Inlägg den 10 september 2008

ons
10
sep
2008
onsdag, 10 september, 2008 | Skriven av:

Nya Miljöaktuelt skriver : “Spårbilar kan ersätta Förbifart Stockholm”

“De infrastrukturlösningar som diskuteras för bland annat Stockholm leder inte till att de transportpolitiska målen uppfylls. Ett system med spårbilar skulle däremot kunna lösa problemen, enligt en statlig rapport som presenteras idag.

Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, gör analyser som år efter år visar att de transportpolitiska målen inte uppfylls av de etablerade trafikslagen. Sika har därför undersökt den nya tekniken med spårbilar eller spårtaxi, små förarlösa vagnar som går några meter upp i luften och beställs fram individuellt på samma sätt som taxi.

Forskningsinstitutet har gjort två fallstudier, dels etablering av spårbilar i Stockholm och dels ett fullt utbyggt spårbilssystem i hela Mälardalen.

– Vår studie visar att spårbilssystem kan bli lönsamma i städer med mycket resande, men också som ett medel för ökad regional tillväxt i områden som Mälardalen, säger projektledaren Björn Olsson.

Spårbilstekniken befinner sig ännu på pilotstadiet, men svenska kommuner driver på utvecklingen. Enligt en debattartikel i Upsala Nya Tidning idag har Eskilstuna, Södertälje, Uppsala, Värmdö och Östersund/Åre kommit längst med pilotbanor medan diskussioner förs i Botkyrka, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Hofors, Huddinge, Karlskrona, Linköping, Sigtuna, Uddevalla, Umeå och Växjö. Nästa år ska en spårbilsbana stå färdig på Heathrows flygplats i London.

Debattörerna menar att spårbilstekniken är en viktig möjlighet för de svenska företag som deltar i utvecklingen.”

SIKA skriver : “Spårbilsystem – ett lönsamt bidrag till transportmålen”

“Spårbilsystem är samhällsekonomiskt lönsamt och har klara fördelar jämfört med andra trafikslag. Spårbilar har mindre miljöpåverkan och leder till färre olyckor och trängsel. Det kan också vara ett snabbare och mer flexibelt färdsätt än dagens kollektivtrafik. Det visar en rapport från SIKA som offentliggörs den 9 september.

År efter år visar SIKA:s granskning att de transportpolitiska målen inte uppfylls av de etablerade trafikslagen. Inte ens med dramatiskt höjda investeringsvolymer uppfylls målen. Det är mot denna bakgrund som SIKA funnit det angeläget att analysera den samhällsekonomiska lönsamheten hos ett nytt transportsystem.

Spårbilteknikens grundstruktur bygger på att personbilstora vagnar går helt automatiserat på en balkbana i luftrummet ovanför trafik och verksamheter i markplanet. Spårbilsystemet finns ännu inte på marknaden men det mesta av tekniken är under utveckling.

Analysen omfattar två fallstudier. Den ena gäller etablering av spårbilar i Stockholm som en del av en lösning på Stockholms trafikproblem. Den andra studien utvärderar ett fullt utbyggt spårbilsystem i hela Mälardalen, som ett bidrag till en hållbar regionförstoring.”

Viktigt att det kommer fram alternativ till den traditionella kollektivtrafiken.
Idéerna kring spårtaxi är inget nytt men kan trots det bli något “nytt”.

Spårtaxisystem kan ha samma kapacitet som spårväg men till en betydligt mindre investeringskostnad.

Kategori: klimat, trafik  | Skriv en kommentar