning. Samtidigt avskaffar man kadmiumskatten. Nu ser Naturskyddsföreningen en ökad miljöbelastning och en rad andra väntade konsekvener.

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning och nya riktlinjer från Jordbruksverket rekommenderar att gödslingen ökar 10 kg kväve per hektar. Nu har Naturskyddsföreningen räknat ut några konsekvenser av dessa beslut. Föreningen konstaterar att det är Östersjön och klimatet som får ta smällen.

Naturskyddsföreningen påpekar att Riksdagen också beslutat avskaffa kadmiumskatten. Enligt Naturskyddsföreningen riskerar detta beslut att öka mängden av det cancerframkallande ämnet kadmium i vår mat.

Naturskyddsföreningen menar också att miljöskatten varit ett viktigt styrmedel för att begränsa mängden kväve och kadmium i jordbruket. Dessutom konstaterar man att nästana alla remissinstanser kritiserat beslutet. Till och med Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket har visat sitt missnöje till beslutet.

Kväve är en problematisk ingrediens i jordbruket. Tillverkningen av kemiskt kväve är extrem energikrävande. När kväve bryts ned i marken frigörs dessutom lustgas som är en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
– Konstgödselskatten är ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och minska jordbrukets klimateffekter. Dessutom är alla pengar den drar in öronmärkta för satsningar på miljö och forskning inom jordbruket, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Ännu ett miljönegativt beslut troligen styrt av jordbruksminsitern som är centerpartist. Centern som tror på teknikutveckling är väldigt konservativa när det gäller jordbrukspolitiken.
Inte bara det att man tar bort en skatt som motverkar tillflödet av cadmium och konstgödning man ökar också den rekommenderade gödslingen med hela 10 kg kväve per hektar. Detta för att kompensera den borttagna miljöskatten. Bara det är ju helt bakvänt.
Alliansens beslut är negativt ur många perspektiv. Det ökar giftutsläpp till miljön, det är inte långsiktigt hållbart, det kräver mer transporter.

Det är verkligen dags att byta politik och få in mer grönt i regeringen. Vi måste nog vänta till den 19 september 2010
Men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge …

Miljöpartiet:
MINSKAD MILJÖSTYRNING AV JORDBRUKET NÄR SKATTEN SLOPAS PÅ HANDELSGÖDSEL
SKATT PÅ BEKÄMPNINGSMEDEL

SNF