Inlägg under » januari, 2010 «

mån
18
jan
2010
måndag, 18 januari, 2010 | Skriven av:

Nya Miljöaktuellt skriver : Därför är konsumtionshetsen det största hotet

Den genomsnittlige amerikanen konsumerar mer än sin egen kroppsvikt i produkter – varje dag. Nu sprider sig kulturen över världen. En ny rapport visar utvecklingens allvarliga konsekvenser.

I den årliga rapporten från Worldwatch Institute berättar upphovsmännen att konsumtionskulturen kan komma att slå ut alla politiska försök att komma åt klimatförändringarna och alla typer av skiften mot en grön energi och ekonomi. Enligt rapporten är den överdrivna konsumtionskulturen snart det absolut största hotet mot planeten jorden.
– Om vi inte inser att våra miljöproblem, allt från klimatförändringar till avskogning, drivs av ohållbara vanor så kommer vi inte kunna lösa den ekologiska kris som hotar vår civilisation, säger studiens huvudförfattare, Erik Assadourian, till brittiska The Guardian.

Den värsta konsumtionskulturen hittar vi enligt studien i USA, där genomsnittsamerikanen konsumerar mer än sin egen kroppsvikt i produkter – varje dag. Den totala globala handeln med varor och tjänster ökade under det senaste årtiondet med 28 procent och uppgick till 30,5 biljoner dollar.

Detta visar helt klart att det behövs en livsstilsförändring. Den rika delen av världen konsumerar alldeles för mycket.
Jag tittade på ett program om Bombay som numera tydligen kallas Mumbai. Det sändes på SVT2 och kan ses på SVT Play.
Programmet handlade om trafiksituationen i Bombay och planeringen för att försöka göra något åt denna. Det var som i Lund, de som vill lösa trafikstockningar med mer vägar och de som ville lösa det med mer kollektivtrafik.
När man tittade på programmet fick man en helt nytt begrepp av ordet “KÖ”.


Denna video är inte från programmet!

Bland annat fick man höra hur man resonerar i Indien. Så länge västvärlden inte går och cyklar utan använder bilen så varför ska vi inte göra det. Helt rimligt resonemang. Det är därför som vi måste minska vår vägtrafik. I Indien lanseras “Tata Nano“. En billig bil som kommer att bli en storsäljare.

Vad är då priset för denna ”Folkets bil”? Bilen som också går under namnet Rs 1 Lakh Car kostar från fabrik i Indien 100 000 indiska rupier (= 1 Lakh) vilket motsvarar ungefär 16 330 kronor med dagens växlingskurs. Detta gör bilen till världens billigaste bil, billigare blir det inte, i alla fall inte för stunden. Vi får se om någon annan biltillverkare törs satsa på en ny ”Folkets bil”.Tata Nano, som för övrigt designades i Italien.

Det behövs att alla funderar över sin livsstil. Ska vi kunna möta klimatproblematiken måste vi agera nu. Bland annat måste vi minska vägtrafiken i Sverige. Vi måste också se över vår konsumtion.

sön
17
jan
2010
söndag, 17 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Förslag till kommunhus skapar miljöoro

Redan innan det vinnande arkitektförslaget presenterats har kommunens nya kommunhus skapat oro. Bara ett av de fem arkitektförslagen uppges uppfylla miljökraven.

Den 29 januari avslöjas vilket av de fem förslagen till nytt kommunhus som ska förverkligas. Huset som i första etappen ska rymma 250 arbetsplatser ska ligga i kvarteret Kristallen väster om järnvägen.

Fem förslag presenterades i november och tävlingen är enligt stadsarkitekt Bengt Aronsson redan avgjord.
– Juryn har fattat beslut och den är enig, säger han.

Bengt Aronsson vill inte kommentera om det vinnande förslaget uppfyller miljökraven eller ej, men säger att oavsett kommer detta att kunna justeras.
– Förslagen är ju inte detaljstyrda och projekteringen är inte gjord än.

Det är som vanligt. Miljökraven ställs aldrig som krav och blir därför sällan verklighet.
Det snackas så mycket om att det ställs höga miljökrav när det ska byggas i Lund. “Vi har det bästa miljöbyggprogrammet i Sverige”. Men vad hjälper det om man inte bryr sig om miljökraven. Det är som vanligt mest snack. Bara ett av fem arkitektförslag uppges fylla miljökraven.

När det ska till beslut så skyller man på att kommunen inte kan ställa krav. Nu verkar det vara samma sak trots att det är kommunen som är “köpare”.
Vad är det nu som hindrar att kraven blir krav och inte bara snack?

Ska det bli bra måste miljötänket vara med ifrån början. Annars blir det bara något som läggs på efteråt och då blir det aldrig så bra. Det blir mest kosmetik.

Men det är klart det kan ju vara det förslaget som uppfyllde miljökraven som vann och i så fall är det nästan bra. Uttalandet från stadsarkitekten visar att miljökrav inte är krav utan bara önskemål och det kommer att påverka framtida byggare. Vilket kommer att motverka övergången till ett mer klimatsmart byggande.

lör
16
jan
2010
lördag, 16 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Oderupsborna ger inte upp kampen

Stridslusten har inte dämpats. Oderupsborna fortsätter kampen mot företaget som vill provborra efter naturgas i byn.

Miljönämnden i Hörby kommun förbjöd den 24 september i fjor Shell att provborra efter naturgas i Oderup med hänvisning till den oro som byborna gett uttryck för.
Shell överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen som i december upphävde förbudet.
Olika juridiska tolkningar av länsstyrelsens beslut gör att det är oklart huruvida Shell kan påbörja arbeten i området innan miljödomstolen har prövat ärendet.
Shells informatör Henry Carlsson uppger att förberedelser pågår och att han inte kan inte ge något svar på när fysiska arbeten kommer i gång.

Rimligen borde den juridiska tolkningen vara att Shell inte får börja innan miljödomstolen har sagt sitt. Att tillåta gasutvinning går direkt vad som borde göras för att klara av klimatproblematiken. Vi behöver inte mer fossila bränslen.

Ett annat problem är ju att det hotar livsmiljön för de boende. Andra länder har erfarenheter från gasutvinning och förutom energi har man också fått stora miljöproblem med förstörda vattentäkter och landskap.

I Skåne letar man gas i tät alunskiffer. Den innehåller mycket svavel, giftiga tungmetaller, arsenik, uran, radium och radon som inte frigörs så mycket i den orörda skiffern. Om den spräcks sönder vid gasutvinning (hydraulic fracking) kommer de nya sprickorna vid kontakt med vatten att ge tusenfalt ökat vittring och de farliga ämnena kan via nygjorda eller gamla sprickor nå vårt viktiga grundvatten som bland annat finns i sandstenen under skiffern eller ta sig upp mot brunnar och markytan.

Skåne har ett rikt kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar som inte gynnas av kortsiktig gasexploatering. Fossila gasfält tillhör inte framtiden och hör inte hemma i Skåne.
I rådande klimatsituation gäller det att satsa på förnyelsebar energi, inte på fossilgas.

Shell har förstört tillräckligt runt om i världen. det räcker nu.

Ingen vet när miljödomstolen kommer att ta upp naturgasborrningen i Oderup. Men byborna är säkra på en sak.
– Vi kommer att driva detta så långt det bara går.

Kämpa på, ge inte upp!

fre
15
jan
2010
fredag, 15 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Öppnar kvinnoboendet tidigare – läget för hemlösa är akut

Kvinnoboendet öppnar redan i februari. Trots att upphandlingen om vem som ska driva det inte är klar. Bakgrunden är den akuta situationen för hemlösa kvinnor i Lund.

De borgerliga har vänt sig till serviceförvaltningen och pressat fram en snabbare renovering av fastigheterna på Malin Gyllenkroksväg. Det är där boendet för hemlösa kvinnor ska vara.

Vem som ska driva det är inte klart. Upphandlingsprocessen är igång men långt ifrån färdig.

Denna situation målades inte upp av ansvarigt kommunalråd från folkpartiet på senaste kommunstyrelsen.
På kommunstyrelsen sa ansvarigt kommunalråd att allt var klart för beslut i socialnämnden under januari och att det skulle vara inflyttning under februari.

Man kan undra var kommunalrådet hade fått sin information från. Det var väl samma källa hon använde när hon argumenterade på kommunfullmäktige under 2009.

Nu verkar det bli det som miljöpartiet ville redan i april 2009. Det bra att alliansen nu ändrar sig. Trist att det sker först nu, dvs efter att vi upplevt en kall höst och vinter.

– Vi blev då oroliga för hur det ska bli under de övriga vintermånaderna, säger Göran Wallén.

Vadan denna oro just nu? Det var ju den oro vi hade redan innan höst och vinter 2009. Alliansens lösning har varit att kortsiktigt lösa problemet med hemslöhet och erbjuda härbärge i första hand och hotell i andra hotell.

Socialnämnden bad socialförvaltningen utreda möjligheten att tidigarelägga öppnandet temporärt i kommunal regi. Resultatet blev att man nu påskyndar renoveringen av några våtutrymmen i en fastigheterna. Någon totalrenovering handlar det inte om.

När gjorde man det?
Som sagt det var en helt annan bild som lämnades av ansvarigt kommualråd och ordförande i socialnämnden.

Givetvis bättre sent än aldrig eller sent ska syndaren vakna …

Att man nu öppnat detta boendet så är ju inte problemen löst. Det finns mycket kvar att göra.
Det ska bli spännande och hur alliansen ska behandla miljöpartiet m fl skrivelse angående “INFÖR PRINCIPEN BOSTAD FÖRST I ARBETET MOT HEMLÖSHETEN“, dvs “Housing First“-konceptet?

fre
15
jan
2010
fredag, 15 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Stort tapp för Centern

Centerpartiet störtdyker i opinionen. Med endast 3,1 procent av väljarstödet hamnar C utanför riksdagen – och drar med sig hela alliansregeringen i fallet. Inte heller KD klarar fyra procent och agerar sänke, enligt Demoskop.

Det tredje partiet som inte heller når riksdagen är Vänsterpartiet, som endast får 3,8 procent av väljarstödet. Desto bättre går det för Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna, enligt mätningen som är gjord på uppdrag av Expressen.

Helt plötsligt var det bara 5 riksdagspartier, 3 försvann och ett tillkom.
Miljöpartiet behåller tredjeplatsen och får 10.3 %, +0.6 %-enheter. Socialdemokraterna får 37.1%, +2.3 %-enheter och vänsterpartiet får 3.8%, -2.1 %-enheter. Tillsammans får de rödgröna 51.2 % mot alliansen 41.8 %. Både centern och kristdemokraterna trillar under 4 %, 3.1 % respektive 3.9 %.

Nu är ju detta en opinionsmätning och inget valresultat men det är ändå intressant att se hur det blir om man tar bort de som inte klarar 4 %-gränsen.
Miljöpartiet tillsammans med socialdemokraterna får då egen majoritet med 54 % och den decimerade alliansen med moderaterna med folkpartiet får 40 %, övriga 6 % får sverigedemokraterna.

DN – Stort tapp för C, SvD – C störtdyker i opinionen. Inte heller KD klarar fyra procent, Expressen – Mauds misstag hotar alliansen

Kategori: valet2010  | En kommentar
tor
14
jan
2010
torsdag, 14 januari, 2010 | Skriven av:

I dag gick tiden fort. Jag jobbade med hemsidor och bloggar och sedan förberedde jag Miljöpartiet i Skånes styrelsemöte. Kollade lite på internet och hittade artikeln om Mp Perstorps första pressträff. Nu är stenen i rullning och nästa steg är att planera för ett öppet möte för att ta emot övriga Perstorpsbor som ännu inte är medlemmar.

Han med lite telefonsamtal också och sedan var klockan helt plötsligt 18.30 och började styrelselmötet. Tyvärr blev det en krock mellan styrelsemötet och debatten mellan Anders Åkesson (MP) och Björn Söder (SD). Lyckade spela in delar av Sydnytts websändning, tom kulturavsnittet. Sedan hände något och ljudet blev hel konstigt.
Kulturavsnittet tyckte jag Anders Åkesson klarade bra. Han lyckades visa att (SD) saknar kulturpolitik. De har samma budget oavsett ekonomiskt läge, det är enklare att kopiera än att göra en budget utifrån verkligheten. De vill t ex skära ner på barnkultur och studieförbuden och de vill att politiker ska bestämma vad som är godkänd kultur och den ska då kunna få statligt eller regionalt stöd.

SDS som förhoppningsvis följde hela debatten sammanfattade med :

Det har skrivits spaltmil om SD, men många har fortfarande en diffus bild av vad partiet egentligen står för. Den som följde gårdagens debatt – SVT sände den direkt på webben – fick nog en tydligare idé om vilket sorts parti SD är. Den politiska ingrediens som skiljer partiet från alla andra – SD:s långtgående nationalism – blev synlig.

På så vis var Anders Åkessons debattinitiativ en framgång för alla politiskt intresserade.

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Redan 2008 gjordes en kartläggning av de hemlösas situation. I april 2009 var socialnämnden äntligen redo att starta ett stödboende för hemlösa kvinnor. Enda problemet var att det saknades pengar. Det var ju inte så konstigt eftersom alliansen i Lund skurit ner anslagen till samtliga nämnder och styrelser sedan de tog över efter valet 2006.

Nio månader efter socialnämndens sammanträde försöker alliansen skicka ut dimridåer genom att istället för att diskutera dagens situation ta upp en diskussion vem som är bäst, alliansen eller de rödgröna.

Man har förhalat frågan sedan dess. Dagens skrivelse från de rödgröna lämnades in den 28 oktober. Sedan dröjde det till 2 december innan kommunkontoret skrev en tjänsteskrivelse och ytterligare 6 veckor innan ärendet kom upp till beslut. Hade man prioriterat frågan hade man redan kunnat behandla ärendet på kommunstyrelsen i december 2009.

Nu förhalade man det till januari. Problemet är bara att de sedan april 2009 inte gjort något som konkret påverkat boendsituationen för hemlösa kvinnor. Hade alliansen gått vidare med förslaget i april 2009 hade 4-8 hemlösa kvinnor haft ett boende, om än tillfälligt, i alla fall ett boende som inte är ett härbärge. detta hade dessutom avlastat härbärget som varit fullt sedan i höstas.

Ansvarigt kommunalråd från alliansen svarade på miljöpartiets interpellation på kommunfullmäktige i oktober 2009, att alliansen beslut att upphandla boendet enbart skulle försena inflyttningen ett par månader och att det skulle vara klart för inflyttning i januari. Nu är det januari och inflyttning är inte klart. Interpelationen ställdes i oktober, 4 månader efter att socialnämnden var redo att starta om det tillsköts pengar. Så förseningen att upphandla har definitivt varit längre än ett par månader.

På dagens kommunstyrelse lovade, samma ansvariga kommunalråd, att allt ska vara klart för inflyttning i februari. Ännu finns inget underlag presenterat för socialnämnden för att bestämma vem som ska sköta boendet.

Om det mot förmodan blir inflyttning i februari är det ju bra men det hade ju givetvis varit bättre om det varit klart redan under förra året, innan de kalla årstiderna inföll.

Alliansen tycker att ekonomin är viktigare än att hjälpa människor som behöver ett boende och som behöver stöd. Ska man komma tillbaka till ett liv värt namnet är en bostad ett måste. För att detta ska ske måste kommunen ta sitt ansvar.

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Nyhetskanalen skriver : Testiklar skars bort av misstag

SVA får ingen heltäckande bild av vargarnas fortplantningsförmåga. Orsaken är att jägare av misstag skurit bort testiklarna när de flått djuren.

På fredagen obduceras de sista av de 27 vargar som sköts under julhelgens jakt. Men Statens veterinärmedicinska anstalt SVA kommer inte att få en heltäckande bild av hanarnas fortplantningsorgan. Orsaken är att flera jägare av misstag skar bort testiklarna när de tog till vara på skinnen.

Är det något som gått bra i i alliansens hetsjakt på varg?
Knappast!
• Alldeles för många vargar blev skadeskjutna, minst 30 %!
• Flera alfadjur blev skjutna!
• Rena turen gjorde att kvoterna inte överskreds totalt

Till detta kommer nu att testiklar skurits bort på vargkropparna. Vilket innebär att man missar värdefull information om de skjutna vargarnas status.
Man kan undra varför man skar bort testiklarna?
Kanske är det för att man tror att man kan få krafter från detta???

Trots alla dessa misslyckanden försvarar miljöministern jakten.

Miljöministern svarar nu på kritiken mot vargjakten. Han står fast vid att jakten är bra för den inavlade stammen. Fast de vargar som skjutits tycks ha varit friska. Och enligt forskarna avhjälps inte inaveln med jakt.

Ännu en gång drar miljöministern fel slutsatser utifrån de expert- och faktaunderlag som finns.

DN – Carlgren försvarar vargjakten, DN- Vargtestiklar skars bort av jägare

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Vargforskare:”Vi är inte förvånade”

Vi visste redan att vargarna mår bra. Problemet är att de föder allt färre valpar. Jakten har varken gjort till eller från för vargstammen, anser vargforskaren Olof Liberg.
Hälften av de vargar som skjutits under den nyinrättade vargjakten har nu obducerats och visade inga tecken på sjukdomar eller missbildningar. Vad säger det om inaveln av den svenska vargstammen?
– Det verkar som om man är jätteförvånad över det här och det borde man inte vara om man är insatt. Det har obducerats närmare 200 vargar ur stammen redan så vi har rätt bra koll på hur det ser ut. Antalet missbildningar som man ser vid obduktion ligger på fem till tio procent, säger Olof Liberg, docent och forskningsledare vid Grimsö forskningsstation.

När cirka 70 procent av de nyligen skjutna vargarna obducerats har man inte hittat någon som visade några tecken på sjukdom eller missbildningar.
Miljöministerns hävdade att målsättningen med jakten var att öka livskraften hos vargstammen. Denna målsättning har totalt misslyckats.

Vill man uppnå denna målsättningen kan man inte skicka ut 12 000 skjutglada jägare att skjuta 27 vargar. Det är dömt att misslyckas.

Att skjuta ett antal slumpmässigt valda vargar är ingen lösning vare sig på problemet att öka livskraften eller att öka förtroendet för varg i samhället. Det har heller inte ökat möjligheten för inflyttning av vargar.

Miljöministern agerande riskerar en arts överlevnad.
Varför?

DN – Inavel hos få av de skjutna vargarna, SvD – Friska vargar skjutna

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

På onsdag är det årets första kommunstyrelse. Ärende 17 handlar om en skrivelse som miljöpartiet har skrivit tillsammans med övriga oppositionspartier. Skrivelsen föreslår att kommunstyrelsen omedelbart ska ta initiativ till att öppna boendet för hemlösa kvinnor. Ärendet att ordna ett nytt boende för hemlösa kvinnor har pågått en tid och var nära att få en lösning när alliansen helt plötsligt ändrade sig. I stället för att gå från ord till handling avbröt man processen och beslutade att man ville upphandla boendet. Att upphandla boendet kan visserligen var OK men alliansens kursändring innebar att alliansen satte ekonomin före de hemlösas situation.

Detta visar alliansen inte prioriterar frågan om hemlösa. Detta kan man även avläsa i hur skrivelsen har hanterats. Kommunstyrelsen fick skrivelsen den 28 oktober. Kommunkontoret skrev ett svar på skrivelsen den 2 december dvs innan kommunstyrelsen i december. Nu kommer skrivelsen äntligen upp för beslut.

Situationen för de hemlösa är givetvis värre under höst och vinter. Kommunens härbärge har varit fullt sedan i höstas så platserna på det nya boendet hade verkligen behövts. Allt var klart för inflyttning.

På en interpellation från miljöpartiet, i oktober 2009,  till ansvarigt kommunalråd Tove Klette svarade Tove att det skulle bli beslut i socilanämnden senast i januari 2010. Det återstår att se om det blir så.

Oavsett det har de hemlösa missat boende under ett antal kalla månader.

Det ska bli spänande att se vad alliansen gör med miljöpartiets m. fl. skrivelse till kommunstyrelsen “Inför principen bostad först i arbetet mot hemlösheten“.
Det blir väl som vanligt att förhala frågan.
Eller?

Läs mer om “Housing First“!

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Anslag till biologisk mångfald finansierar vargjakten

I Sverige inleds 2010, det internationella året för biologisk mångfald, med licensjakt på den svårt hotade arten varg. De administrativa kostnaderna för jakten, mellan 4 till 5 miljoner kronor, tar regeringen från – just det – anslaget till biologisk mångfald.
Regeringen har beslutat att finansiera den hårt kritiserade licensjakten på den allvarligt hotade svenska vargstammen med pengar som annars skulle användas till att berika den biologiska mångfalden. Den ökade notan för den svenska rovdjursförvaltningen förväntas, enligt WWF, uppgå till 4 till 5 miljoner kronor.
– Regeringen har bestämt att finansieringen av den fördyrade rovdjursförvaltningen, cirka 4–5 miljoner kronor, ska tas från anslaget till biologisk mångfald. Pengar som annars skulle gå till att berika den biologiska mångfalden istället för tvärt om – och det sker i början av 2010 som är det internationella året för biologisk mångfald, säger Tom Arnbom som är rovdjursansvarig på WWF.

Inte nog med att alliansen tog ett dåligt beslut när man beslutade om att tillåta licensjakt. Nu visar sig det att man dessutom finansierar jaktens administrativa kostnader, 4-5 miljoner, från anslaget som är tänkt att användas till att berika den biologiska mångfalden. Det blir ett dubbelt bakslag för “naturen”.

Om man verkligen hade velat berika den biologiska mångfalden hade man beslutat att om en skyddsjakt. En jakt, där ett mindre antal jägare, som har bättre utbildning, och som inte i första hand är ute efter en trofé. Nu valde alliansen att gå jägarnas högljudda röster.

Varg är ett vilt djur som behöver yta och som behöver byte att jaga. Problemet med vargar uppstår när människan förstör de naturliga miljön för vargar. Visst kan vargar ställa till det för människan. Det kräver ett stödsystem till de som blir drabbade och att om det är nödvändigt skjuter de vargar som tappat respekten för människan och som därigenom skapar en konfrontation.

Den jakt som jordbruks- och miljöministern godkände blev en hetsjakt i stället för en jakt som skulle skjuta av svaga och sjuka individer.

För att bevara vilda djur i Sverige behövs en politik som bevarar den naturliga miljön där dessa djur kan leva och skapa en livskraftiga stammar.

mån
11
jan
2010
måndag, 11 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Bankbonusar ökar trots krisen

De fyra svenska storbankerna ökade sina bonusutbetalningar förra året, trots att resultaten samtidigt föll kraftigt. Det visar Finansinspektionens (FI) pågående granskning, enligt SVT:s Rapport.

Vid årsskiftet trädde strängare regler för bonusar i kraft. Reglerna innebär att bonusar ska baseras på det man tjänat över en längre tid och även betalas ut under lång tid. Vid försämrad vinst ska utbetalningar kunna frysas.

FI kommer att fortsätta sin granskning av bankerna under året. Efter sommaren ska FI ha fått in uppgifter från bankerna om vad de gör för att efterleva de skärpta reglerna.

Man slutar aldrig förvånas. Allt snack om löner måste anpassas till det ekonomiska läget. Det finns inget utrymme för löneökningar för “vanliga” löntagare. Det är vad man hör från ledande direktörer.
Men som vanligt gäller det väl inte bankerna.
Hur i hela friden kan man agera på detta vis, att öka bonusutbetalningar trots att resultaten föll kraftigt.
Beror kanske de dåliga resultaten på för låga bonusar?

sön
10
jan
2010
söndag, 10 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Hela vargflocken avlivades igår

Skånes djurpark utanför Höör har avlivat hela vargflocken, sedan flera vargar lyckats ta sig ut ur hägnet i går.

Först avlivades två hannar som rymt. När alfatiken lyckades ta sig ut uppstod oro bland de övriga vargarna och då fattades beslut att avliva samtliga.
– Det är en fruktansvärd sorg. Det är inte lätt att bygga upp en varggrupp. Det tar flera år. Men jag anser att vi har gjort helt rätt, säger Johan Lindström, djurförman på Skånes djurpark till TT.

Vargen har nu varit på tapeten sedan vargjakten, läs vargslakten, började. Nu har vargen även blivit en första side nyhet i Skåne. Alla vargar i Skånes djurpark är avlivade!

Det är svårt att veta om ansvariga på Skånes djurpark har agerat korrekt eller inte. Helt klart visar detta att vilda djur som vargar inte hör hemma instängda i djurparker. Naturen är hård och grym och bygger på naturligt urval, där den starke överlever.

För att naturen ska fungera kan man inte tränga ihop djuren i små parker och sedan tro att människan kan fixa till så att det blir bra för djuren. Vargar rör sig över stora områden och har ett starkt flockbeteende. Detta är omöjligt att möjliggöra i en djurpark speciellt i ett trångbott Skåne.

Jag lider med djuren när man ser bilder från djurparker, speciellt vargar. Djur har rättigheter, så även vargen.

Möjligen kan jag tänka mig att man har stora reservat, på platser som är naturliga för djuren som ska vistas där. Då ska det vara för att dessa djurarter är utrotningshotade inte för att visa upp dessa för männiksor.

Annars får vi väl skapa människorparker där vi låter människor som talar utrotningshotade dialekter och som har ett levnadssätt som ingen tar efter. Annars så dör ju detta ut …

SkD – Hela flocken sköts, DN – Djurpark avlivade hela vargflocken

Kategori: djurrätt, ekologi  | 2 kommentarer
sön
10
jan
2010
söndag, 10 januari, 2010 | Skriven av:

Blev lite överraskad när det kom något i brevlådan. Det var ett nummer av Landet Runt, Fria Tidningen och Malmö Fria. I skrivande stund är jag inte helt på det klara hur detta fungerar. Fria Tidningar är väl ett kooperativ som sedan driver olika tidningar. Det blir ändå lite förvirrande med tre tidningar i en “bunt”.

Oavsett det så är det ju bra att det blir en Malmö Fria. Detta projekt har hållit på ett tag. Vi har precis bestämt att inte ha någon papperstidning så vi kommer nog inte att prenumerera på Malmö Fria.

De stora tidningarna är inte alltid så objektiva, de är dyra att prenumerera på och de har massor av annonser. Därför känns det bra med ett alternativ. Trevligt också att tidningarna drivs av ett kooperativ.
Det är på tiden att det blir ett “friare” alternativ.

Kategori: media  | Skriv en kommentar
sön
10
jan
2010
söndag, 10 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Nu är den ekologiska begravningsmetoden här

Både jordbegravning och kremering leder till föroreningar. Biologen Susanne Wiigh-Mäsak har utvecklat en ekologisk begravningsmetod där kroppen frystorkas och skakas till stoft.

I början av oktober 2009 kom en signal om att regeringen är välvilligt inställd till den nya begravningsmetoden som kallas promession. Då överlämnade begravningsutredningen sitt betänkande till kulturministern. Utredningen föreslår att lagstiftningen ska öppnas för promession och förslaget kan vinna laga kraft nästa höst om det godkänns av riksdagen.

Intressant att det är kulturministern som har hand om denna fråga. I alla fall är det bra att det nu verkar bli OK att använda denna mer ekologiska metoden. Ännu måste man ha dispens men tids nog när det är dags för en själv så ska det säkert vara helt klart. Om man nu inte får kasta in handduken extra tidigt det kan man ju aldrig vara säker på.
Den enda nackdelen är att det går åt mycket energi. Denna nackdel kan minskas genom att använda grön el.

Kategori: ekologi  | 2 kommentarer
lör
9
jan
2010
lördag, 09 januari, 2010 | Skriven av:

Så var det första besöket, för året, på kolonin avklarat. Vädret var kallt, runt 6 minus, och det blåste en kall vind. Som tur var sken solen och den värmde. Det låg ett tunt snötäcke över hela kolonin. Kolonin var inte helt sig lik del att den var i vinterkläder men även att det var grävt i gångarna och alla kolonier hade en lång svart plastslang uppstickandes ur jorden. Vi ska nämligen “få”, det blir ganska dyrt, kommunalt avlopp på hela koloniområdet. Allt ska vara klart till april i år.
Känns lite gammaldags att koppla på kommunalt avlopp men det var vad en majoritet ville. Vi skulle hellre vilja ha en mulltoa istället för en vanlig WC.

Det fanns ingen brysselkål att skörda den hade inte klarat det kalla vädret men det fanns grönkål. Grönkålen är väldigt tålig och växer till och med under vintern. Den smakar gott också. På facebook finns det ett antal grupper handlar om grönkål. Jag har gått med i “Grönkålens vänner“. Här kan man få tipps om hur man odlar grönkål och hur använder den i matlagningen.

Inne på verandan luktade det koloni, en svårbeskriven doft men den finns och man blir glad av den. Det var kallt även inne stugan men växter och äpplen hade klarat sig bra. Så nu ska vi göra äppelcidervinäger och baka äppelkakor och kanske blir det lite äppeljuice också.

Det är inte utan man längtar till kolonilivet. När blir det första fröet satt i år? Innan dess måste kolonin tina men tiden går fort och snart är det dags att flytta till kolonin. Snart …

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
fre
8
jan
2010
fredag, 08 januari, 2010 | Skriven av:

SvD skriver : Vattenfall medger planeringsmiss

Missbedömningar av kärnkraftsindustrin har bidragit till det pressade energiläget och de höga elpriserna, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Två reaktorer står stilla sedan i våras och Vattenfall medger att tidsplaner för upprustningar varit för optimistiska.

Svenska Kraftnäts farhågor för ett ännu hårdare belastat elnät på fredagen besannades inte, även om situationen fortfarande är ganska ansträngd.

– Elförbrukningen har i dag varit lägre än våra prognoser så det ser inte ut att vara några problem för effektsituationen i landet, säger Malin Werner, informationschef på Svenska Kraftnät.

Elproduktionen går för nu för högtryck i den stränga kylan, kraftreserven på drygt 1 100 megawatts eleffekt är inkopplad och på måndag drar Vattenfall i gång oljekondenskraftverket i Stenungsund på 240 megawatt.

Men eftersom två kärnkraftsreaktorer, Ringhals 1 och 2, står stilla sedan i våras för mycket omfattande moderniseringar och säkerhetsinvesteringar produceras bara runt 65—70 procent kärnkraftsel. Ringhals 2 beräknas återstarta den 1 februari, medan driftstarten av Ringhals 1 ännu är oklar.

Vattenfallägda Ringhals medger nu att bolaget varit alltför optimistiskt i sina tidsplaner.

Ja inte så mycket annorlunda än nu eftersom den inte bidrar så värst mycket till elproduktionen, nu, när vi behöver den som bäst. Detta är inte första gången som kärnkraften inte producerar när kung Bore slår till och vi får kalla vintrar. Samma situation har det varit tidigare att det varit ombyggnad eller reparation av kärnkraftsverken.

I detta sammanhang visar Vattenfall ännu en gång att de inte är så professionell eller var det överraskande att det blev vinter i år igen?

Det är bara att konstatera att vill ha ett mindre sårbart samhälle sett till energianvändning så är inte kärnkraften lösningen. Bättre att spara, spara, och spara och satsa på förnyelsebar energi.

Kategori: energi, väder  | Skriv en kommentar
fre
8
jan
2010
fredag, 08 januari, 2010 | Skriven av:

Det har både varit en lång och en kort vecka. Lång för att jag har hunnit med en del och kort för att det redan är fredag pga att det var en helg mitt i veckan.

I går planerade jag Mp Skånes valrörelse och i dag var det Mp Lunds valrörelse. Det är mycket på gång nu. Nya kommun- och regionprogram ska fastställas. Listor till kommunfullmäktige-, regionfullmäktige- och riksdagsval.
Sedan är det ju en hel del annat som valmanifest, prioriterade valfrågor, material, aktiviteter, valstugor …
Listan blir väldigt lång.
Men det är kul speciellt som miljöpartiet nu har medvind. Vi kommer att under januari månad att återstarta två kommunavdelningar med hopp om nya mandat i dessa kommuner.

I nästa vecka är det årets första kommunstyrelse. Det vita kuvertet var inte lika tjockt som vanligt så det blir en mjukstart. Många interna möten blir det i nästa vecka men det är ju bra att rivstarta direkt helgerna.

I helgen blir det nog ett besök på kolonin. Vi behöver hämta hem äpplen och kolla hur kallt det är i stugan. Just nu är det minus 9 grader i Lund. Så det blir nog inget grävande i alla fall. Kanske finns det grönkål och brysselkål att skörda.
Annars så blir det bara att sitta inne och njuta av stugvärmen och så blir det lite jobb med bloggar, hemsidor och facebook.

Allt för att vara redo för en rolig och spännande vecka.

tor
7
jan
2010
torsdag, 07 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Skamligt av kommunen

Stadsmissionens härbärge på Väster är fullbelagt. Det har det varit hela hösten. Men på diakonin märker man inte av fler hemlösa, trots den extrema kylan.
Det beror helt enkelt på att de som hittat en plats att stanna på inte vågar lämna den.
– Ska man ge sig ut nu i den hårda kylan med bristfälliga kläder och skor vill man vara säker på att ha platsen kvar om man går till oss på diakonin för att få mat och något att dricka. Just nu är det värre än någonsin för många hemlösa. De trycker i portgångar och vrår för att hålla värmen. Det är som att välja mellan pest och kolera, säger Mats Högelius.

Mest utsatta är de hemlösa kvinnorna. De har några platser på härbärget, men väljer oftast att inte gå dit.
Lunds kommun får en rejäl känga av Mats Högelius för detta.
– Kommunen ska skämmas för att de inte har öppnat härbärget för kvinnor. De har beslutat att vänta med starten tills upphandlingen av tjänsten är klar i vår. Det är inte trovärdigt, eller värdigt, menar Mats Högelius.
Rummen står tomma och kan tas i bruk direkt.

Det är beklämmande att hur alliansen resonerar. Allt var klart att bara dra igång verksamheten så att 4-8 kvinnor kunde få tak över huvudet. Detta hade då gjort att härbärget som varit fullt sedan i höstas hade avlastats.
Alliansen tyckte det var bättre att ta chansen att tjäna några kronor på en upphandling än att se till att några hemlösa fick någonstans att bo.
Miljöpartiets protester hjälpte inte.

Behovet är stort och måste vara en prioriterad fråga.
Alla har rätt till en bostad. Intressant om Housing First kan göra att det blir lite drag under galoscherna. Det måste till ett annat förhållningssätt för att nå resultat. Alla ska få ett boende sedan måste man se till att det blir ett individanpassat stöd. Vi är alla olika och behöver olika sorters hjälp för att klara oss bra i samhället.
Det blir en vinst för den enskilde men även för kommen.

ons
6
jan
2010
onsdag, 06 januari, 2010 | Skriven av:

Nu är helgerna slut för ett tag. Det har varit skönt att ta det lite lugnare än vanligt. Har dock jobbar en del vid datorn med hemsidor, blogg, twitter och facebook. Det är OK att jobba hemifrån när man slipper sitta på möten.
Miljöpartiet har ändrat “layout” på hemsidorna och övergången sker för tillfälligt. Det är alltid en hel del handarbete som behövs även inmatad data i form av artiklar finns kvar.

I morgon börjar det “vanliga”, med ett möte då vi ska jobba med Mp Skånes valplan. Det blir en kort vecka med bara två dagar och sedan blir det ledigt igen. Bra mjukstart.

Det verkar som om min “halsfluss & influensa” har gett upp. Den håller sig fortfarande aktiv i min sambo men hon är på bättringsvägen..