Inlägg den 01 september 2008

mån
1
sep
2008
måndag, 01 september, 2008 | Skriven av:

Det är ett välkommet besked från socialdemokraterna att de vill ha en individualiserad föräldraförsäkring, efter den modell som miljöpartiet förespråkat under flera år, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

– Det underlättar helt klart vårt samarbete med (s) att de tar detta mycket viktiga steg, säger Gunvor G Ericson.

– Att göra föräldraförsäkringen mer jämställd ger positiva effekter för hela samhället och det kan också bidra till mer familjelycka, säger Gunvor G Ericson.

– Miljöpartiet vill också ge föräldrar möjlighet att gå ned i arbetstid under småbarnsåren, med Mp-förslaget om sk Barntid. Det är också en jämställdhetsfråga, eftersom det idag oftast är kvinnor som frivilligt går ned i arbetstid och därmed får ta hela kostnaden med lägre lön och lägre pension, säger Gunvor G Ericson.

mån
1
sep
2008
måndag, 01 september, 2008 | Skriven av:

Kristianstadsbladet skriver : “En enkel fråga till folket”

“I dag är det kommunstyrelsens tur att säga nej till den aktuella begäran om en kommunal folkomröstning om arenabygget i Kristianstad. Så är det nämligen bestämt sedan långt innan begäran lämnades in – oavsett om så många som 100 procent av de röstberättigade skulle begära det eller inte. Ändå finns det all anledning att påminna om ärendet, eller kanske just på grund av detta.

Inför förra veckans beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om att avslå den begäran som mer än 5 procent av de röstberättigade i kommunen står bakom, var det aldrig ens meningen att avslaget skulle motiveras. “Beslutet är ju taget.”

Oroad över att ett rakt avslag “skulle kunna uppfattas som arrogant” valde kommunstyrelsens ordförande, Bengt Gustafson (m), ändå att skriva en kortfattad motivering. Enligt uppgift var ärendet dock aldrig uppe för diskussion före beslut.”

Just nu pågår en utredning där man bl.a. ska ge förslag på hur texten i kommunallagen ska skrivas angående “kommunala folkomröstningar”.
För närvarande gäller:

“Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Lag (2006:369).”

Kruxet är bara att det är upp till kommunfullmäktige att bestämma om det ska bli en folkomröstning. Kommuninvånarna kan bara tvinga fram att kommunfullmäktige ska ta ställning till frågan.

Nu diskuteras förslag om att man ska höja procentsiffran till 10 och tvinga kommunen att genomföra folkomröstningen.
Det har nämligen visat sig att av 139 initiativ har kommunfullmäktige avslagit begäran i 127 fall. endast 12 st har lett till en folkomröstning.

Just nu är frågan högaktuell i Kristianstad. 3 673 namnteckningar har lämnats, in vilket är mer än 5%, för att man vill att frågan om “arena”-bygget ska tas upp i en folkomröstning.
Om partipiskan viner fullt ut så är det 67 av kommunfullmäktiges mandat som är för ett bygga och 4 som är emot.

Det är över 6% som skrivit på och över 8% av de som röstade i senaste kommunvalet.

Vill man att kommuninvånarna ska bli mer delaktiga måste man ta deras viljeyttringar på allvar.

De som inte tycker om folkomröstningar menar att kommunfullmäktige har fått mandat genom allmänna val. Problemet är bara att alla frågor som man vill folkomrösta om inte har varit någon valfråga,
Ibland har frågan funnits med men förutsättningarna har förändrats.
Detta gäller väl i högsta grad arenabygget i Kristianstad.
Projektet har blivit dyrare, kommunens kostnader har ökats pga avsaknad av extern finansiär …

Det är så det är många gånger. Partierna mörkar i valrörelsen med luddiga löften. När sedan valet är över kör de på precis som de själva vill utan att lyssna på väljarna.

I Schweiz fungerar det utmärkt med folkomröstningar det borde det även kunna göra i Sverige.

Det gäller bara att våga!!!

Kategori: demokrati  | Skriv en kommentar