Inlägg den 02 september 2008

tis
2
sep
2008
tisdag, 02 september, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik : ”EU-lag hotar svenska etanolbilar”

”Volvos och Saabs satsning på flexifuelbilar kan åka på bakslag. EU vill nämligen inte ta hänsyn till de lägre koldioxidutsläppen när bilarna körs på etanol och då hamnar de stora och törstiga svenska bilarna i strykklass.

EU-parlamentets industriutskott ska i dag ta ställning till EU:s kommande lagstiftning om lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp i nytillverkade bilar.

Problemet är hur lagstiftarna ska se på flexifuelbilarna, bilar som kan köras både på etanol och bensin.”

Jag tycker det är helt rätt att EU inte godkänner flexifuelbilar om de släpper ut för mycket CO2 när de körs på bensin. Saab och Volvo borde jobba mer med ”storleken”.
Skulle man godkänna flexifuelbilar rakt av skulle det löna sig att göra onödigt stora och törstiga bilar, vilket inte skulle vara bra för klimat och miljö.
Dessutom behöver ju en flexifuelbil inte köras på etanol vilket är ett stort problem.

I miljöbilskriterierna måste den totala miljöbelastningen vägas in. Det räcker inte bara att använda ett förnyelsebart drivmedel.
Ska man kunna minska klimathotet måste det till nya bränslen, snålare fordon men även färre transporter.