Inlägg den 21 september 2008

sön
21
sep
2008
söndag, 21 september, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Naturvårdsverket: Inför kilometerskatt i Sverige”

“Inför kilometerskatt i Sverige och se till att EU inte lägger hinder i vägen för ett införande. Det anser Naturvårdsverket i ett yttrande till Näringsdepartementet.
Naturvårdsverket har yttrat sig om ett paket från EU-kommissionen som går under namnet ”grönare transporter”. Förslaget innehåller en vidare behandling av hur externa kostnader ska kunna internaliseras, det vill säga hur samtliga kostnader som ett transportslag orsakar för samhället ska kunna betalas av transportslaget självt, till exempel miljökostnader.

Dessutom innehåller paketet restriktioner för medlemsländernas kilometerskattesystem samt förslag om utbyte av bromsar på gamla järnvägsvagnar för godstransporter, för att minska bullret.

”Sverige bör följa Tysklands, Tjeckiens och Österrikes exempel och införa kilometerskatt”, skriver Naturvårdsverket i yttrandet.

När det gäller kilometerskatten borde EU införa standarder för elektroniska system för registrering och uttag av skatten så att de kan samordnas i skilda medlemsländer. Fler förslag borde enligt Naturvårdsverket utvecklas och knytas samman i en hållbarhetsinriktad åtgärdsstrategi.”

Bra att Naturvårdsverket talar klartext.

Potentialen för klimatsmarta transporter kommer inte att utnyttjas om det är billigare att fortsätta att bara använda lastbilstransporter. Kilometerskatten för lastbilar är ett avgörande klimatredskap. Den klimatpåverkan som ökningen av fossilbränsledriven trafik medför är inte acceptabel.

Enligt Vägverket ledde trafikökning samt ökad vikt och last på lastbilar till ytterligare 660 000 ton koldioxid under 2007. Det är för billigt att transportera gods på väg. Per kilometer kostar det mindre att åka med en 40-tons lastbil jämfört med att åka taxi. Förutom klimatpåverkan leder den stora lastbilsvolymen till vägslitage, trängsel, buller och fler olyckor. Det är därför kilometerskatt har införts i Schweiz Tyskland, Österrike och Tjeckien. Flera andra länder, däribland Nederländerna, har beslutat att införa kilometerskatt.

En kilometerskatt kan leda till en effektivisering av godstrafiken och en ökad andel transporter som kombinerar väg, järnväg och sjöfart.

Det räcker inte med kilometerskatt det krävs även investeringar i form av omlastningsterminaler, förbigångs- och dubbelspår. Mycket kan göras redan i dag. Vattnet och hamnarna som infrastruktur finns klara att använda. I andra delar av Europa satsas på de inre vattenvägarna. Sverige har Europas längsta kuststräcka och över 50 hamnar. Även om det är trångt i storstadsområdena kan järnvägen ta emot mer gods. Jämfört med andra europeiska länder har vi goda förutsättningar för en övergång till ökad andel kombitransporter.

Potentialen för klimatsmarta transporter kommer dock inte att utnyttjas om det är billigare att fortsätta att bara använda fossilbränsledrivna transporter. Kilometerskatten för lastbilar är ett avgörande klimatredskap. Därför har alla partier enats i klimatberedningen om att kilometerskatt bör införas i Sverige senast 2011. Det är inte en dag för sent.

Träffar: 8