torsdag 18 september 2008 | Skriven av:

I går var det Kultur- och fritidsnämnd. På dagordningen fanns två ärenden som handlade berörde ekonomi.
Ett ärende var en tertialrapport som visar att årets resultat pekar på ett underskott på ca 1 miljon kronor.
Det finns flera anledningar till underskottet den största anledningen är alliansens besparingar och avsaknaden av politiks handlingskraft att genomföra besparingen.
I budget fullmäktige, som sätter nämndernas ramar, lät det inte som att alliansen gjorde några besparingar. Men besparingar blev det dels genom att inte ge full kompensation för löneutvecklingen.
Sedan alliansen tog över har det varit besparingar.

Det andra ekonomiska ärendet var just rambudget för 2009. Inför beslut om rambudgeten hade alliansen enats kring en besparing på 6 miljoner. Detta förslag sågades totalt av förvaltningen eftersom det bedömdes som orealistiskt. Förslaget kom aldrig till nämnden. Alliansens förslag till besparingar ville de inte diskutera med oss.
Till nämnden hade förvaltningen tagit fram ett förslag som skulle innebära besparing i verksamheten på 5 miljoner och att en buffert på 1 miljon skapades.

Det känns lite konstigt att skära ner på Kultur- och fritidsnämndens verksamhet samtidigt som Lund har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på 6 miljoner extra till Kultur- och fritid, vilket alliansen röstade ner. En stor del i problematiken för verksamheterna i Lund är att alliansen sänkte skatten och sedan la ut stora besparingar. Man har t.ex. inte kompenserat fullt ut för löneökningar. Man har också minskat bidraget till organisationsstödet som främst är ett stöd till ungdomsverksamhet.

I klartext, det saknas resurser. Miljöpartiet yrkade därför tillsammans med (s) och (v) att nämnden skulle begära 3 miljoner extra från kommunstyrelsen och samtidigt uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer realistisk rambudget.
Detta yrkande avslog alliansen.

Ska Lund bli Kulturhuvudstad 2014 är det en självklarhet att vi inte skär ner på kommunens verksamhet. Projektet får inte bli ett kommersiellt jippo för hitresande turister och de med stor plånbok.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>