Inlägg under » februari, 2009 «

sön
15
feb
2009
söndag, 15 februari, 2009 | Skriven av:

I dag har det varit en lugn dag. Fick en del gjort hemma.

Hade tänkt att göra äppelcidervinäger men jag hittade inte boken där det stod hur man skulle göra. Nu är det inte så krångligt att göra men ville ändå bara kolla lite så att det inte blir fel.
Mycket märkligt att böcker bara kan försvinna. Men det händer ibland.

Gick på ett jympapass med core. Det var ett tufft pass precis vad jag behövde. Trisst att inte hinna med och träna. Bra med jympa men då behöver man passa tider vilket är svårt när det är möten man “måste” vara med på.

I går var det Gröna Seniorer i Skånes bildande möte.
I dag var det bara ett möte och det var ett telefonmöte. Telefonmöten är mycket bekväma man kan vara hemma och man kan få mycket gjort på ett telefonmöte. Man behöver bara förbereda sig bättre så att alla har alla handlingar etc. Vi använde Skype som plattform vilket är mycket smidigt. Man kan vara upp till 25 personer på en gång. I dag var vi bara 4 stycken. Det var Miljöpartiets Förtroenderåds sammankallandegrupp som skulle diskutera utskicket inför nästa möte.
Nästa möte äger rum den 3-4 april och platsen är förstås Stockholm.
Då ska vi träffa språkrören som vanligt och dessutom de miljöpartister som ingår i arbetsgrupperna med (s) och (v).
Vi ska även hinna med att träffa miljöpartiets toppkandidater till EU-parlamenstvalet, Carl Schlyter, Isabella Lövin och Bodil Ceballos.

Det blir ett spännande möte många frågor finns och mycket finns att rapporetera.

Nästa vecka blir det nästan bara interna möten. det är Mp Lunds ledningsgrupp där jag är adjungerad och sedan är det styrelsemöte med Mp Skåne. Styrelsemötet är det sista inför Mp Skånes årsmöte den 21 mars så det är mycket som ska klaras av.

Håller vädret i sig så blir det kanske ett kolonibesök nästa söndag. Då ska jag inte vara på något möte, inte ens ett telefonmöte.

Träffar: 0

lör
14
feb
2009
lördag, 14 februari, 2009 | Skriven av:

maskros_25cm I dag bildades regionorganisationen Gröna Seniorer Skåne. Gröna Seniorer är miljöpartiets seniorförening. De vänder sig till mp-medlemmar som fyllt 55 år.

Medlemsavgiften är 120 kronor/år.

Gröna Seniorer skall arbeta på två spår. Ett spår är att driva för seniorer aktuella frågor direkt mot de beslutande församlingarna. Det andra spåret är att visa att Miljöpartiets värderingar (solidaritet, hållbarhet och långsiktighet) stämmer väl överens med de värderingar som gruppen seniorer försöker leva efter.

Behövs det verkligen ett Gröna Seniorer?
Det hade varit bra om man kunnat svara NEJ på den frågan. Men det är nog så att för att sätta fokus på frågor som rör 55+ så behövs det någon påtryckargrupp. Grunden för Gröna Seniorer är som med Grön Ungdom att de inte ska ha en egen politik. Allt ska utgår ifrån miljöpartiets politik.

Gröna Seniorer ska återkoppla om hur situationen är för de som är 55+. Bara för att man är 55+ kan man ändå vara ung i tanken.

Både Seniorer och Ungdomar tjänar på en långsiktigt hållbar politik.

Gröna Seniorer bildar regionorganisation i Skåne och uttalar sig mot en placering av ESS i Lund.

Vid ett konstituerande möte i Lund under lördag e.m. bildades regionorganisationen Gröna Seniorer Skåne.

En styrelse bestående av följande sju personer valdes: Kjell Johansson, Helsingborg, Elsa Christersson, Kristianstad, Bengt Johansson, Malmö, Anna Maria Myszka Gustavsson, Helsingborg, Bo Adamsson, Malmö, Ebbe Persson, Kävlinge och Ann-Mari de Léon, Skurup.

Mötet valde Kjell Johansson till ordförande och Bengt Johansson till kassör.

Föreningen skall arbeta på två spår. Ett spår är att driva för seniorer aktuella frågor direkt mot samhällets beslutande organ. Det andra spåret är att visa att Miljöpartiets värderingar (solidaritet, hållbarhet och långsiktighet) stämmer väl överens med de värderingar som gruppen gröna seniorer försöker leva efter.

Mötet beslöt att uttala sig mot en placering av ESS i Lund. Oavsett vilken tungmetall som kommer att användas i målstationen så kommer den att bli radioaktiv under mycket lång tid. Om man kommer att använda kvicksilver så finns dessutom problemet med en metall som är mycket problematisk ur miljösynpunkt.

Anläggningen planeras ta i anspråk drygt två kvadratkilometer högklassig jordbruksmark.
Liknande anläggningar som planeras i andra delar av världen har stora säkerhetsavstånd till tättbebyggda områden. Sammantaget, ansåg mötet, måste en placering av ESS i Lunds tätort anses som fullständigt oacceptabel.

Träffar: 0

lör
14
feb
2009
lördag, 14 februari, 2009 | Skriven av:

mailtrafikgrafik_41252aNy Teknik skriver : “Nätverkstekniker kritiska till FRA-lagen”

Den nya FRA-lagen får skarp kritik av Snus, svenska nätverksteknikers förening. ” Lagstiftarna har inte förstått hur kabelvärlden fungerar.”

– Många svenskar kommer att avlyssnas eftersom förbudet mot att avlyssna trafik som passerar inom Sverige blir tekniskt svårt att uppfylla, säger Stefan Görling, sekreterare i Snus.

Snus, Swedish Network Users’ Society, har i dagsläget 250 medlemmar. En del av dem var med och byggde den svenska delen av internet.

Alliansen hävdar att FRA inte får avlyssna inrikestrafik men SNUS visar detta är tandlöst. Detta pga att det knappast finns något som är rent inrikes när det gäller e-post. Se bifogad bild.
Oppositionen inom

De föreslagna lagtexterna bygger på en politisk överenskommelse mellan allianspartierna från i höstas. Den syftar till att förbättra integritetsskyddet i nu gällande signalspaningslag.

Förslaget kommer i praktiken att innebära ett ”fortsatt fribrev för ansvariga myndigheter att avlyssna samtliga medborgare i Sverige”, skriver Snus.

– Mest problematiskt är att politikerna tror att man kan sortera trafiken väldigt enkelt, och utesluta inrikestrafiken. Men det går inte, säger Stefan Görling.

Träffar: 0

Kategori: FRA, teknik  | Skriv en kommentar
fre
13
feb
2009
fredag, 13 februari, 2009 | Skriven av:

black-kittenSDS skriver : “Bra odds på jordens undergång”

Mellan en till tre gånger om året infaller dagen som är en fasa för dem som lider av paraskevidekatriafobi – sjuklig ångest för fredagen den 13.

Medan dessa personer låser in sig på otursdagen finns det klubbar i USA som utmanar vidskeplighet och där medlemmarna ägnar dagen åt att gå under stegar och slå sönder speglar.
– Skräcken för fredagen den 13 är mer utbredd där och därför driver de här klubbarna med den, förklarar Lena Kättström Höök, intendent vid Nordiska museet.

Enligt Räddningsverkets statistik för åren 1996–2007 är fredagen den 13 inte värre än andra fredagar, men faktiskt så sker fler olyckor på fredagar än andra vardagar. Det har dock inte med otur att göra – utan med alkohol.

Man får väl vara lite extra försiktig idag. Inga svarta katter, inte gå under stegar, inte slå sönder speglar.

Den säkraste åtgärden är nog ändå att undvika alkohol.

Träffar: 0

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
fre
13
feb
2009
fredag, 13 februari, 2009 | Skriven av:

I dag blev det en heldag med kultur. Jag var på en konferens “Barnens kultur – kultur för barn”.
En av talarna var Anne Bamford som är professor och “Director of the Engine Room at the University of the Arts London“. Hon jobbar mycket med UNESCO och då har hon studerat skolor i hela världen.
Hon är stark kritisk till alliansens skolpolitik inklusive deras “nya” förslag.
Skolans problem är inte att det saknas “ordning och reda i klassrummen” och lösningen är inte “allvetande lärare, och elever som lyssnar och fogar sig”.
Alliansen vill påtala problemen med den stökiga och dåliga svenska skolan trots att svenska elever presterar betydligt bättre än genomsnittet i OECD-länderna, enligt undersökningar som gjorts.

Frågan är :

Hur ska eleverna kunna möta en framtid som är mer öppen än någonsin där allt förändras snabbare och snabbare?

Alliansens politik gynnar främst de duktiga eleverna vars föräldrar har en god utbildning.
Anne Bamford har en retorisk fråga :

Behöver industrin elever som kan stava, eller problemlösare och risktagare?

En bra skola handlar inte bara om resurser, det handlar även om pedagogik och synen på kunskap.

Kreativitet är något som inte används tillräckligt i samhället och det gäller även skolan. Kultur och kreativitet har ett starkt samband. I gällande skolplaner finns det med att kulturen ska bli starkare i skolan. Tyvärr har det inte hänt så mycket på detta området.

Enligt Anne B:

– Vissa fattiga länder har självklart inte tillgång till samma utrustning. Det avgörande är vad utrustningen används till. Det är faktiskt inte heller lärarna det hänger på utan systemet. Du kan inte sätta en duktig lärare i rigida system och tro att han ska vara en bra lärare. Å andra sidan, en lärare som tröttnat och inte alls är någon bra pedagog kan bli den allra bästa läraren av alla om han bara får chans att utveckla sina kreativa sidor.
De länder som stod ut som särskilt bra i norra Europa var Finland och Norge. Sverige låg i ett slags mittfält. Men klart sämst i Skandinavien ansågs något oväntat Danmark. Enligt Anne Bamford har det danska systemet gått i riktning mot att bli mer och mer konservativt på senare år, i akt och mening att förbättra elevernas studieresultat. Men resultaten imponerar inte.
– Eleverna lär sig inte tillräckligt av kritiskt tänkande, och de uppmuntras inte i sin kreativa utveckling.

Anne B menar också att det måste vara roligt, för att eleverna ska lära sig saker.

Det var en mycket spännande dag tyvärr fanns det inte så många skolledare med på konferensen. Förhoppningsvis kan det bli ett bättre samarbete med skolnämnderna och kultur & fritid så att kulturen kan vara med och skapa en bättre skola i Lund.

Träffar: 0

tor
12
feb
2009
torsdag, 12 februari, 2009 | Skriven av:

De rödgröna partiernas gemensamma utgångspunkter inför energisamtalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är gemensamt beredda att diskutera hur Sverige ska kunna nå en blocköverskridande uppgörelse om energipolitiken. Det upprepar partierna inför energisamtalen med Maud Olofsson senare i dag. Hur energipolitiken utformas får stor betydelse för jobben, elpriserna, ekonomin samt för klimat och miljö.

Partierna vill ha en snabb utbyggnad av den förnybara energin – inte en dyr och långsam utbyggnad av kärnkraften. De rödgröna vill att Sverige går längre än EU:s minimikrav.

De viktiga utgångspunkterna inför samtalen är:

1. Det måste finnas en målsättning att Sverige ska ha ett överskott av el. Elförsörjningen till den elintensiva industrin måste tryggas med konkurrenskraftiga priser.

2. Det finns ett behov av en större utbyggnad av förnybar energi och kraftigare satsningar på energieffektivisering i Sverige än regeringen föreslagit.

3. Inget beslut tas nu om att öppna upp för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd.

Det finns också en lång rad frågor till regeringen om otydligheter i deras överenskommelse. Ska förhandlingarna genomföras behövs svar på dessa frågor.

Träffar: 0

ons
11
feb
2009
onsdag, 11 februari, 2009 | Skriven av:

vinter_lund_2009 Det är inte varje dag man ser Lund i vinterskrud. Hade varit trevligt att snön fick ligga kvar lite fetersom det är februarilov nästa vecka.

Snön lyser onekligen upp i den annars så gråa vardagen. Lite trisst att snön täcker de stackars snödropparna och andra knoppar som redan kommit upp.

I kväll var det Kultur- och fritidsnämndsmöte. Det ser onekligen mörkt ut trots att Lund ska satsa på att bli Kulturhuvudstad 2014. Det är en svår ekvation att få ihop. Neddragningar och samtidigt denna storsatsning.

Alliansen vill ändra i budgeten för 2009 som tog förra året. Detta är unikt.

På dagordningen fanns också en motion från miljöpartiet (samt s, v och dv). Förslaget innebär att Lund ska inför en Kulturgaranti. Förvaltningens förslag var att föreslå kommunfullmäktige att kultur- och fritid tillsammans med skolan skulle utreda förslaget. Alliansen var tveksamma. “Det kostar kanske för mycket” – i samma veva som man ska satsa 75 miljoner på Kulturhuvudstadsprojektet. Alliansen sprack när ordföranden anslöt sig till oppositionen.
Resterna av majoriteten yrkade återremiss för att få mer kött på benen. Tydligare än så uttryckte man sig inte.

Det ska bli spännande och se vad som händer i kommunstyrelsen och vad skolnämnderna säger om förslaget.
Det kan sluta med en intressant debatt i kommunfullmäktige.

I morgon ska jag vara med på en konferens ”Barnens kultur – kultur för barn”.
Programmet utlovar :

Här möts forskare på hög internationell nivå för att redovisa sin forskning och diskutera vad den kan betyda för dagens och framtidens barn och alla de som skapar utbud för barn och unga.

Vi får också möjligheten att höra om den publikation som projektet ”Barnkultur i det 21:e århundradet” släpper under våren 2009. ”Barnens kultur – kultur för barn” är ett led i en satsning för att höja barnkulturens status, barnkulturaktörernas kompetens och stärka nätverken mellan inblandade aktörer. Lärande och lust står i centrum för arbetet! Vi har valt att lägga konferensen i Lund som är en stad som präglas av forskning, framtid och fusion.

Det blir säkert en mycket spännande dag.

Träffar: 0

Kategori: kultur, väder  | Skriv en kommentar
ons
11
feb
2009
onsdag, 11 februari, 2009 | Skriven av:

wickmlogoWickmanskas hemsida stod det :

“IDAG BJUDER VI ALLA SOM HETER YNGVE PÅ…
… en kopp kaffe eller te!
Bara för att vi känner för det! Visa att du verkligen heter detta namn, så häller vi upp!

Wickmanska är ett mysigt, trevligt och billigt café där du kan ta dig en Caffe Latte, en Cappuccino, eller en kopp te, en mumsig kaka och träffa nya och gamla vänner. Det bästa av allt… inget köptvång! Bara när du själv är sugen!

Har du inte besökt Wickmanska så gör det.

Inför Sportlovsveckan Vecka 8 håller skolan som bekant paus så att alla flitiga gymnasieelever kan pusta ut. Men på Wickmanska är det full rulle som vanligt! Ledigheten inleds redan på fredagen med festligheterna under Grand Opening! Det kan väl inte någon ha missat vid det här laget!

Du som heter Evy har chansen i morgon!

Träffar: 1

tis
10
feb
2009
tisdag, 10 februari, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiets lista till EU-parlamentsvalet, den 7 juni, är klar. Listan fastställdes efter en medlemsomröstning, som var beslutande.

1. Carl Schlyter, 41, Linköping
2. Isabella Lövin, 46, Saltsjö-Boo
3. Bodil Ceballos, 50, Gävleborg
4. Ulf Holm, 40, Lund
5. Zaida Catalán, 28, Älvsjö
6. Max Andersson, 35, Göteborg
7. Lena Klevenås, 62, Alingsås
8. Per Gahrton, 66, Täby
9. Kristin Lilieqvist, 23, Uppsala
10. Fredrik Frangeur, 25, Malmö
11. Lotta Hedström, 53, Österlen
12. Rebwar Hassan, 49, Skärholmen
13. Birgitta Losman, 36, Bollebygd
14. Björn Lindgren, 20, Östersund
15. Ingegerd Saarinen, 62, Skellefteå
16. Roy Resare, 54, Sundsvall
17. Emmali Jansson, 24, Göteborg
18. Jabar Amin, 49, Umeå
19. Akko Karlsson, 40, Västervik
20. Valter Mutt, 53, Angered
21. Eva Hallström, 58, Sunne
22. Göran Larsson, 41, Lidköping
23. Sofia Bothorp, 39, Karlskrona
24. Per Olsson, 27, Stockholm
25. Agneta Granström, 54, Harads
26. Christian Valtersson, 23, Stockholm
27. Erik Frostegren, 73, Strängnäs
28. Ewa Larsson, 56, Stockholm
29. Jan Lindholm, 57, Falun
30. Merete Kapstad, 48, Göteborg

Träffar: 7

Kategori: EU, politik  | En kommentar
tis
10
feb
2009
tisdag, 10 februari, 2009 | Skriven av:

AB skriver : “Kd-idé: “Gud välsigna Sverige””

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren har hämtat inspiration från USA.
Hon föreslår att Sveriges statsminister ska avsluta sina tal med orden ”Gud välsigna Sverige”.
– Vårt lands lagar är byggda på kristna värderingar, säger hon.

Nu får väl ändå (kd) ge sig.
Varför vill man blanda ihop religion och politik? Kyrkan är äntligen skild från staten.
Vill man tro på en Gud så är det helt OK men jag vill inte bli tvingad till det.
Religionen har krånglat till livet tillräckligt mycket för mänskligheten.

På frågan “Men ska man inte skilja på politik och religion?” svarar kristdemokraten:

– Jo, men det här skulle inte påverka några politiska beslut. I rätt sammanhang tror att många människor skulle uppskatta orden.

Hon tror att människor skulle uppskatta orden.

En del av de religiösa, inkluderande en del (kd):are, tycker att skolor bör lära ut den bibliska skapelse berättelsen som en alternativ teori till Darwins utvecklings teori.

Man kan undra på vilka vetenskapliga grunder detta bygger på?

Träffar: 2

mån
9
feb
2009
måndag, 09 februari, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : “Polis skickade mms på knarkpåverkad”

Två Malmöpoliser filmade en knarkpåverkad man och skickade filmen som en grattis-hälsning till en kollega. Personal på den psykiatriska akutmottagning som mannen förts till tog så illa vid sig att händelsen polisanmäldes. Nu uppmärksammas Malmöpolisens arbetsmetoder igen.

SDS skriver : “Malmöpoliser filmade hälsning med knarkpåverkad”

Två poliser tog in en drogpåverkad man till psykakuten, filmade honom med en mobilkamera och fick honom att lämna en hälsning till en kollega som fyllde år.
Vårdpersonal anmälde händelsen som ett sekretessbrott men utredningen lades ned eftersom det inte går att bevisa att den psyksjuke missbrukaren inte lämnat sitt samtycke.

Även om den psyksjuke missbrukaren skulle ha lämnat sitt samtycke är det ju helt klart olämpligt att göra som poliserna gjorde.

En sak är att polisen kan ha problem att alltid hålla huvudet kallt i pressade situationer. Det kan inte vara så lätt alla gånger. Dock är det svårt att rättfärdiga att filma en missbrukare på en psykmottagning och skicka det som en födelsedagshälsning via MMS.

Hur resonerar man som människa och polis i en sådan situation?

Nu är det dags att lägga alla korten på bordet och att investera i lite kvastar för att sopa rent inom poliskåren. Nu är det dags att för “de bra poliserna” att stiga fram och hjälpa till och rensa upp.

Polisen spelar en viktig roll I en demokrati men det förutsätter att polisen har medborgarnas förtroende.
För polisen är det lågkonjunktur och dess förtroendekapital är rejält naggat i kanten.

Träffar: 0

sön
8
feb
2009
söndag, 08 februari, 2009 | Skriven av:

expessen-demoskop-feb-2009 DN skriver : “Peter Eriksson: “Vi leder fortfarande””
I Demoskops senaste mätning ökar (s) och (kd). Miljöpartiet ligger still men är ändå tredje största partiet.

Skillnaden mellan alliansen och mp, s, & v är 7.3 %.

Denna mätning är gjord innan alliansens energiuppgörelse. I juni är det val till EU-parlamentet. Så mycket kan ännu hända innan den 19:e september 2010. Dessutom är opinionsmätningar inte samma sak som VAL.

Träffar: 0

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
lör
7
feb
2009
lördag, 07 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Nya vindar ger döende bygd kraft att trotsa krisen”

En liten stad i västra Texas är isolerad från USA:s kris. Här reser arbetare vindkraftverk efter vindkraftverk. På slätterna runt staden produceras snart lika mycket vindel som i hela Danmark. Och enligt borgmästaren har boomen bara börjat.

Sweetwater. Inte många vet om det. Men andra världskriget avgjordes i den lilla byn Sweetwater i västra Texas.

vindkraft_1 Borgmästaren Greg Wortham kommer snart att berätta hur. Men först tar han fram tre kartor och visar upp platserna för de fem största vindkraftsprojekten i världen just nu: alla finns inom tjugo minuter med bil.

Medan USA hukar under finansmälta, arbetslöshet och osäljbara bostäder radar borgmästaren Greg Wortham upp argumenten för att flytta hit: stabila bostadspriser, nya hotell, höga löner och snart ska biografen öppna igen.
– Av våra 12 000 invånare är bara 150 arbetslösa. Men jag vet vilka de är: de röker marijuana och klarar aldrig drogtesterna. Men klarar du av att dyka upp på morgonen har du ett jobb här.

Självförtroendet är det inget fel på. Men så har allting gått väldigt bra på senaste tiden. För bara fem år sedan var Sweetwater mest känt för sin skallerormsfestival.
– Nu har vi blivit huvudstaden för vindkraft i USA.

Under femtio år var Sweetwater en av landets snabbast krympande kommuner, men de senaste åren har utvecklingen vänt 180 grader. Vestas, Siemens, BP, Eon och andra storföretag har vallfärdat hit för att öppna nya vindkraftsparker.

Verkligen kul att läsa om att detta händer i USA. Under 2008 gick USA om Tyskland och är nu det land i världen med mest vindkraft. Förra året ökade effekten med 50 procent, till 25,2 gigawatt. Flest turbiner har Texas, följt av Kalifornien.
Vindkraften i USA subventioneras med skatterabatter. Mycket intressant att detta kan vara möjligt i USA.
Dessutom kräver 27 stater att elbolagen producerar en andel (oftast mellan 10 och 20 procent) av sin el på ett miljövänligt sätt.

Sverige har cirka en gigawatt vindkraft, Danmark har 3,2. I hela världen finns nu 130 gigawatt installerad vindkraftseffekt. Det är tio gånger mer än för tio år sedan.

Träffar: 0

fre
6
feb
2009
fredag, 06 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Poliser tas ur tjänst”

Kravallpolis kallade ungdomar för ”blattajävlar” under oroligheterna i stasdelen Rosengård i i Malmö december. Tre poliser har identifierats och förflyttas nu med omedelbar verkan.

Jag blir fruktansvärt upprörd när jag läser om detta. Tyvärr är det nog inget som bara finns inom poliskåren. För att polisen ska kunna göra ett bra arbete krävs det att allmänheten har tillit och litar på polisen. Det som är lite läskigt är att det finns jargonger som det inte reageras på.
Borde inte någon annan polis ha reagerat på vad som sades på filmen?
SDS skriver : “Polischefen kände till filmens innehåll”

Han lät överraskad. Men polismästare Ulf Sempert fick för flera veckor sedan information om videon med polisens uttalande, kan Sydsvenskan avslöja. Utan att agera. I dag polisanmäler han sig själv.

Varför gör polismästaren inget direkt när han ser filmen första gången?
Det skadar hans anseende nu när han tar fullständigt avstånd för vad som sägs på filmen. Varför ska vi tro på honom nu?

Det finns något som kallas kåranda. Det är inget konstigt att man ställer upp för varandra. Detta behövs kanske numera i ännu högre grad men kårandan ska aldrig stå över lagen.

Att vara polis är ett svårt jobb. Att alltid hålla sig lugn och ta emot skit är inte så lätt. Man måste tyvärr acceptera att det ibland blir fel, poliser är bara vanliga människor. Men en polis får aldrig vara provocerande och skapa konfliktsituationer.

Som sagt denna problematik finns i hela vårt samhälle. För några dagar sedan var det diskussioner om rasim på sjukhus. Det behövs mer dialog och att alla säger ifrån när vi upptäcker felaktigheter. Då måste det också finnas skydd för de som vågar gå emot. Alla kan göra misstag så man måste kunna förlåta och gå vidare. Vid upprepade misstag av samma person blir det givetvis svårare men dialogen måste fortsätta.

Jag tror ingen födds ond men omständigheter och i vissa fall gener kan göra att det blir fel. Det måste vi ha beredskap för och jobba för att minska utanförskapet och skapa ett samhälle för alla.

Träffar: 0

fre
6
feb
2009
fredag, 06 februari, 2009 | Skriven av:

banner-bygg-om-sverige Idag går en tredjedel av all energi i Sverige till bostäder, för att värma upp våra hem och förse oss med vatten och el. Faktum är att vi bor på samma resurskrävande och ineffektiva sätt som för trettio år sedan. Bostadssektorn måste bli klimatmässigt hållbar.
Med en annan politik skulle energianvändningen i bostadssektorn kunna halveras.

Runt om i landet finns nybyggda hus och bostadsområden där energianvändningen mer än halverats med hjälp av bättre material, tjockare väggar och smartare ventilation.

Miljöpartiet vill att det som idag är miljövänliga försök blir till en grön standard. Vi vill bygga om Sverige. Det så kallade miljonprogramsbeståndet som byggdes under perioden 1960-1975 står inför stora renoveringsbehov. Här finns ett gyllene tillfälle att i samband med renoveringarna genomföra klimatsmarta energieffektiviseringar, skapa trivsammare områden och nya gröna byggjobb.

Men det krävs politiska beslut och handlingskraft. Hyresgäster, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggbolag kan alla på olika sätt arbeta för en minskad energianvändning inom bostadssektorn.

Träffar: 0

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

Det lämnades in ett medborgarförslag den 26 mars 2008, där förslagsställaren ville att kommunen skall byta vanliga glödlampor och lysrör i till lågenergilampor. I dag var det dags att behandla ärendet i kommunstyrelsen, dvs nästan 9 månader senare.

Förslaget från kommunkontoret var att

“medborgarförslaget anses besvarat med vad Tekniska nämnden, Sevicenämnden och Lunds kommuns fastighets AB anfört”

Inte speciellt tydligt och inte speciellt snabbt och effektivt.

Detta var ett klart och tydligt förslag som lätt kunde ha behandlats på ett mycket bättre sätt. Det enda rimliga hade varit att bifalla förslaget med ett litet tillägg att man ska göra det successivt i de fall det är möjligt.

Men så tyckte inte alliansen. Argument från folkpartiet mot att säga ja till förslaget vara att det skulle uppstå någon konstig situation eftersom kommunen innan beslutet redan bytt till lågenergilampor … Jag begrep inte riktigt vad som menades.

Alla sades sig vara positiva till att byta mot lågenergilampor. Så varför kunde man inte bara säga ja med ett litet tillägg.
Är det kanske att man tror sig tappa kontrollen om en vanlig medborgare får “bestämma”?

Samtidigt som man pratar om att öka medborgarnas engagemang i politiken så agerar man precis kontraproduktivt.

Träffar: 0

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Världsrekord i vindkraft i Hanöbukten”

Det nybildade bolaget Blekinge Offshore vill bygga världens i särklass största vindkraftspark till havs utanför Hanö i Östersjön. Går allt vägen blir det 500 stycken gigantiska vindkraftverk på en yta av 225 kvadratkilometer.

– Väldigt mycket talar för just den här platsen i Hanöbukten, säger Bengt Simmingsköld, vd för vindkraftsbolaget Eolus Vind som äger 60 procent i Blekinge Offshore.

Mycket infrastruktur finns redan på plats. Bengt Simmingsköld nämner den stora undervattenskabeln till Polen, den stor 400 kV-ledningen från Barsebäck och de stora oljeeldat reservkraftverket i Karlshamn.

– Det här blir inte bara världens största utan också världens bästa havsbaserade vindkraftsanläggning, säger han till Ny Teknik.

111404 Man börjar med 50 verk, fullföljs alla 500 verk så kommer det att ge en effekt på 2,5 GW och en årsproduktion på 10 TWh. En stort elillskott.
Detta är en anledning till att vi inte behöver blåsa liv i gammal teknik som kärnkraft.

Totalkostnaden för 2 500 MW skulle alltså bli minst 25 miljarder kronor, kanske ända upp till 50 miljarder kronor.

Det kan jämföras med den nya 1 700 MW-reaktorn i finska kärnkraftverket Olkiluoto där kostnaderna nu är uppe i närmare 60 miljarder kronor.

Så VINDKRAFT är billigare än KÄRNKRAFT. Dessutom mycket miljövänligare och säkrare.

Så kära allians TÄNK OM!!

Läs mer : “KÄRNKRAFT I KLIMATKRISENS TIDEVARV

Träffar: 0

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

stralningsskyltNu har alliansen enats, nu ska kärnkraften kunna byggas ut. Detta händer samtidigt som det kommer rapporter från USA och Tyskland som visar att risken för barncancer är förhöjd i närområdet till kärnkraftverk.

Nu är det verkligen hög tid att sätta igång liknande undersökningar kring svenska kärnkraftverk.

Ökad risk för barncancer är inte enda anledningen till att säga nej till kärnkraften. Kärnkraften är dyr, farlig och dessutom så är förvaring av avfallet ett jätteproblem. Avfallet måste förvaras under väldigt lång tid, för plutonium-239 ca 24 000 år. Normalt är det problem att överblicka 4 år, dvs en mandatperiod. Hur säker kan man vara att lösningen håller i tiotusentals år? Resultatet blir att man lämpar över problemen på kommande generationer.

Hanteringen kring att bryta uran är också ett problem men det sker långt ifrån Sverige och då är det väl inget problem.
Eller?

Dessutom är kärnkraften inte koldioxidneutral.

Det allvarligaste är att detta kommer att ge signaler som gör investerare tveksamma till förnyelsebara energiinvesteringar. Risken är att det även stoppar investeringar för att minska elförbrukningen. Vilket gör att åtgärder för att lösa klimatproblematiken skjuts på framtiden. Alliansen skjuter inte till några pengar utan vill att privata företag ska bygga eventuella kärnkraftverk. Valet mellan säkerhet och att tjäna pengar kan skapa farliga situationer. Att pengar styr det mesta är ingen nytt.

Att miljöorganisationer är tveksamma till alliansens förslag är ju inte så konstigt.

SNF, Greenpeace, WWF

Träffar: 0

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

knoppar_2009-med-snodroppar Vädret har varit mycket fram och tillbaka. Ömsom snö, ömsom regn och ömsöm solsken. I går snöade det så det belv lite vitt på marken. Lite ligger kvar men det är mest blask.
När jag gick till Miljöpartiet i dag så såg att snödropparna blommade och att det var andra gröna knoppar på väg upp.
Troligen lurade av det kalla vädret med ett litet tunt täcke med snö nu övergått till varmare väder.

Det är inte utan att man blir lite sugen på kolonilivet igen. Våren är en fin tid då de gröna gror och växer. Det är lite tidigt för vår. Förhoppningsvis blir det lite vinter lagom till februarilovet. Lagom med snö och lagom kallt.

Sedan kan det gå mot ljusare och varmare tider.

Träffar: 0

Kategori: koloni, miljö  | Skriv en kommentar
ons
4
feb
2009
onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : “Alliansen lugnar: alla jobben finns kvar”

De flesta får behålla jobbet. Men kanske inte på samma tjänst.
– Lund växer och vi kan inte sparka folk, säger Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande.
Alliansens sparbudget motsvarar lönen för cirka 170 kommunanställda.
Alliansen får hård kritik för sin budget, som enligt oppositionen baseras på önskedrömmar om låga löneavtal och liten inflation.

Alliansen lyckades inte speciellt bra när det var högkonjunktur. Nu verkar det gå riktigt illa när högkonjunkturen har övergått i lågkonjunktur.
Att blunda för verkligheten och inte kompensera för löneökningar är rena rama lurendrejeriet.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Vi måste vidta åtgärder. Det är möjligt att lika många anställda i dag får göra mer arbete för fler människor framöver, säger Mats Helmfrid.

Att dessutom säga att lika många anställda ska arbeta för fler människor visar alliansens syn på de kommunanställda.

Alliansen vill

Alliansen vill skaka om nämnderna genom att pressa löneförväntningar och andra kostnader. Därför lägger man ribban lägre än alla prognoser. – Vi vet inte hur utfallet blir. Det kan slå fel i slutändan. Nu har politikerna i nämnderna längre tid att anpassa sig, säger Mats Helmfrid.

På vilket sätt har man längre tid att anpassa sig?
Om nu alliansen vill gynna konsumtionen så är det väl inte så smart att säga upp kommunens anställda. För uppsägningar blir om nämnderna ska spara de 100-tals miljoner som alliansen budgetramar innebär.

Givetvis måste kommunen jobba med att optimera sin verksamhet men bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behoven av skola, vård och omsorg.

Vi står dessutom för en utmaning att minska kommunens klimatpåverkan. För att göra detta behövs investeringar nu för att kunna ta hem vinster i framtiden. Lagda besparingar kommer att minska möjligheterna att satsa.

Dessutom vill alliansen spara på att minska underhållet av kommunens fastigheter vilket inte är något annat än kapitalförstöring. Vilket kommer att kosta kommunen stora pengar i framtiden.

Träffar: 0