Inlägg den 12 januari 2010

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Vargforskare:”Vi är inte förvånade”

Vi visste redan att vargarna mår bra. Problemet är att de föder allt färre valpar. Jakten har varken gjort till eller från för vargstammen, anser vargforskaren Olof Liberg.
Hälften av de vargar som skjutits under den nyinrättade vargjakten har nu obducerats och visade inga tecken på sjukdomar eller missbildningar. Vad säger det om inaveln av den svenska vargstammen?
– Det verkar som om man är jätteförvånad över det här och det borde man inte vara om man är insatt. Det har obducerats närmare 200 vargar ur stammen redan så vi har rätt bra koll på hur det ser ut. Antalet missbildningar som man ser vid obduktion ligger på fem till tio procent, säger Olof Liberg, docent och forskningsledare vid Grimsö forskningsstation.

När cirka 70 procent av de nyligen skjutna vargarna obducerats har man inte hittat någon som visade några tecken på sjukdom eller missbildningar.
Miljöministerns hävdade att målsättningen med jakten var att öka livskraften hos vargstammen. Denna målsättning har totalt misslyckats.

Vill man uppnå denna målsättningen kan man inte skicka ut 12 000 skjutglada jägare att skjuta 27 vargar. Det är dömt att misslyckas.

Att skjuta ett antal slumpmässigt valda vargar är ingen lösning vare sig på problemet att öka livskraften eller att öka förtroendet för varg i samhället. Det har heller inte ökat möjligheten för inflyttning av vargar.

Miljöministern agerande riskerar en arts överlevnad.
Varför?

DN – Inavel hos få av de skjutna vargarna, SvD – Friska vargar skjutna

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

På onsdag är det årets första kommunstyrelse. Ärende 17 handlar om en skrivelse som miljöpartiet har skrivit tillsammans med övriga oppositionspartier. Skrivelsen föreslår att kommunstyrelsen omedelbart ska ta initiativ till att öppna boendet för hemlösa kvinnor. Ärendet att ordna ett nytt boende för hemlösa kvinnor har pågått en tid och var nära att få en lösning när alliansen helt plötsligt ändrade sig. I stället för att gå från ord till handling avbröt man processen och beslutade att man ville upphandla boendet. Att upphandla boendet kan visserligen var OK men alliansens kursändring innebar att alliansen satte ekonomin före de hemlösas situation.

Detta visar alliansen inte prioriterar frågan om hemlösa. Detta kan man även avläsa i hur skrivelsen har hanterats. Kommunstyrelsen fick skrivelsen den 28 oktober. Kommunkontoret skrev ett svar på skrivelsen den 2 december dvs innan kommunstyrelsen i december. Nu kommer skrivelsen äntligen upp för beslut.

Situationen för de hemlösa är givetvis värre under höst och vinter. Kommunens härbärge har varit fullt sedan i höstas så platserna på det nya boendet hade verkligen behövts. Allt var klart för inflyttning.

På en interpellation från miljöpartiet, i oktober 2009,  till ansvarigt kommunalråd Tove Klette svarade Tove att det skulle bli beslut i socilanämnden senast i januari 2010. Det återstår att se om det blir så.

Oavsett det har de hemlösa missat boende under ett antal kalla månader.

Det ska bli spänande att se vad alliansen gör med miljöpartiets m. fl. skrivelse till kommunstyrelsen “Inför principen bostad först i arbetet mot hemlösheten“.
Det blir väl som vanligt att förhala frågan.
Eller?

Läs mer om “Housing First“!

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Anslag till biologisk mångfald finansierar vargjakten

I Sverige inleds 2010, det internationella året för biologisk mångfald, med licensjakt på den svårt hotade arten varg. De administrativa kostnaderna för jakten, mellan 4 till 5 miljoner kronor, tar regeringen från – just det – anslaget till biologisk mångfald.
Regeringen har beslutat att finansiera den hårt kritiserade licensjakten på den allvarligt hotade svenska vargstammen med pengar som annars skulle användas till att berika den biologiska mångfalden. Den ökade notan för den svenska rovdjursförvaltningen förväntas, enligt WWF, uppgå till 4 till 5 miljoner kronor.
– Regeringen har bestämt att finansieringen av den fördyrade rovdjursförvaltningen, cirka 4–5 miljoner kronor, ska tas från anslaget till biologisk mångfald. Pengar som annars skulle gå till att berika den biologiska mångfalden istället för tvärt om – och det sker i början av 2010 som är det internationella året för biologisk mångfald, säger Tom Arnbom som är rovdjursansvarig på WWF.

Inte nog med att alliansen tog ett dåligt beslut när man beslutade om att tillåta licensjakt. Nu visar sig det att man dessutom finansierar jaktens administrativa kostnader, 4-5 miljoner, från anslaget som är tänkt att användas till att berika den biologiska mångfalden. Det blir ett dubbelt bakslag för “naturen”.

Om man verkligen hade velat berika den biologiska mångfalden hade man beslutat att om en skyddsjakt. En jakt, där ett mindre antal jägare, som har bättre utbildning, och som inte i första hand är ute efter en trofé. Nu valde alliansen att gå jägarnas högljudda röster.

Varg är ett vilt djur som behöver yta och som behöver byte att jaga. Problemet med vargar uppstår när människan förstör de naturliga miljön för vargar. Visst kan vargar ställa till det för människan. Det kräver ett stödsystem till de som blir drabbade och att om det är nödvändigt skjuter de vargar som tappat respekten för människan och som därigenom skapar en konfrontation.

Den jakt som jordbruks- och miljöministern godkände blev en hetsjakt i stället för en jakt som skulle skjuta av svaga och sjuka individer.

För att bevara vilda djur i Sverige behövs en politik som bevarar den naturliga miljön där dessa djur kan leva och skapa en livskraftiga stammar.