Inlägg den 25 september 2008

tor
25
sep
2008
torsdag, 25 september, 2008 | Skriven av:

Just nu pågår diskussionen om en motion som handlar om “Utökad social jour”.
I Lund har den sociala jouren öppet fredagar 16-01, lördagar 17-01 och söndagar 17-22.

Alliansen plus socialdemokraterna yrkade på att motionen ska anses besvarad vilket innebär att den inte ska utökas.
Att alliansen inte vill utöka den sociala jouren är väl inte så konstigt men att (s) inte vill känns lite beklagligt.

Miljöpartiets huvudförslag var att finna en kompromiss för att utöka den sociala jouren.

Alliansen hänvisade till att det kostar över 5 miljoner. Detta är för mycket pengar.
VA Syd har jour dygnet runt. Man kan undra hur de har råd med det?

Kanske är det för att ekonomerna lättare kan beräkna kostnaden för en vattenskada än när en människa far illa.

Tips till nästa budgetdebatt!
Minska VA Syds heltäckande jour och hänvisa till 112!

tor
25
sep
2008
torsdag, 25 september, 2008 | Skriven av:

Nu har kommunfullmäktige diskuterat Lunds ansökan att bli Kulturhuvudstad 2014.
Det blev en intressant diskussion. Tyvärr röstade inte en majoritet på vårt yrkande trots att många höll med. Man misstolkade våra yrkanden som var:

“att projektet “Kulturhuvudstad 2014” skall utgå från Fair Trade och kommunens miljö- och klimatmål
att projektet måste få långsiktiga effekter i kommunens ordinarie verksamhet”

Man misstolkade detta som att man nu skulle arbeta in detta. Men det var inte det vi sa. Vi ville ha fram en “garanti” för att satsningen ska utgå Fair Trade och Lunds antagna miljö- och klimatmål samt att satsningen ska vara långsiktig.

Vi kompromissade med (dv) och la till ett yrkande om att ärendet skulle återkomma till kommunfullmäktige under 2009 innan den “sista inlämningsuppgiften” ska lämnas in.

Centern hade ett eget yrkande och köpte våra och (dv):s tillägg.
Det var ju en liten seger.

Läs insändare i ärendet!

Nästa ärende handlar om att inför politiska sekreterare till de två största partierna som redan har så mycket stöd.
Inget stöd till de partier som inte har kommunalråd.
Visst kan kommunalråden behöva mer stöd men det behöver även övriga partier.

Mer stöd borde ges till alla fritidspolitiker då kan man även tänka sig att stödja kommuanlråden.

Personligen tycker jag att hela strukturen med 5 kommunalråd, 3 till majoriteten och 2 till oppositionen.
De 2 oppositionskommunalråden har inget direkt ansvarsområden. Vilket innebär att de kan göra vad de vill.
Man kan profilera sitt parti om man så vill och det görs ganska ofta.
Jag menar inte att alla kommunalråd bara profilerar sig själv men visst har det hänt under de senaste tjugo åren.

Problemet är att det inte är reglerat.

Man blandar ihop partirepresentationen och kommunrepresentationen.