Inlägg den 18 september 2008

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Nytt hem för hemlösa kvinnor”

“Socialnämndens moderate ordförande vill skapa ett nytt boende för hemlösa kvinnor. I den senaste kartläggningen fanns 22 hemlösa kvinnor i Lund.

Ett boende i den storleksordningen kan jag tänka mig, säger ordföranden.

I Lund bor det 75 hemlösa, enligt den enda kartläggningen av kommunens hemlösa som har gjorts och bygger på siffror från mars månad.

Av dem var 22 kvinnor. Nu vill socialnämndens ordförande rikta krafttag för att stödja dem.”

Ja det är på tiden att alliansen vaknar.
Miljöpartiets motion om utsatta kvinnor har man lyckats försena. Motionen blev bordlagd när den kom upp på kommunstyrelsen eftersom man tyckte att den skulle behandlas i samband med en handlingsplan. På nästkommande kommunstyrelse “glömde man” att ta upp motionen.

På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på extra resurser till socialnämnden, bl.a. till hemlöshet. Vilket alliansen röstade ner och samtidigt minskade ramen ytterligare.

Det är bra att alliansen vaknar men det det är lite sent och troligen inte tillräckligt.

I kväll, onsdag, klockan 18 anordnar Hemlösas Förening sin traditionella utfrågning av Lunds politiker i Stadshallen angående just situationen för de hemlösa i Lund. Temat är: vad har hänt sedan sist?

Läs miljöpartiets motion!

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : “Göteborg stoppar inköp av flaskvatten”

“Göteborg stad har beslutat att stoppa kolsyrat vatten på flaska, skriver tidningen Metro

I fjol köpte Göteborg stad 110 000 flaskor kolsyrat vatten. Men nu är det slut med det. Förbudet mot flaskvatten införs 1 oktober och gäller nästa alla kommunala förvaltningar och verksamheter. Undantagna från förbudet är restauranggäster och de som bor på äldreboende.

Förslaget väcktes av Max Reijer (mp), som säger till Metro att syftet var att minska på onödiga transporter. Flera kommunala verksamheter i Göteborg, bland annat nöjesfältet Liseberg, kommer istället att satsa på apparater som kan kolsyra vanligt kranvatten.”

I Lund har vi inte kommit så långt. Kommunstyrelsen i Lund har beslutat uppmana alla kommunens styrelser och nämnder att vid sina sammanträden byta ut buteljerat vatten mot kranvatten.
Detta är givetvis ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt.

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

I går var det Kultur- och fritidsnämnd. På dagordningen fanns två ärenden som handlade berörde ekonomi.
Ett ärende var en tertialrapport som visar att årets resultat pekar på ett underskott på ca 1 miljon kronor.
Det finns flera anledningar till underskottet den största anledningen är alliansens besparingar och avsaknaden av politiks handlingskraft att genomföra besparingen.
I budget fullmäktige, som sätter nämndernas ramar, lät det inte som att alliansen gjorde några besparingar. Men besparingar blev det dels genom att inte ge full kompensation för löneutvecklingen.
Sedan alliansen tog över har det varit besparingar.

Det andra ekonomiska ärendet var just rambudget för 2009. Inför beslut om rambudgeten hade alliansen enats kring en besparing på 6 miljoner. Detta förslag sågades totalt av förvaltningen eftersom det bedömdes som orealistiskt. Förslaget kom aldrig till nämnden. Alliansens förslag till besparingar ville de inte diskutera med oss.
Till nämnden hade förvaltningen tagit fram ett förslag som skulle innebära besparing i verksamheten på 5 miljoner och att en buffert på 1 miljon skapades.

Det känns lite konstigt att skära ner på Kultur- och fritidsnämndens verksamhet samtidigt som Lund har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på 6 miljoner extra till Kultur- och fritid, vilket alliansen röstade ner. En stor del i problematiken för verksamheterna i Lund är att alliansen sänkte skatten och sedan la ut stora besparingar. Man har t.ex. inte kompenserat fullt ut för löneökningar. Man har också minskat bidraget till organisationsstödet som främst är ett stöd till ungdomsverksamhet.

I klartext, det saknas resurser. Miljöpartiet yrkade därför tillsammans med (s) och (v) att nämnden skulle begära 3 miljoner extra från kommunstyrelsen och samtidigt uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer realistisk rambudget.
Detta yrkande avslog alliansen.

Ska Lund bli Kulturhuvudstad 2014 är det en självklarhet att vi inte skär ner på kommunens verksamhet. Projektet får inte bli ett kommersiellt jippo för hitresande turister och de med stor plånbok.