Inlägg under » februari, 2008 «

sön
17
feb
2008
söndag, 17 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt DN:

“Frukt- och grönsaksplockarna i södra Florida jobbar för svältlöner som inte höjts på trettio år och trängs i fallfärdiga baracker. Odlarna vägrar löneförhandla och stora uppköpare som Burger King och Whole Foods avvisar plockarnas krav på en löneökning på en cent per halvkilo tomater.”

.
Detta äger rum i välfärdsstaten USA. Så här bra och rättvist fungerar marknadskrafterna.

Receptet för att få billig arbetskraft tycks vara att se till att det finns många arbetslösa, att de inte organiserar sig, att arbetet sker på arbetsgivarens villkor, använd gärna illegala immigranter som inte vågar kräva några rättigheter …

Inte lång från där detta äger rum lever andra i lyx och flärd.

Så man kan undra vem är det som bygger välfärden i USA?

lör
16
feb
2008
lördag, 16 februari, 2008 | Skriven av:

Grön Ungdom, Sveriges enda växande politiska ungdomsförbund har valt nya språkrör.
Grattis och lycka till Maria Ferm, Malmö och Jakop Dalunde, Stockholm.

Grön Ungdom har sitt riksårsmöte i Örebro 15-17 februari.

Kategori: internt  | Skriv en kommentar
lör
16
feb
2008
lördag, 16 februari, 2008 | Skriven av:

Isbjörnar har börjat protestera mot inrikesflyget. Det har varit manifestationer på Landvetter, Bromma och Sturup.
Det är både dumt när media överdriver dessa aktioner att de skulle vara så allvarliga och när aktivister försöker ta sig in på startbanor och direkt störa flygtrafiken vilket kan leda till personskador m.m. Ett gott initiativ kan leda till motsatt effekt om man gör det på fel sätt.
Båda förhållningssätten tar fokus från det viktiga dvs att inrikesflyget är ett stort klimathot.

Marknaden kommer inte att lösa problemet!
Därför krävs det politiska beslut. Tågförbindelserna är redan idag så bra att man inte behöver flyga i södra södra Sverige, dvs Stockholm och söderut. Miljöpartiet har lagt förslag till klimatberedningen om att t.ex. göra inrikesflyget söder om Sundsvall onödigt.

lör
16
feb
2008
lördag, 16 februari, 2008 | Skriven av:

Jätteräkor är aldrig hållbart producerade. Nu kommer ännu ett problem fram i dagen vad gäller “jätteräkor”.

– Odlingarna kommer inte lokalbefolkningen till del.

– Mangroveskogarna skövlas, ökad utfiskning av kustfisket, antibiotika i dammarna …
Listan kan göras lång.

Förhoppningsvis ska det inte behövas ett förbud.

Om bara konsumenterna slutade köpa dessa jätteräkor!

Dessutom kan man GO VEGAN!

Vilket förbättrar mycket annat i samhället

lör
16
feb
2008
lördag, 16 februari, 2008 | Skriven av:

I dag är det åter toppenväder. Solen skiner och det är klarblå himmel.
Idag blir det bokföring och bokslut för Svenska Vegetariska Föreningen i Lund/Malmö. Inget direkt betungande arbete men det skall ändå göras. Sedan blir det årsmöte på onsdagnästa vecka .
Tyvärr är aktiviteten just nu på sparlåga. Vi sköter vår hemsida och försöker informera om så mycket som möjligt som har “vegetarisk anknytning”.
Det blir även en del telefonsamtal från blivande vegetarianer men även föräldrar som vill veta mer. Detta är väldigt roligt och lärorikt. Det ringer även vegetarianer som varit vegetarianer längre än vad jag är gammal.

Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) är en gammal förening. Den startades av Johan L. Saxon, han med Saxons veckotidningar, år 1903. Så vegetarism är inget nytt.

Får lägga på ett kol. Jag måste hinna med en promenad efter bokföringen, innan solen försvinner!

fre
15
feb
2008
fredag, 15 februari, 2008 | Skriven av:

Framtidens kött odlas på labbet – för klimatets skull
Det kan kanske ändra synen på djur-människa relationen. Detta kan innebära att djuren äntligen kan få existera för deras egen skull. Att de är kännande varelser och inte bara föda.

Man kan undra hur nyttigt det “nya köttet” kommer att vara.

fre
15
feb
2008
fredag, 15 februari, 2008 | Skriven av:


Lunds kommun har antagit många “miljöprogram”, det senaste heter LundaEko. I programmet finns mål för hela kommunen med förslag till åtgärder. Programmet är antaget av Lunds komunfullmäktige.

Problemet är oftast inte att besluta om program eller riktlinjer. Problemet är snarare att de inte efterlevs. Vägar byggs ut, planer antas som ökar biltrafiken, knappt inga passivhusbyggs, jordbruksmarken minskar, grönområden minskar …

Detta innebär att klimatbelastningen ökar istället för att minska.

För att försöka ändra denna trend har miljöpartiet i Lund skrivet en motion om att alla beslut gällande investeringar och planer skall klimatkonsekvensbeskrivas.
Tanken med motionen att inga beslut ska tas som påverkar klimatet negativt.

Läs hela motionen!

fre
15
feb
2008
fredag, 15 februari, 2008 | Skriven av:

IT-branschen tänker göra Sverige grönare“.

Genom att rätt använda IT kan man göra samhället grönare men det är inte en självklarhet. IT innebär många gånger mer eletronik och därmed även både ökad resursanvändning och ökad elenergikonsumtion.

Där för är det bra att man inte bara tittar på IT utifrån kvantitet utan även kvalité.
Indexet innehåller fyra nivåer: Insikt, Handlingsplan, Efterlevnaden av handlingsplanen och Utvärdering.

I det första indexet som presenteras framgår att 20% inte tar hänsyn till IT-investeringarnas miljöeffekter. Anledningen till detta är oftast “Tänkte inte på det!”.

I samband med detta lanseras en hemsida med råd och tips för att göra IT grönare.

Det är bara att hålla med : GO GREEN!

Kategori: IT, miljö  | Skriv en kommentar
tor
14
feb
2008
torsdag, 14 februari, 2008 | Skriven av:

När det gäller långväga transporter är sjöfarten normalt överlägsen landtransporter om man ser till miljöbelasting. Dock inte i alla avseenden.
När det gäller svaveldioxid så släpper t.ex. världens största containerfartyg ut lika mycket som 50 miljoner bilar.

Teknik finns för att minska utsläppen men viljan och politiskt tryck saknas.

Ännu ett exempel på att marknaden inte löser några problem.

ons
13
feb
2008
onsdag, 13 februari, 2008 | Skriven av:

AB skriver: Lammkött som säljs i Sverige kan ha fraktats från Australien – LEVANDE!
Hur konstigt det än låter så är det SANT!

Under två år har en djurrättsorganisation, WSPA, smygfilmat djurtransporter och hittat många exempel på djurmisshandel.

Titta på fler bilder!

Varför slaktar man inte lammen i Australien och fraktar köttet till Sverige?
Jo för att det blir billigare att transportera lammen levande. Då behövs de det ju inte någon frysutrustning.

Ännu ett exempel på att djur utnyttjas för människors snålhet.

GO VEGAN!

Kategori: djurrätt  | En kommentar
ons
13
feb
2008
onsdag, 13 februari, 2008 | Skriven av:

Det visar sig att sjuksköterskornas löner har ökat med 10% under peridoen 2003 och 2007. Under samma tid har landstinbgsdirektörernas löner ökat med 30%.

Är det någon som är förvånad?

I Skåne tjänar landstingsdirektören 8 gånger mer än en sjuksköterska.
Är landstingsdirektören 8 ggr viktigare än en sjuksköterska?

Nu kritiserar man vårdförbundet för att inte ha gjort tillräckligt.
Tror någon att det skulle ha gjort någon större skillnad om vårdförbundet hade gjort annorlunda.

Kanske hade man höjt lönen med 15% men det är ändå långt upp till 30%.

Kan det ha att göra med att sjuksköterskor är ett kvinnoryrke?

Det är också ett synsätt som inte är konsekvent.
Resonemanget lyder betalar man inte tillräckligt får man ingen bra landstingsdirektör.
Det konstiga är att samma resonemang inte gäller t.ex. sjuksköteskor.

ons
13
feb
2008
onsdag, 13 februari, 2008 | Skriven av:

Tyvärr blir idrott mer och mer kommersiell.
Vem är det som tjänar på att en olympiad förläggs till Kina?

Om man inte ställer krav innan man väljer värdnation blir alla krav efteråt inget värda. Många varnade för att lägga olympiaden i Kina. Hittills har det inte skett så många synliga förbättringar när det gäller t.ex. demokratiutvecklingen i Kina.

Idrott och speciellt olympiader handlar mest om pengar. Stora multinationella bolag, många USA-ägda tjänar massor med pengar. Ju mer pengar i idrotten desto mer problem med droger. Lyckas man i ett OS så innebär det stora intäkter både för idrottsutövaren och sponsorerna.

Vad är meningen att nationer tävlar om nationerna kan köpa in idrottsutövare och ge dem medborgarskap?

De som lyfts fram mest är de som tar många medaljer. Det blir mer intressant hur många medaljer man tar än på vilket sätt.

Det pågår en ständig kamp mellan dopningskommittéer och fuskande idrottsutövare. Tyvärr ligger kontrollanterna alltid ett steg efter.

Om det ska kunna bli några påtryckningar på Kina måste stora delar av världen enas och bojkotta arrangemanget. Tyvärr kommer detta inte att ske eftersom pengar styr.

tis
12
feb
2008
tisdag, 12 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt DN finns det 4000 papperslösa som jobbar som städare i Sverige.
Enligt Fastighetsanställdas förbund så

- Tjänar vissa skrämmande dåligt, då handlar det om tio kronor i timmen.

Det är för mig ofattbart att man kan betala 10 kr timmen i dagens Sverige.
Det är verkligen att utnyttja människor.

Det finns en motion till LO-kongressen om att papperslösa ska kunna bli medlemmar. Det är bra.
Det gör att de papperslösas situation kan komma fram i ljuset.

Ett annat problem som de papperslösa har är att de inte alltid får tillgång sjukvården. Vilket innebär onödigt lidande och i många fall ökade samhällskostnader eftersom det många gånger blir akutsjukvård i stället för sjukvård på en vårdcentral.

Sverige är sämre än andra länder i Europa när det gäller sjukvård till papperslösa.

Även om det finns många som har det svårt i Sverige så har de allra flesta det så bra att vi skulle kunna behandla papperslösa flyktingar på ett humant sätt.

tis
12
feb
2008
tisdag, 12 februari, 2008 | Skriven av:

Framtidsscenario ???

mån
11
feb
2008
måndag, 11 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS:s rubrik “Kycklingar far illa av att växa för snabbt”. Detta har man kunnat läsa under många år.

Det är brittiska forskare som visat att 27.6% av fåglarna hade dålig röresleförmåga och 3.3% var närmast oförmögna att röra sig. Forskningsledaren konstaterar:

“– Kycklingarnas benhälsa beror framför allt på deras tillväxt, säger han.”

Det är skrämmande att läsa om en SLU-forskares uttalande:

“Broilerkycklingarna når slaktvikt vid 30-35 dagar.
– Vi vet inte hur mycket de lider men definitivt finns det de inom gruppen som har ont och far illa, säger Charlotte Berg. Ett förbud är ändå inte aktuellt och vore heller inte konstruktivt eftersom Sverige är pådrivande när det bland annat gäller kycklingarnas benhälsa.”

“– Att införa bestämmelser om en långsammare tillväxt hos kycklingarna för att skona benen, är heller inte aktuellt, enligt Charlotte Berg. Motiveringen är att varje extra dag kostar pengar för uppfödaren.
– Konsumenten vill ha billig kyckling och jag tror de flesta är medvetna om att kycklingen kan ha haft ont.”

Alltså, pengar är viktigare än djurens lidande!
Skrämmande!

SLUTSATS: GO VEGAN!

mån
11
feb
2008
måndag, 11 februari, 2008 | Skriven av:

Så var det åter måndag. Dagen började med en cykeltur till Lunds Brandstation där direktionen för Räddningstjänsten Syd normalt har sina möten.

Dagens direktion hade mest informationspunkter.
Det blev lite av varje. Bland annat så fick vi en kort rapport om en psykosocial arbetsmiljöenkät. Vi fick inga detaljer men den visade att det fanns/finns ett problem.
Enkäten bestod av frågor i 7 frågeområden. Frågeområdena var “Delaktighet och inflytande”, “Information”, “Uppskattning/Återkoppling”, Stämning och samrabetet”, “Ledarskap”, “Mål och planer” och “Utvecklingsmöjligheter”.
Man fick ge sin bedömning i en skala mellan 1 och 10. Dels i hur man tycket det var och dels i hur man tyckte det borde vara (gott nog) vara.
Ingen kategori kom upp i 10 när det gällde hur man tyckte att det borde vara. Max var 7.5.
Dock var värdet för hur man tyckte att det var minst 2 enheter lägre än vad man ville att det skulle vara. Största glappet var inom “Ledarskap” och “Mål och planer”.
Detta är givetvis något som måste följas upp.
Tyvärr är min erfarenhet att alla förändringsprocesser följer samma mönster och att “förankringsprocessen” alltid underdimensioneras.

Vi fick också det senaste när det gäller bokslut för 2007. Minuset som fanns tidigare har nu vänts till ett plus. Dels beroende på extra intäkter och att alla tjänster inte har varit besatta. Som vanligt var redovisningen i kronor och ören och inte så mycket i “vad som uppnåtts”. Tyvärr brukar det alltid vara så, kronor och ören styr.

Vi fick även information om “RAdioKommunikation för Effektiv Ledning” dvs RAKEL. Detta system är tänkt att koppla samman alla “blåljus”myndigheter. Själva bassystemet med sändare m.m. står staten. Användarna köper sedan utrsutning plus licenser. Licensavgifterna går till staten. Det har och är väl fortfarande en del tekniska problem. Tanken är god.
Problemet är att mycket kommunikation sker nu via vanlig telefoni och mobiltelefoni. När det är någon TV-sänd gala eller melodifestival med “tittar”-omröstning så går tillgängligheten ner eftersom det är så många som ringer samtidigt.
Probelemt för Räddningstjäsnten Syd är licensavgifterna som varit väldigt dyra men som nu har minskat men som ändå innebär en stor driftskostnad.

Trist att det blir så här. En god tanke som inet förankras tillräckligt så att mängden användare blir så många att licensavgifterna kan bli rimligt höga. RAKEL kommer att införas frågan är bara när.

Vi fick också lite information om två viktiga ärenden, BUDGET 2009 och R Syds Handlingsprogram. Vi fick en muntlig redogörelse. Dessa två ärenden är viktiga eftersom dessa två sätter nivån på den räddningstjänst som förbundet kan leverera. Budgeten för 2008 har inte varit problemfri. Det har blivit mycket diskussion i Lund om deltidskårerna i byarna. Sista ordet är ännu inte sagt i denna diskussion. Grunden för handlingsprogrammet är det systematiska säkerhetsarbetet i kommunen med målet att färre olyckor ska inträffa. Detta dokument är viktigt för att kunna få en långsiktig plitisk styrning av verksamheten.

Kommunerna inom R Syd växer och trafiken på våra vägar ökar vilket bara det gör att räddningstjänsten får mer att göra. Räddningstjänstens uppdrag är mycket större än det man normalt ser. Man ser brandbilarna med blåljus och man ser räddningstjänstpersonal som klipper upp biltaken. Men man ser inte så mycket av det förebyggande arbetet. Att förebygga olyckor är den viktigaste uppgiften.

När det planeras för tillväxt tar man sällan med dessa kostnader som räddningstjänsten står för. Vilket givetvis blir ett problem för eller senare.

Tillväxt kostar!

sön
10
feb
2008
söndag, 10 februari, 2008 | Skriven av:


Sitter och njuter av två droger, grönt te och en sovande katt. Katten Lisa älskar att ligga i mitt knä när jag använder datorn. Gärna med någon del på musplattan så att pekaren ibland flyger iväg när Lisa rör sig. Så blir det någon extra bokstav här och där kan det bero på Lisa. Det är väldigt rogivande med en varm och mjuk liten varelse som ibland sträcker sig och blir dubbelt så lång.

I dag har det varit vårväder. Solen håller just nu på att försvinna bakom skolan mittemot våra fönster. Har jympat som vanligt idag. Sköönt!

Jag är redo för en ny vecka!

Har en del papper att läsa idag. Nästa vecka är det möte med Räddningstjänsten Syd, kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott, Mp Skånes styrelse, Kultur- och fritidsnämnd och Mp Lunds ledningsgrupp plus lite till.

Det är inga jättehögar men det tar ändå lite tid att läsa och att formulera vad miljöpartiet ska tycka.

I kväll skall vi titta på “I en annan del av Köping” Det är ett program man blir glad av.

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
lör
9
feb
2008
lördag, 09 februari, 2008 | Skriven av:

Det är skrämmande att det var 1600 elever som var frånvarande minst en månad under förra året . 500 elever var borta hela vårterminen och 100 gick inte i skolan alls.
Detta är ett problem.

Att detta skulle lösas med att tvångshämta elever är tveksamt. Vad ska man göra i skolan när man har hämtat eleverna? Ska man ha staket och utpasseringskontroll?
Hur ska dessa “polisiära aktiviteter” finansieras?

Det känns som att angripa symtomen och inte orsaken.
Varför skolkar man?

Troligen är det för att eleverna inte känner sig motiverade att vara i skolan. Att bara hämta tillbaka dem gör ju inget åt grundproblemet. De som skolkar får bara ännu en anledning att tycka det är jobbigt i skolan.
Tror man att de tvångshämtade helt plötsligt blir som små lamm och sitter tyst och stilla i bänkarna? 

Det vore bättre att avsätta resurserna direkt i förskola och skola.

Förresten ska man även hämta skolkande riksdagsledamöter med polis?

lör
9
feb
2008
lördag, 09 februari, 2008 | Skriven av:

Så var årets andra “Fika med en politiker” till ända. Det kom några stycken och det blev den del diskussioner om skolan.
Tyvärr kom det inte in i Skånskan och Sydsvenskan. Om detta berodde på oss eller tidningarna vet jag inte.
En stor annons hade givetvis varit trevligt men tyvärr tillåter inte vår ekonomi detta.

Men man ska vara glad för de som kom. Intressanta diskussioner blev det i alla fall.

Efter “fikat” hade jag en liten enkel introduktionskurs i Gittan-användning. Gittan är Miljöpartiets BBS (diskussions system).
Gittan får man tillgång till om man är medlem. Man får då information från riks, region och kommun plus att man får en egen e-postadress. Det pågår en massa diskussioner i diverse olika ämnen. Rätt använt är Gittan ett jättebra verktyg för att kommunicera utan att fysiskt träffas.

Har precis lagt in miljöpartiets senaste insändare, om borgarnas skolpolitik och reservationer i Byggnadsnämnden, en om P-anläggningen vid arenan och en om Värpinge gård, på vår hemsida.

Snart är det dags att ta helg. Blir ett besök på Thairestaurangen vid bantorget där man kan få alla rätter, á la vegan, med tofu istället för “kött”.

Sedan blir det lite hempyssel, bl.a. röjning av pappershögar p.g.a. politiskt engagemang innan det blir “Melodifestival“. Tar man det inte för allvarligt är det rätt kul att bara sitta och titta och lyssna till det hela.

fre
8
feb
2008
fredag, 08 februari, 2008 | Skriven av:

Jakt kan möjligen vara OK i naturvårdande syfte.
Tyvärr är det långt ifrån all jakt som har detta syfte. I Sverige föds tiotusentals änder, rapphöns och fasaner upp på gods och säterier endats för att bli offer i nöjesjakt.

“Jakten går till som så att sällskapet samlas tidigt på morgonen för att sedan i bilburen karavan bege sig ut på godsets marker. Sällskapet leds av den jaktansvarige, anställd av godset.
När man sedan intagit sin position i vassruggen eller bakom en skärm så jagar jakthundar upp fåglarna som flyger mot döden i form av en vägg av hagel. Efter dagens jakt beger sig sedan sällskapet tillbaka till godset där jakttroféerna radas upp i sann kolonialanda.”

Vidare skriver Aftonbladet,

“Denna jaktform där flera hundra fåglar dödas under en helg brukar ofta ingå som ett trevligt inslag vid representationshelger för politiker, företagsledare, advokater med flera. Under den trivsamma och lustfyllda helgen med grabbarna och även en och annan skjutglad person av kvinnligt kön, knyter man nya kontakter och stärker positioner både under gourmetmiddagar och på godsens marker. Ett sällskap kan till exempel köpa sig rätten att roa sig med att penetrera 200 änder och 50 fasaner. Denna jakt pågår som regel varje helg under hösten.”

Att döda för att få mat är en sak men att döda bara för nöjes skull är oacceptabelt. I Sverige har vi en djurskyddslag som om den tillämpades skulle förbjuda denna nöjesjakt.

Detta är i stora delar ett överklassnöje där även Sveriges kung tydligen deltar.

Så det ända rätta är att tillämpa vår djurskyddslag och förbjuda denna typ av jakt samt avskaffa monarkin.

Kategori: djurrätt  | Skriv en kommentar