Inlägg den 23 september 2008

tis
23
sep
2008
tisdag, 23 september, 2008 | Skriven av:

På torsdag är det dags för Lunds kommunfullmäktige att hantera Lunds ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014. Inför detta möte har jag skickat in följande insändare till tidningarna:

Så har ansökan, 32 miljoner senare från beslutet i oktober 2005 att Lund skulle ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014, kommit tillbaka till Lunds kommunfullmäktige (KF). Denna gång gäller det själva ansökan.

Kulturen har alltid haft och kommer alltid att ha en stor plats i Miljöpartiets politik. Sedan beslutet togs i KF har miljöpartiet följt och kritiskt granskat projektet. Vi har vid ett antal tillfällen ställt kritiska frågor och förslag.

Miljöpartiet grundsyn är att kultur inte kan initieras uppifrån. Vi tror på kraften hos varje individ och att satsningar på kultur ska göras så att alla kan ta del av dem. Kultur är inte bara en fråga om konsumtion. Kulturen måste komma in i vardagen. En satsning på kultur måste vara långsiktig och i första hand rikta sig till lundaborna, inte minst till barn och ungdomar. Kultur är viktigt för individens utveckling mot större självständighet och ett kritiskt förhållningssätt – en motvikt till den kommersialism som alltmer präglar vår vardag.

Vi vill ha mer kultur i grund- och gymnasieskolan. Här är Lunds Kulturskola en viktig beståndsdel. Alla ungdomar ska, oavsett familjens inkomst och var i kommunen man bor, ha möjlighet att spela instrument, sjunga, dansa, filma, slöjda, måla, skriva eller spela teater på sin fritid. Den aktiva kulturverksamhet som bärs upp av lokala folkrörelser stärker sammanhållningen mellan människor. Musik och dans erbjuder mötesplatser som stimulerar till eget agerande. Därför bör arrangörernas möjligheter stärkas. Samhällets bidrag till kulturen ska ges så att jämställdhetsmål och integrationsmål uppfylls.

Vi vill ytterligare stärka den skapande sektorn genom att förbättra möjligheterna att utveckla småföretag och öka inflytandet i arbetslivet.

Om Lund blir Kulturhuvudstad 2014 (KHS 2014) kan detta stärka kulturverksamheten i Lunds kommun. Det är dock inte självklart att det blir så. Projektet måste förankras bättre bland Lundaborna och kulturlivet i Lund för att KHS 2014 ska utveckla Lund som kulturstad.

Om Lund blir KHS 2014 måste kommunen även tydligt satsa på den kommunala verksamheten så att KHS 2014 inte enbart blir ett kommersiellt styrt projekt. KHS 2014 får inte bli gökungen i Lunds kulturella verksamhet.

På kommunfullmäktige mötet den 25 september kommer miljöpartiet därför att yrka på att kommunfullmäktige uttalar att KHS 2014 måste bli ett långsiktigt projekt som utvecklar den kommunala verksamheten och som skall utgå ifrån Fair Trade och de miljö- och klimatmål som Lunds kommun har antagit.

tis
23
sep
2008
tisdag, 23 september, 2008 | Skriven av:

Kategori: jympa  | Skriv en kommentar