Inlägg under » september, 2008 «

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Nytt hem för hemlösa kvinnor”

“Socialnämndens moderate ordförande vill skapa ett nytt boende för hemlösa kvinnor. I den senaste kartläggningen fanns 22 hemlösa kvinnor i Lund.

Ett boende i den storleksordningen kan jag tänka mig, säger ordföranden.

I Lund bor det 75 hemlösa, enligt den enda kartläggningen av kommunens hemlösa som har gjorts och bygger på siffror från mars månad.

Av dem var 22 kvinnor. Nu vill socialnämndens ordförande rikta krafttag för att stödja dem.”

Ja det är på tiden att alliansen vaknar.
Miljöpartiets motion om utsatta kvinnor har man lyckats försena. Motionen blev bordlagd när den kom upp på kommunstyrelsen eftersom man tyckte att den skulle behandlas i samband med en handlingsplan. På nästkommande kommunstyrelse “glömde man” att ta upp motionen.

På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på extra resurser till socialnämnden, bl.a. till hemlöshet. Vilket alliansen röstade ner och samtidigt minskade ramen ytterligare.

Det är bra att alliansen vaknar men det det är lite sent och troligen inte tillräckligt.

I kväll, onsdag, klockan 18 anordnar Hemlösas Förening sin traditionella utfrågning av Lunds politiker i Stadshallen angående just situationen för de hemlösa i Lund. Temat är: vad har hänt sedan sist?

Läs miljöpartiets motion!

Träffar: 11

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : “Göteborg stoppar inköp av flaskvatten”

“Göteborg stad har beslutat att stoppa kolsyrat vatten på flaska, skriver tidningen Metro

I fjol köpte Göteborg stad 110 000 flaskor kolsyrat vatten. Men nu är det slut med det. Förbudet mot flaskvatten införs 1 oktober och gäller nästa alla kommunala förvaltningar och verksamheter. Undantagna från förbudet är restauranggäster och de som bor på äldreboende.

Förslaget väcktes av Max Reijer (mp), som säger till Metro att syftet var att minska på onödiga transporter. Flera kommunala verksamheter i Göteborg, bland annat nöjesfältet Liseberg, kommer istället att satsa på apparater som kan kolsyra vanligt kranvatten.”

I Lund har vi inte kommit så långt. Kommunstyrelsen i Lund har beslutat uppmana alla kommunens styrelser och nämnder att vid sina sammanträden byta ut buteljerat vatten mot kranvatten.
Detta är givetvis ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt.

Träffar: 9

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

I går var det Kultur- och fritidsnämnd. På dagordningen fanns två ärenden som handlade berörde ekonomi.
Ett ärende var en tertialrapport som visar att årets resultat pekar på ett underskott på ca 1 miljon kronor.
Det finns flera anledningar till underskottet den största anledningen är alliansens besparingar och avsaknaden av politiks handlingskraft att genomföra besparingen.
I budget fullmäktige, som sätter nämndernas ramar, lät det inte som att alliansen gjorde några besparingar. Men besparingar blev det dels genom att inte ge full kompensation för löneutvecklingen.
Sedan alliansen tog över har det varit besparingar.

Det andra ekonomiska ärendet var just rambudget för 2009. Inför beslut om rambudgeten hade alliansen enats kring en besparing på 6 miljoner. Detta förslag sågades totalt av förvaltningen eftersom det bedömdes som orealistiskt. Förslaget kom aldrig till nämnden. Alliansens förslag till besparingar ville de inte diskutera med oss.
Till nämnden hade förvaltningen tagit fram ett förslag som skulle innebära besparing i verksamheten på 5 miljoner och att en buffert på 1 miljon skapades.

Det känns lite konstigt att skära ner på Kultur- och fritidsnämndens verksamhet samtidigt som Lund har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på 6 miljoner extra till Kultur- och fritid, vilket alliansen röstade ner. En stor del i problematiken för verksamheterna i Lund är att alliansen sänkte skatten och sedan la ut stora besparingar. Man har t.ex. inte kompenserat fullt ut för löneökningar. Man har också minskat bidraget till organisationsstödet som främst är ett stöd till ungdomsverksamhet.

I klartext, det saknas resurser. Miljöpartiet yrkade därför tillsammans med (s) och (v) att nämnden skulle begära 3 miljoner extra från kommunstyrelsen och samtidigt uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer realistisk rambudget.
Detta yrkande avslog alliansen.

Ska Lund bli Kulturhuvudstad 2014 är det en självklarhet att vi inte skär ner på kommunens verksamhet. Projektet får inte bli ett kommersiellt jippo för hitresande turister och de med stor plånbok.

Träffar: 20

ons
17
sep
2008
onsdag, 17 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver :

“Mindre hemspråk när rektorer bestämmer”
“Färre undervisningstimmar för eleverna och ett tiotal lärare blir helt eller delvis arbetslösa. Det är konsekvenserna av det nya systemet för modersmålsundervisningen.

Fram till i våras sköttes modersmålsundervisningen centralt i kommunen. Från och med den här terminen ska kommunens rektorer på drygt 70 skolor själva schemalägga och bemanna undervisningen. Rektorerna ansvarar också för finansieringen av modersmålsundervisningen.

Detta sker samtidigt som många rektorer – framförallt på skolor med många barn som har rätt till modersmålsundervisning – måste spara pengar.

Konsekvensen blir barnen inte längre får lika många timmar av sitt modersmål.
En av de skolor som drabbas hårt är Klostergårdsskolan. Där får 80 av 190 elever modersmålsundervisning. Deras undervisning har minskat med i snitt en fjärdedel, grupperna är större och innehåller nu i vissa fall både sexåringar och tolvåringar.”

Inte är det konstigt att det blir så här när man ruskar om hela skolorganisationen och samtidigt lägger besparingskrav på skolan. I rådande situation blir modersmålsundervisningen något som kostar pengar. Mindre modersmålsundervisning skapar framtida problem för integrationen. Alliansens styre slår än en gång mot de som behöver mer stöd.

Att man ändrar i verksamhet som inte fungerar är väl OK men att ändra på en verksamhet som fungerar väl. Det kan väl ändå inte vara OK. Denna ändring gjordes av ideologiska skäl och då kom vissa elever i andra hand.

FAKTA/Finansieringen
Skolorna får en skolpeng som utgörs av en grundresurs plus en tilläggsresurs. Tilläggsresursen beräknas utifrån hur många elever på skolan som har utländsk bakgrund, samt föräldrarnas utbildning.
Från och med den 1 januari i år läggs större vikt vid föräldrarnas utbildningsnivå, vilket medför att skolorna i kommunens östra delar får mer pengar, och skolor med många invandrare får mindre pengar än förut.

FAKTA/Modersmålsundervisning
Lunds skolors modersmålsverksamhet erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Modersmålsstöd erbjuds barn i förskolan och modersmålsundervisning är till för elever i grundskolan och gymnasiet.

Ungefär 2000 av Lunds elever undervisas i något av de 30 olika språk som modersmålslärarna representerar. Undervisningen bedrivs oftast på elevernas skolor.
Källa: Lunds kommun

Träffar: 11

tis
16
sep
2008
tisdag, 16 september, 2008 | Skriven av:

Träffar: 8

tis
16
sep
2008
tisdag, 16 september, 2008 | Skriven av:

Så var det dags igen för en demonstration. Det var en fin höstdag. De flesta som kom var unga. Det fanns dock undantag, inga namn nämnda.

Allt gick lugnt till. Polisen visade sin mjuka sida vilket är bra. De hade västar med texten “dialogpoliser”. Jag kommer ihåg demonstrationer för ett 5 år sedan då var det en annan attityd. Trevligt när det ändras till det bättre.


Svårt att uppskatta hur många det var totalt men det måste ha varit mellan 200 och 300 deltagare. Bitvis lät det ganska så bra när talkörerna skallade “Stoppa FRA” och Vad ska vi göra? * Stoppa FRA , När? * Nu , När? * Nu , När, när, när? * Nu, nu, nu.
Det kändes riktigt bra.


Det fanns även en del gröna flaggor. Det var sju talare från Piratpartiet/Ung Pirat, SSU, Ung vänster, Centeruppropet, Svart Måndag, Liberala studenter och inte minst Grön Ungdom och Miljöpartiet de Gröna.
Det verkar vara en generationsfråga i övriga partier förutom Miljöpartiet och Piratpartiet.

Protesterna från de i allianspartierna som är emot FRA-lagen känns lite lama. Man skyller på varandra att de andra inte röstade emot FRA-lagen. Centerns förslag till ändringar känns lite pinsamma.
Menar man allvar eller är det ett trick att inte mista väljare?
Länge har det funnits “oliktänkande” i diverse frågor som är med i debatter som är med opinionen. Sedan när det kommer till kritan och det skall röstas i riksdagen finns det inte längre någon oliktänkande bara en partilinje som alla ställer sig bakom med eller utan partipiska.

Nu ska det bli intressant att se vad alliansen gör. Nu kan bara inte de kritiska alliansledamöterna göra annat än att sätta ner foten och se till att FRA-lagen rivs upp. Annars kan de inte fortsätta vara med i sitt parti. Hur ska de kunna se sina väljare i ögonen?

Tyvärr har det gått prestige i frågan. Statsministern vill inte visa svaghet utan vill visa på regeringsduglighet.
Det känns inte så hoppfullt. Men man vet ju aldrig!!!

Hoppet är det sista som överger människan sägs det.

SkD, SDS, AB, SvD, DN, HD, Expressen, svt, GP, Ny Teknik

Träffar: 9

mån
15
sep
2008
måndag, 15 september, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik : “Grönt rekord på blågula spår”

“För första gången har ett tåg kört fortare än 300 km/h på svensk räls. Tidigt i går morse körde provtåget “Gröna Tåget” 303 km/h mellan Skövde och Töreboda.

Gröna Tåget är ett ombyggt Reginatåg som under flera år genomfört tester för att se om det går att höja hastigheten för tåg på svenska spår från 200 km/h, som X2000 går i, till minst 250 km/h.

Tåget var utrustat med en ny motor med permanentmagneter i stället för elektromagneter. Därmed blir motorn mindre och lättare och energiförbrukningen minskar. Den har utvecklats av Bombardier i Sverige.”

Konkurrenskraften ökar gentemot flyget vilket är bra. Hur är det med kostnader, säkerhet och energikonsumtion?
Hur stora säkerhetsavstånd måste det vara mellan framrusande tåg och perrong?
Hur blir det med buller?

Visst skulle det vara bekvämt med en restid på 3 timmar mellan Stockholm och Malmö. Jag tycker i och för sig att 4 timmar är ganska så OK! Ökar man till 350 km/timme blir restiden 2.5 timme.

Är 2.5 timme OK eller siktar man på TGV:s hastigheter på nästan 600 km/timme? Vilket skulle innebära en restid på lite över en timme melllan Malmö och Stockholm. Vilket borde kunna ta död på flygtrafiken på samma sträcka.

Hur många fler tågtransporter blir det då?
Äts miljövinsten upp pga av alla extra resor?
Tyvärr äts många teknik- och miljöfördelar upp av överkonsumtion.

Läs mer om “Gröna Tåget“!

Träffar: 5

mån
15
sep
2008
måndag, 15 september, 2008 | Skriven av:

Den 16 september 2008, när Riksdagen skall öppnas, planeras en jättemanifestation i Stockholm. För alla oss som inte har möjlighet att ta sig till huvudstaden på grund av ESF, jobb/skola eller annat så hålls det även en demonstration i Malmö samma dag.

Demonstrationståget kommer att gå från Möllevångstorget uppför Bergsgatan, sedan svänga vänster till Triangeln och därifrån gå Södra Förstadsgatan ner till Möllevångstorget

Tåget går från Möllevångstorget 17.30!

Bl.a. talar Hampus Algotsson, Grön Ungdom och Lari Pitkä-Kangas, Miljöpartiet de Gröna i Malmö.

Träna på några talkörersexempel:
Avlyssna oss och vi avsätter er
FRA – inte bra
FRA – inget att ha
Hur länge ska de titta och vad tror de de ska hitta
Ingen Storebror i våra kablar
Jalla, jalla – privatliv åt alla
Reinfeldt, har du blivit knasi – varför vill du ha ett Stasi?
Vad ska vi göra? – Stoppa lagen
När? – Nu
När? – Nu
När, när, när? – Nu, nu, nu
Vad vill vi ha? – integritet!
Vad är det? – en rättighet!
Vår personliga integritet – är en mänsklig rättighet

Läs mer!

Träffar: 19

sön
14
sep
2008
söndag, 14 september, 2008 | Skriven av:

“Sverige har inte råd med en ryckig skattepolitik. Med ett bevarat jobbskatteavdrag på inkomster under 30 000 kronor i månaden och däröver en successiv nedtrappning ökar rättvisan i skattesystemet påtagligt, skriver Peter Eriksson och Mikaela Valtersson på DN Debatt.

Valet 2010 närmar sig snabbt. Halva mandatperioden har passerat och vi i Miljöpartiet menar att det nu är viktigt att börja ge besked om hur vi ser på regeringspolitiken efter ett maktskifte 2010. En viktig fråga för många väljare är vad som kommer att hända med skattepolitiken.

Skattepolitiken är grundläggande. Den påverkar i stor utsträckning människors privatekonomi. Samtidigt är den ett viktigt politiskt styrmedel som påverkar människor och företags beteenden. Miljöpartiet kommer att gå till val på en radikal skattepolitik som syftar till att ge människor ökad frihet, större rättvisa och drivkrafter att medverka till ett hållbart samhälle.

Vi menar att skattepolitiken i större utsträckning måste anpassas efter de utmaningar som samhället står inför. Den mycket snäva syn på skattepolitiken som regeringen stått för, där det överordnade målet tycks vara att sänka skattetrycket, avvisar vi.”

Läs mer!

Träffar: 6

lör
13
sep
2008
lördag, 13 september, 2008 | Skriven av:

Har precis kommit hem från Cirkus Cirkörs premiär, Inside Out, i Lund. Det blev en mycket händelserik föreställning. Det blev en del extra inslag. När man var just “spelade” ett avsnitt där man hade ett strömavbrott blev det ett riktigt strömavbrott.
Det var en mycket sevärd föreställning, kan rekomenderas.

Tyvärr blev det ett tråkigt slut. Mitt under ett akrobatnummer där det hoppades på ett gungbräde och artisterna sköts upp i luften. Då hände det som inte skulle hända. En kvinnlig artist missade landningen och hamnade snett med ryggen. Föreställningen fick avbrytas. Förhoppningsvis skadades hon inte allvarligt.
Typsikt är att folk ska vara så nyfikna och gå fram och titta på den stackaren som skadats. En sak är väl att iaktta på avstånd men att gå fram och “glo”.
Det är väl den “nyfikenheten” eller v ad det nu är som SDS försöker utnyttja när man på hemsidan skriver :

“Var du på plats? Har du bilder? Mejla Sydsvenskan!”

Varför ska det vara så intressant med olyckor och katastrofer? Det finns så mycket annat att skriva om!

Har du möjlighet gå på Inside Out!

Träffar: 7

Kategori: etik, kultur  | Skriv en kommentar
lör
13
sep
2008
lördag, 13 september, 2008 | Skriven av:

Nu märks det tydligt att sommaren har övergått till höst. Även om det varit några varma och sköna dagar så har temperaturen sakta börjar krypa nedåt. Kvällarna har varit sköna än om lite svala.
Det är fortfarande många fina blommor i trädgården. Färgerna är på väg att vända från grönt till orangerött.

I dag är det perfekt torkväder så det blev en tvättdag. Ska försöka att glömma politiken idag. Bara njuta av det fina vädret och kanske läsa lite. Har fått en bok av Lester R. Brown, Plan B 3.0 . Plan B 3.0 handlar om hur vi kan lösa alla de viktiga problem som måste lösas om inte vår jord och vår civilisation ska gå under.

“Ingen kan idag påstå att vi inte har resurserna att motverka klimatförändringen, befria världen från fattigdom samt återställa vår planets jordar, skogar och fiskbestånd. En sjättedel av världens militära budget är mer än tillräckligt för att uppnå dessa mål, anser Lester R. Brown, ledare för Earth Policy Institute i Washington.”

Ska bli spännande att läsa.

I kväll ska jag gå på Cirkus Cirkörs premiär “Inside Out”.

Träffar: 7

Kategori: klimat, koloni  | Skriv en kommentar
fre
12
sep
2008
fredag, 12 september, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Dubbelt så mycket till väg som till järnväg”

“64 procent går till vägar och 36 procent går till järnvägar när regeringen satsar 7,6 miljarder kronor på vägar och järnvägar i hela landet.

Regeringen presenterade igår sina så kallade närtidssatsningar på infrastrukturområdet, pengar som ska betalas ut 2009–2010. Totalt rör det sig om 20 vägprojekt – jämfört med endast 9 järnvägsprojekt.”

Trots all expertis så satsar alliansregeringen på projekt som förvärrar klimatproblematiken. Ju längre tid som går innan vi minskar miljlbelastningen desto värre kommer klimatsituationen att bli.

Den “stora” infrastruktursatsning på 8 “hela” miljarder som regeringen aviserat är till största delen en satsning på nya vägar.
Vilket ökar vägtrafiken, vilket ger mer växthusgaser, vilket …
Det är järnvägsnätet som behöver byggas ut. Satsningen gör det svårare för oss medborgare att leva klimatvänligt.

Alla finna ord från miljöministern om att alliansen tar klimathotet på allvar visar sig nu, som vanligt, bara var “fina ord”.

Byt regering inte klimat!

Träffar: 10

tor
11
sep
2008
torsdag, 11 september, 2008 | Skriven av:

AB skriver : “Terroristexpert sågar FRA-lagen”

”Den ger inget skydd” skriver försvarets egen expert.

Massavlyssning är inte ett effektivt vapen mot terrorism.

Han kritiserar den nya FRA-lagen hårt och kallar den brott mot både europakonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och svensk grundlag.

Han är terrorexpert och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, sågar den nya FRA-lagen helt.
Ineffektiv, olaglig och “varje illasinnad regerings våta dröm”, skriver Norel i en debattartikell.

Han motsätter sig inte alls att FRA rent allmänt bedriver spionverksamhet.
Tvärtom.
– Spioneri förekommer överallt och Sverige bör självklart också ha möjlighet att avlyssna främmande makt, skriver Norell.
”Behövs inte”
Men han ser ingen nytta med den nya FRA-lagen.
Inte heller att den skulle något skydd.”

Så varför vill alliansen ha FRA-lagen?

Träffar: 10

Kategori: demokrati, försvar, FRA, IT  | En kommentar
ons
10
sep
2008
onsdag, 10 september, 2008 | Skriven av:

Nya Miljöaktuelt skriver : “Spårbilar kan ersätta Förbifart Stockholm”

“De infrastrukturlösningar som diskuteras för bland annat Stockholm leder inte till att de transportpolitiska målen uppfylls. Ett system med spårbilar skulle däremot kunna lösa problemen, enligt en statlig rapport som presenteras idag.

Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, gör analyser som år efter år visar att de transportpolitiska målen inte uppfylls av de etablerade trafikslagen. Sika har därför undersökt den nya tekniken med spårbilar eller spårtaxi, små förarlösa vagnar som går några meter upp i luften och beställs fram individuellt på samma sätt som taxi.

Forskningsinstitutet har gjort två fallstudier, dels etablering av spårbilar i Stockholm och dels ett fullt utbyggt spårbilssystem i hela Mälardalen.

– Vår studie visar att spårbilssystem kan bli lönsamma i städer med mycket resande, men också som ett medel för ökad regional tillväxt i områden som Mälardalen, säger projektledaren Björn Olsson.

Spårbilstekniken befinner sig ännu på pilotstadiet, men svenska kommuner driver på utvecklingen. Enligt en debattartikel i Upsala Nya Tidning idag har Eskilstuna, Södertälje, Uppsala, Värmdö och Östersund/Åre kommit längst med pilotbanor medan diskussioner förs i Botkyrka, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Hofors, Huddinge, Karlskrona, Linköping, Sigtuna, Uddevalla, Umeå och Växjö. Nästa år ska en spårbilsbana stå färdig på Heathrows flygplats i London.

Debattörerna menar att spårbilstekniken är en viktig möjlighet för de svenska företag som deltar i utvecklingen.”

SIKA skriver : “Spårbilsystem – ett lönsamt bidrag till transportmålen”

“Spårbilsystem är samhällsekonomiskt lönsamt och har klara fördelar jämfört med andra trafikslag. Spårbilar har mindre miljöpåverkan och leder till färre olyckor och trängsel. Det kan också vara ett snabbare och mer flexibelt färdsätt än dagens kollektivtrafik. Det visar en rapport från SIKA som offentliggörs den 9 september.

År efter år visar SIKA:s granskning att de transportpolitiska målen inte uppfylls av de etablerade trafikslagen. Inte ens med dramatiskt höjda investeringsvolymer uppfylls målen. Det är mot denna bakgrund som SIKA funnit det angeläget att analysera den samhällsekonomiska lönsamheten hos ett nytt transportsystem.

Spårbilteknikens grundstruktur bygger på att personbilstora vagnar går helt automatiserat på en balkbana i luftrummet ovanför trafik och verksamheter i markplanet. Spårbilsystemet finns ännu inte på marknaden men det mesta av tekniken är under utveckling.

Analysen omfattar två fallstudier. Den ena gäller etablering av spårbilar i Stockholm som en del av en lösning på Stockholms trafikproblem. Den andra studien utvärderar ett fullt utbyggt spårbilsystem i hela Mälardalen, som ett bidrag till en hållbar regionförstoring.”

Viktigt att det kommer fram alternativ till den traditionella kollektivtrafiken.
Idéerna kring spårtaxi är inget nytt men kan trots det bli något “nytt”.

Spårtaxisystem kan ha samma kapacitet som spårväg men till en betydligt mindre investeringskostnad.

Träffar: 7

Kategori: klimat, trafik  | Skriv en kommentar
tis
9
sep
2008
tisdag, 09 september, 2008 | Skriven av:

Vegomässan 2008 är Nordens största vegetariska matmässa och en sensommarfest för alla som gillar mat och framtiden. Här bjuds på provsmakningar, intensiva smakupplevelser och möjlighet att se kockarna trolla fram nya rätter på scen. Här kan du ställa alla frågor du någonsin haft om kryddor, aubergine eller hur man bäst bygger muskler på sojaprotein. Här får du äta dig mätt femton gånger om. Det är en matfrossa som inspirerar, ett tillfälle att diskutera och att testa den nyaste veganska glassen. Det är också ett tillfälle att höra Future food prata om laboratoriekött, att lyssna på musik och att bläddra i kokböcker medan du avnjuter kökets lunchtallrik.

På Vegomässan 2008 blandas vackra bakelser, ekologiska höstgrönsaker och heta chiliburgare med allvaret kring en av vår tids största frågor: att vi har en livsmedelsindustri som bygger på massdöd. Och att ätandet av djurprodukter bidrar mer till växthuseffekten än alla flygplan och bilar tillsammans. En hållbar värld är en värld med vegetariskt – vego är den bättre framtiden! Kom och pröva hur enkelt och gott det är.

Vegomässan äger rum den 13 september 2008, kl. 10-18. Tyvärr händer det i Stockholm. Lite långt att åka bara för att vara med. Förhoppningsvis blir det Vegomässa i Malmö som det var i december 2007. Då är det ju lite närmare för undertecknad.

Läs mer om Vegomässan!

Träffar: 4

mån
8
sep
2008
måndag, 08 september, 2008 | Skriven av:

I går så pratade jag med en kompis som tyckte att det var dumt att bli arg på människor eftersom det sänder ut så mycket negativ energi. Visst är det dumt att bli arg och reta sig på saker, speciellt småsaker men …

Det finns många tillfällen man kan reta upp sig. Ett tillfälle är i samband med att åka tåg?

? Varför måste så många tränga sig på ett tåg innan de som ska stiga av har kommit ut?

? Varför måste så många ställa sig precis utanför tågdörren och vänta och därmed blockera vägen för de som ska stiga ut?

? Varför måste man ställa cykeln på Malmö centrals cykelparkering så att man blockerar framfarten för alla andra?
Speciellt när det finns gott om plats lite längre in på flotten!

Ja som ni redan fattar är det inga stora problem men ändå. Att “man” gör så måste bero på bristande hänsyn till andra.
Vilken annan anledning kan det vara?

Ja säger kanske någon, man kanske har så bråttom så man måste ställa cykeln på det sättet?
Och?

Jag hinne rmed tåget men alla de andra som kommer efter mig måste kliva över min cykel för att hitta en plats och missar tåget pga av detta.

Samma bristande hänsyn visas upp när en äldre person eller en förälder med små barn kommer in i en fullsatt buss. Nästan ingen reser sig och erbjuder sin plats.

Varför har det blivit så här?

Träffar: 5

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
mån
8
sep
2008
måndag, 08 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “FN-chef: Ät mindre kött för en bättre värld”

“Vi borde skära ner vår köttkonsumtion för att hjälpa till att stoppa klimatförändringen, anser chefen för FN:s klimatpanel (IPCC) Rajendra Pachauri.
– Starta med en köttfri dag i veckan och minskar därifrån, föreslår han i brittiska The Observer.

Den 68-årige indiske ekonomen, själv vegetarian, säger att dietomläggningen är viktig för att minska växthusgaserna och andra miljöproblem som hör ihop med uppfödning av boskap och andra djur.

Andra småskaliga livsstilsförändringar skulle också hjälpa till att minska klimatförändringarna, säger han utan att gå in på några detaljer.
– Det är det jag vill understryka. Vi måste verkligen göra nedskärningar i varenda sektor av ekonomin.”

Helt rätt vi måste göra allt vad vi kan om vi ska kunna möta klimatproblemen. Köttproduktionen påverkar klimatet negativt på många sätt.

Vi måste se över våra livsstilar. Minskad köttkonsumtion är nödvändigt. Bra sätt att börja med en köttfridag i veckan.

Det finns irrläror att man inte kan bli mätt om man inte äter kött. För egen del vet jag att det inte stämmor. Nu är det ju dessutom inte bara mättnaden som är viktig när det gäller mat. Det finns många alternativ till kött.

Minskar vi köttkonsumtionen innebär det också att mängden djur inom “köttindustrin” minskar. Vilket skulle minska djurlidandet. Mindre köttkonsumtion skulle kunna innebära högre kvalitét både på köttet och på djurhanteringen.

Bäst är förstås som vanligt att GO VEGAN!

Läs också Grön Ungdoms rapport Biffen – en större miljöbov än bilen.

Träffar: 10

sön
7
sep
2008
söndag, 07 september, 2008 | Skriven av:

I dag skördade vi äpplen. Vi har sex olika sorters äpplen. I dag tog vi ner äpplen från två av våra träd. Det är nog det bästa året hittills när det gäller äppelmängd.
Vi brukar dels förvara äpplen i kolonin för att äta efter hand, dels brukar vi göra äppelmos och dels brukar vi göra äppeljuice.
Vi är självförsörjande när det gäller äpplen. En sort som vi inte vet vad den heter håller sig så bra ända till april/maj året efter sedan har vi äppelmos tills det finns nya äpplen att skörda.
Äppelmoset gör vi utan några tillsatser. Ibland blandar vi in päron. Trots att vi inte använder några tillsatser som socker och konserveringsmedel så håller sig moset utmärkt. Vi värmer burkar och lock i kokande vatten innan vi fyller burkarna.

Ibland gör vi också äppelvinäger. Det är väldigt lätt och blir väldigt bra.

I dag har det varit fantastiskt väder. Nästan som en sommardag. Det var lite för varmt att sitta i solen.
Det var skönt med lite sol och värme så det blev lite gjort i trädgården. Nu känner jag mig lite mör i kroppen, en skön känsla att man använt sina muskler. Kommer nog att sova än bättre än vad jag brukar.

Är redo för en ny fullspäckad arbetsvecka.

Träffar: 4

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
lör
6
sep
2008
lördag, 06 september, 2008 | Skriven av:

På uppdrag av Miljöpartiet har Madeleine Leijonhufvud gjort en genomgripande undersökning, där hon utreder hur svensk lag bör utformas för att kunna skydda varje människas sexuella integritet. Samtyckesutredningen presenteras tillsammans med Peter Eriksson.

Förslag

 • Sex mot någon som inte frivilligt deltar är ett sexualbrott.
 • Brottet rubriceras sexuellt utnyttjande.
 • Misshandel eller hot som medel, eller misshandel som effekt av den sexuella handlingen, bedöms enligt befintliga straffbud härom (olaga tvång, misshandel).
 • Gemensamt straff utdöms enligt brottsbalkens regler.
 • Sex med våld/hot rubriceras våldtäkt.

  Förslag på ny lagtext
  Den som företar en sexuell handling mot eller utverkar en sådan handling av en person som inte frivilligt deltar däri döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst fyra år.

  Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om handlingen varit av särskilt allvarlig art, om den riktats mot en person som befunnit sig i beroendeställning till gärningsmannen, varit ur stånd att värja sig eller annars befunnit sig i en särskilt utsatt situation, om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningen lett till graviditet eller överföring av allvarlig smitta eller sjukdom.

  Om ansvar ådöms också för brott enligt 3 eller 4 kap. som medel för eller effekt av sexuellt utnyttjande ska den samlade brottsligheten betecknas våldtäkt.

  Fakta

 • Våldtäktsanmälningarna har nästan tiodubblats under de senaste 30 – 40 åren.
 • Mellan åren 2000 och 2007 har de i det närmaste fördubblats.
 • Sverige ligger i Europatopp i våldtäktsanmälningar, Sydeuropeiska länder i botten.
 • Jämställdhetsläget avspeglas här, om våldtagna kvinnor stämplas och om våldtäkt i äktenskap inte är brottsligt blir få fall anmälda. Ju färre anmälningar som sker, desto grövre är de anmälda fallen och desto större andel avser överfallsvåldtäkter.
 • Den typ av våldtäktsanmälan som ökar mest i Sverige är kategorin “nyligen bekanta”.
 • Trots att anmälningarna alltså ökat nästan 10-falt har det varit mellan 100 och 200 åtalade för våldtäkt under hela perioden 1965 till 2004.
 • Idag går 10 – 12 % av våldtäktsanmälningarna till åtal. Närmare 9 av 10 anmälningar når aldrig domstol.
 • Utredningar läggs mycket ofta ner utan att den namngivne mannen ens kallats till förhör.
 • Av de få (10 – 12 %) anmälningar som går till åtal frikänner domstolen i drygt 20 % (22 % år 2006). Friandefrekvensen har ökat efter 2005 års lagändring: 2003- 04 låg den på 17 %.
 • Lagändringen 2005, då vissa fall av sexuellt utnyttjande fördes till våldtäkt, har inte inneburit att flera fall av hjälplöst tillstånd blivit lagförda och den har medfört att fällandefrekvensen blivit lägre.
 • Träffar: 6

  lör
  6
  sep
  2008
  lördag, 06 september, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : “Björken ett friskt undantag”

  “Björkens demenscentra i Höör är en nybyggd, ljus byggnad i två våningar. Ännu snart ett år efter invigningen luktar det lite målarfärg. Här finns fåglar och kaniner och personalens hundar hälsar på ibland.

  De äldre som bor här har en liten trädgård som de kan gå ut i. När de vill. På Björken finns också en spaavdelning, ett avslappningsrum och ett eget kök som lagar just den mat som går hem hos de boende.

  Kort sagt: Björken är kanske ungefär så bra man kan ha det som gammal, sjuk och dement i dagens Sverige.”

  Trevligt att läsa en glad “nyhet”.

  Björkens demenscentra invigdes i december 2007. Utmärkande för demenscentrat är att det bedrivs i antroposofisk anda vilket innebär ett helhetstänkande där alla sinnen tillfredställs.

  Låter jätte intressant. Detta är något Lund kunde lära av.

  Träffar: 10