Inlägg under » november, 2008 «

mån
17
nov
2008
måndag, 17 november, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Nej-sidan räddade Vojmån”

“Nej-sidan segrade i folkomröstningen om Vojmåns framtid.
53 procent röstade nej till att Vojmåns vatten ska överledas i en tunnel till kraftverket i Stalon.
47 procent röstade ja.” 

Nu får vi se om Vattenfall håller vad de lovade, att det skulle dra sig tillbaka om det blev ett nej. Röstdeltagandet var relativt högt, 74% (av de 5.705 röstberättigande gick 4.212 till valurnorna. 2.186 röstade nej, 1.942 röstade ja, 67 var blankröster och 17 röster var ogiltiga).

Ja-sägarnas motiv var bl.a. de arbetstillfällen som skulle uppstå under byggnadstiden, ca 4-5 år. Men vad händer efter det?
Det är kortsiktigt att bara se till byggnadstiden. Det fanns ingen garanti att de tillfälliga arbetstillfällen som skulle skapas skulle komma vilhelminaborna till godo. Visserligen skulle väl servicenäringen öka under denna tid.
Genom bygget skulle naturvärden förstöras. Fisket och turistnäringen skulle hotas.

Detta var Vattenfalls tredje försök att överleda Vojmsjöns vatten till Malgomaj/Stalon genom en tunnel. Tidigare projekt har stoppats på grund av allt för stora miljökonsekvenser eller att ansökan dragits tillbaka. När Volgsjöfors kraftstation byggdes fastställde kommunfullmäktige att nedre Vojmån skulle skonas från fortsatt vattenkraftsutbyggnad.

I översiktsplanen tar kommunen avstånd från all fortsatt vattenkraftsexploatering. I planen beskriver man vidare våra vattendrag som stora resurser att bevara och utveckla, både vad gäller turism och rekreation.
Det märkliga är då att Vattenfall lyckats övertala så många politiker att genomföra en förstudie kring en överledning av Vojmåns vatten.

Naturen och Vojmåns vatten är en viktig resurs som är värda att bevaras.

sön
16
nov
2008
söndag, 16 november, 2008 | Skriven av:

GP skriver : “Sverige förbjuder klusterbomber”

“Sverige har beslutat skriva på det internationella avtalet om förbud mot klustervapen, bombkapslar som innehåller många små sprängladdningar avsedda att spridas över en stor yta.

Statsminister Fredrik Reinfeldts ger beskedet om undertecknandet till Sveriges Radios Ekoredaktion. Beslutet innebär att tillverkningen upphör av Bombkapsel 90 som ingår i Jas vapenutrustning.

– Vi behöver fasa ut den ur vår vapenförsörjning, säger Reinfeldt.
111 länder ingick avtalet vid ett Dublinmöte i Irland i maj.”

Glädjande att alliansen äntligen kommit till insikt i frågan. Det känns bra.
Tyvärr deltog inte USA, Ryssland, Kina eller Israel, som är världens ledande tillverkare av dessa vapen.
Så mycket kvarstår men det är ändå viktigt att Sverige tar sitt ansvar.

“Statsministern jämför beslutet om klusterbomber med att Sverige undertecknade konventionen mot antipersonella minor 1999. Han anser att de två förbuden är en del av en svensk nedrustningsambition.”

Det är lite pinsamt och tragiskt att det ska ta så lång tid från undertecknandet av en konvention till genomförande. Statsministern uttalande är ju också glädjande om en svensk nedrustningsambition.
Nu gäller det att ta till vara teknikerna från JAS-planstillverkningen och överföra de till något som bygger upp vår värld istället som vapen gör, raserar.

sön
16
nov
2008
söndag, 16 november, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Kd och Sd lika stora”

“Sverigedemokraterna har gått i kapp kristdemokraterna i Sifos novembermätning av opinionen. Partierna har stöd av 4,2 procent vardera. Samtidigt är miljöpartiet större än både folkpartiet och centerpartiet.

Sifo visar att regeringspartierna tagit in ytterligare på oppositionens försprång, den här gången med fyra procentenheter. Störst uppgång av regeringspartierna har moderaterna med 1,2 procentenheter. Inom oppositionen backar socialdemokraterna mest med 2,9. Alla förändringar sedan oktober är dock inom felmarginalen.

Så här fördelar sig väljarnas sympatier, förändringen sedan oktober inom parentes: v 4,7 procent (– 0,7), s 39,6 (– 2,9), mp 7,5 (+ 1,1), c 6,3 (– 0,4), fp 6,9 (+ 0,7), m 25,8 (+ 1,2), kd 4,2 (+ 0,1), sd 4,2 (+ 0,7), övriga 0,8 (+ 0,1).

Sifo intervjuade 1 895 väljare, varav 13,7 procent inte angav något parti eller sade att de skulle rösta blankt om det vore val i dag. Tidningarna Göteborgs-Posten, Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet publicerar resultatet på söndagen.”

Nu ska man komma ihåg att “Alla förändringar sedan oktober är dock inom felmarginalen“. Men det är ändå svårt att inte bli glad. Miljöpartiet är med sina 7.5% tredje största partiet efter (s) och (m).
Det är nu knappt två år till nästa val om man inte räknar med EU-parlamentsvalet i juni 2009.

Redan nästa vecka blir det intressant då riksdagen ska besluta om Lissabonnfördraget. Det märkliga är att fördraget redan har fallit efter Irlands nej men ändå fortsätter man som om inget hade hänt.

Man diskuterar i termer av att irländarna inte visste vad de röstade på. Att de bara ville jävlas med sittande regering.
Man kan undra hur man kommer fram till dessa resonemang. Kanske utgår man ifrån sig själv.
Dvs att man röstar utan veta vad saken handlar om och att man vill jävlas.

Kategori: demokrati, EU, politik  | 4 kommentarer
lör
15
nov
2008
lördag, 15 november, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt :

“Videokonferenser slår mot flyget”
“Nät & kommunikation Telepresence, amerikanska Ciscos nya generation video konferenssystem, kan revolutionera företagens kommunikation. Förlorare är flygindustrin som tappar affärsresenärer.

Ciscos produktsvit Telepresence för videokonferenser lanserades våren 2007. Det har snabbt blivit en succé för den amerikanska leverantören. Hittills har drygt 1 000 system installerats världen över och affärsenheten är den snabbast växande i Ciscos historia, uppger företaget.

– Det riktigt nya är att Telepresence ger en videokonferensupplevelse som är precis som ett verkligt möte. Därmed blir det möjligt att ersätta många affärsresor, säger Bengt Lundgren, vd på Cygate, ett dotterbolag till Telia som arbetar med systemintegration.

– För Teliasonera internt var återbetalningstiden för den första investeringen i Telepresence kortare än sex månader. Då har vi huvudsakligen räknat med sänkta resekostnader. Till det kommer effektivitetsvinster för personalen, säger han.”

Detta är ett utmärkt sätt att använda teknik för att minska klimatbelastningen. Dessutom blir det mer tid till annat än att resa. Det är alltså inte bara ekonomiska incitament.

Man behöver inte köpa dyr utrustning för enklare “möten”. Man kan t.ex. använda “Skype” eller “iChat”.
Det är märkligt att denna teknik inte har blomstrat tidigare.
Men bättre sent än aldrig!

Kategori: ekonomi, IT, klimat  | Skriv en kommentar
lör
15
nov
2008
lördag, 15 november, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Barroso säger: Spara megawatt använd negawatt!”

“Sverige kan halvera sin energianvändning genom effektivare energianvändning, det som brukas kallas “negawatt”, visar en ny utredning. Samtidigt ställer EU-kommissionen nya krav på energieffektivitet.

José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, vill höja självförsörjningsgraden av energi i EU genom energieffektivisering.

Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, visar att Sverige kan halvera energiförbrukningen på 20 år – om man bara vill.

Importerad energi står för drygt hälften av EU:s energiförbrukning och kostar varje EU-medborgare cirka 7 000 kronor.”

Det gäller inte bara att byta ut fossila bränslen och kärnkraft. Vi måste även spara energi.

Rapporten som Sweco gjort visar att Sverige kan halvera sin energianvändning till 2030 genom effektiv energianvändning. Kombinerar man det med nysatsningar på förnyelsebara energier så hjälper det klimatproblematiken.

Nu kan man hoppas på att EU trycker på så att megawatt byts mot negawatt.

Kategori: energi, EU, klimat  | Skriv en kommentar
fre
14
nov
2008
fredag, 14 november, 2008 | Skriven av:

I dag blev det tidigt upp för att hinna med X2000 från Lund 5.28. Jag åkte till Stockholm för att vara med på mötet när föreningen Klimatkommunerna skulle bildades. Tidigare har det varit ett nätverk där det varit gratis att delta men att man politiskt har beslutat

 • att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
 • att sätta upp mål för utsläppen
 • att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
 • att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket

  Hittills har det varit som mest 22 kommuner och ett landsting i nätverket.
  Tidigare har nätverket fått stöd från bl.a. Naturvårdsverket.
  Just nu ser det mörkt ut för klimatarbetet. Alliansregeringen och många kommuner drar ner på resurserna till miljö- och klimatarbetet.

  Därför är det glädjande att föreningen Klimatkommunerna har bildats. Klimatkommunerna ska vara föredömen och visa på goda exempel hur man jobbar för att bemöta klimatproblematiken.

  Nätverket har jobbat med s.k. klimatcoachning av kommuner som ännu inte har kommit igång med sitt klimatarbete.

  Första årsmötet kommer att äga rum fredagen 24 april.

  Läs mer om Klimatkommunerna!

 • Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
  tor
  13
  nov
  2008
  torsdag, 13 november, 2008 | Skriven av:

  SvD skriver : “Även ny Nordea-vd har jättepension”

  “Dyr pension till Nordeas ex-vd. Under onsdagen uppmärksammades att den förre Nordea-vd:n Thorleif Krarup har ett pensionsavtal värd 150 miljoner kronor. Krarup var vd i 1,5 år under 2001 och 2002.

  Då var budskapet från Nordea att Krarup redan hade ett pensionsavtal med danska Unibank och att det följde med när bankerna fusionerades. Nordea uppgav också att banken inte tillämpar “den här sortens frikostiga pensionsavtal”.

  Men även den nuvarande vd:n Christian Clausen har en stor pension, uppger Aftonbladet på nätet och TV 4 Nyheterna.

  Clausen kan gå i pension vid 60 års ålder och då få 50 procent av sin vd-lön. Han har i dag 7,4 miljoner kronor i årslön. Pensionsavtalet har ett tak på drygt 4,5 miljoner kronor per år, enligt Aftonbladet och TV 4 Nyheterna.

  Vid en livslängd på 85 år skulle pensionsavtalet vara värt runt 114 miljoner kronor.”

  Hur kan man tro att man är värd en sådan pension efter 1.5 års “arbete”?

  Hur kan en styrelse ta sådana beslut att gynna några få personer?
  Det är ju inte lite pengar.

  Dessutom har de en mycket bra lön under tiden som de jobbar så de borde kunna sätta av egna pengar till pensionen.
  Så duktiga är ju inte bankerna. Allt blir dyrare och servicen blir sämre. Bankkrisen är ju inte något direkt bevis på att bankerna har skött sig. Man kanske ska köpa sig en ny säng med en stor madrass istället för sätta in pengarna på banken.

  Är det konstigt att man som vanlig medborgare blir ledsen, förbannad och sedan skiter i att göra rätt för sig?
  Det är egentligen märkligt att så många vill göra rätt för sig.

  Om de har någon skam i kroppen borde de inte ta emot pengarna!

  Förhoppningsvis lämnar kunderna Nordea. Frågan är bara vilken bank som är bättre?

  tor
  13
  nov
  2008
  torsdag, 13 november, 2008 | Skriven av:

  Nästa torsdag ska Sveriges Riksdag ta ställning till Lissabonnfördraget, dvs EU:s nya grundlag.
  De som inte vill ha en folkomröstning säger att svenska folket inte kan ta ställning till frågan eftersom det är så komplicerat. När riksdagsledamöterna sedan frågas om innehållet i fördraget så kan de inte svara på de enkla frågor.

  När man ändrar så grundläggande saker så är det självklart att svenska folket ska få säga sitt om detta. Antingen genom att låta svenska folket säga sitt om fördraget eller i alla fall borde frågan diskuteras innan ett val.

  Nu påstås det att det finns några riksdagsledamöter inom alliansen som tänker säga nej. Det blir väl som FRA-frågan mycke snack och lite verkstad.

  Förhoppningsvis kommer det nu att bli lite mer debatt om EU-fördraget.

  Kategori: demokrati, EU  | Skriv en kommentar
  ons
  12
  nov
  2008
  onsdag, 12 november, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : “Upprättelse för krokig gurka i EU”

  “EU släpper på detaljregleringen för frukt och grönsaker.
  Nästa sommar blir det fritt fram att handla gurkor, squash, blomkål och lök som inte har ett perfekt EU-mässigt utseende.

  Från den 1 juli nästa år finns reglerna enbart kvar för druvor, citrus, jordgubbar, kiwi, paprika, päron, sallat, tomat, äpplen, persikor och nektariner. Men även för dem släpper EU på kraven en aning. Missformade äpplen och jordgubbar, till exempel, kan få säljas i butikerna om de har en tydlig märkning och konsumenterna blir upplysta om att det inte är klass extra, klass I eller klass II.

  I sak blir skillnaden inte stor jämfört med de grupper som slipper detaljreglerna. Att reglerna inte helt försvinner är en kompromiss för att blidka de medlemsländer som inte ville släppa på kraven, bland annat för att de befarar att priserna kommer att pressas nedåt vilket visserligen är bra för konsumenterna, men inte för bönderna.

  Med de nedbantade formkraven försvinner runt hundra sidor lagtext i ett slag.”

  Det var verkligen på tiden. Det är ju helt otroligt att EU har lagt sig i detta från början. I och med detta försvinner hundra sidor lagtext. Det återstår många andra saker som EU skulle kunna släppa. EU-byråkratin är stor och kostsam.

  En krokig gurka kan smaka bättre än en rak men EU bryr sig mer om det yttre. Nu är EU inte ensam om att bry sig om ytan istället för innehållet. Konsumtionssamhället just nu är på samma sätt.

  Det hade varit bättre om EU varit mer på hugget och sett till nyttan med maten. Det borde vara regel att man redovisar innerhållet i alla livsmedel och på vilket det är producerat, transporterat etc.
  Här kunde EU-byråkratin göra en insats.

  tis
  11
  nov
  2008
  tisdag, 11 november, 2008 | Skriven av:

  Det finns fina promenadstråk på Väster. Vår favoritsträcka är längs Höje å. På vägen dit passerar vi ett antal parkbänkar. Vi använder väldigt sällan några parkbänkar så vi tänker inte alltid på var de finns.
  Senast vi gick en rund stannade vi till och upptäckte en parkbänk med en fanatstisk vy. Eller?

  Ibland kan ju parkbänken vara först och sedan så byggs något annat som förstör utsikten. I detta falet tror jag att parkbänken kom till efter det att Lunds Energi byggde sitt “hus”.
  Man kan undra vem som bestämmer var bänkarna ska placeras och hr man avgör det hela. Tittar man i verkligheten eller litar man på kartan.

  Om man bara hade flyttat bänken något hade man kunnat få en helt annan utsikt. Nu får man titta in i ett trist staket med en trist byggnad bakom det samma.

  Man skulle också kunna komplettera vissa bänkar med lite “picnic”-utrustning så att man kan ta en fika. Det borde inte vara så konstigt. Då hade man kunnat få ut mer av de gröna stråken.

  mån
  10
  nov
  2008
  måndag, 10 november, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : “Efter 69 år tvingas de leva åtskilda”

  “När fler äldre förväntas bo hemma innebär det ofrivilliga skilsmässor då bara en av två makar behöver och får rätt till vårdboende. Sydsvenskan har träffat Sven och Inga Kaudern från Malmö.

  Återseendets glädje är lika stor som sorgen över att tvingas leva åtskilda.

  Vid veckans enda möte kysser Sven och Inga Kaudern varandra ömt.
  – Har man nu bott tillsammans i 69 år och inte har så många år kvar, då skulle man väl kunna få bo tillsammans den sista tiden, säger hon med tårar i ögonen.

  95-årige Sven Kaudern lever sedan ett halvår i väntan på ett så kallat korttidsboende i ett anonymt rum på vårdhemmet Sjöstjärnan i Limhamn.

  Där köar han till den plats på ett vårdboende som Västra innerstadens stadsdelsförvaltning gett honom rätt till.

  90-åriga hustrun Inga Kaudern är ensam kvar i lägenheten på Potatisåkern.”

  Det är inte första gången man kan läsa om att ett äkta par som levt under många år tillsammans i nöd och lust, skiljs åt av en kommun. Varje gång är det lika märkligt att man är så fyrkantig och inte kan fixa en lösning där ett par kan fortsätta leva tillsammans.
  Det är omänskligt att skilja på människor på detta vis. Måste ett par åldras i samma takt och vara lika sjuka för att kunna åldras och sluta sina dagar på ett värdigt sätt?
  Att få dela sitt lev med någon annan och därmed skapa en trygghet och harmoni, det är livskvalité som inte kan mätas i pengar.

  sön
  9
  nov
  2008
  söndag, 09 november, 2008 | Skriven av:

  När man är ute och reser mycket är det skönt att bara vara hemma. Borta bra men hemma bäst, stämmer verkligen.
  Började dagen med en promenad längs Höje å. Inte många som var ute trots att vädret var utmärkt.

  Ännu så länge kan man få en liten känsla av natur. Detta borde vara något som vi borde vara rädda om och inte förstöra.

  Riktiga grönområden är en bristvara i Lund och det blir värre och värre. man borde öka de gröna inslagen.

  Vi borde ha fler skolträdgårdar, fler koloniområden och fler större grönområden. Det ska inte vara fler stadsparker utan områden med mer “vild” natur.

  Det finns ett projekt som heter “Gröna skolgårdar”. Det har funnit en längre tid men projektet har gått i stå. Mycket pga av brist på resurser men även pga att det inte har varit prioriterat.

  Tänk om man kunde kombinera skolträdgårdar med trädgårdar för äldre. Det finns många äldre med gröna fingrar som kunde vara en resurs för skolträdgården.

  Att grönt är bra för rehabilitering är visat genom forskning som Alnarp har bedrivit. Annan forskning visar att grönt även är bra för friska.

  lör
  8
  nov
  2008
  lördag, 08 november, 2008 | Skriven av:

  DN skriver : “Obamas vinst får amerikaner att hamstra vapen”
  Den nyheten skrämmer. Speciellt i skenet av nyheten:

  “On Friday, a judge determined there was probable cause to show that the boy fatally shot his father, Vincent Romero, 29, and Timothy Romans, 39, of San Carlos, with a .22-caliber rifle. The boy faces two counts of premeditated murder. Under Arizona law, charges can be filed against anyone 8 or older.”

  Det är inte bara tragiskt det som hände utan även att man sätter en 8-åring i fängelse. Ännu vet man inte vad som hände mer än att två män blev skjutna med ett 22-kalibrigt vapen.

  “Melnick said police obtained a confession from the boy, but Brewer said police overreached in questioning the boy without representation from a parent or attorney and did not advise him of his rights.

  “They became very accusing early on in the interview,” Brewer said. “Two officers with guns at their side, it’s very scary for anybody, for sure an 8-year-old kid.””

  I Arizona är åldersgränsen för att kunna bli dömd för mord 8 år.

  Våld föder våld och ju fler vapen det finns ju fler dödas avsiktligt eller av en olyckshändlese. Det drabbar oftast oskyldiga.

  I Sverige finns det 49 vapen per 100 invånare vilket ger en sjunde plats i världen, i Finland finns det 69 vapen per 100 invånare vilket ger en tredje plats. Etta är USA där har man 97 skjutvapen per 100 invånare.

  Slås antalet vapen ut på världens befolkning blir det ett skjutvapen per sjunde invånare. Räknar man bort det vapentunga USA hamnar man på ett vapen per tio invånare.

  Så även i Sverige har vi många vapen.

  Aftonbladet

  fre
  7
  nov
  2008
  fredag, 07 november, 2008 | Skriven av:

  Under veckan som gått har det hänt en del i Lund.

  “Polisen gör sin största insats i Lund på många år när de griper de sex ungdomarna och rensar området så att huset kan rivas.”

  Insatsen gällde rivningen av huset på Kävlingevägen. Inte bara polisen har visat handlingskraft även den s.k. kommunledningen har gjort det.

  Är det så hotfullt att några ockuperar ett tomt hus som ingen bryr sig om. Hur har stått tomt länge och därmed har det förfallit vilket är ett slöseri med resurser och problematiskt när bostadsbristen är så stor som den är i Lund.
  Nu gäller det inte bara att bygga bostäder det gäller även att bygga mindre och billiga hyrserätter.
  Alliansregeringen minskade byggandet av hyresrätter genom att ta bort det extra stöd som fanns för att bygga hyreslägenheter.

  När huset hade rivits så blev det nya ockupationer. Vilket ju var väldigt förvånande, eller hur?

  Nu kommer tomten på Kävlingevägen att stå obebyggd några år. Vem vinner på detta?

  Kunde man inte ha haft lite is i magen och sett om man kunde göra något annat än att bara riva.

  Att bostadsbristen är ett problem kan ingen säga emot!

  tor
  6
  nov
  2008
  torsdag, 06 november, 2008 | Skriven av:

  Dagen började med en mindre chock. När jag kollade SDS hemsida på mobilen kunde jag läsa att

  “Skånetrafiken vill begränsa antalet resenärer”

  och vad som värre var

  “Skånetrafiken vill dämpa de senaste årens kraftiga ökning av antalet resenärer.
  – Vi måste sätta en gräns för vad kollektivtrafiken klarar av, säger Ove Johansson (mp) i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.”

  Efter att ha pratat med vår man i kollektivtrafiknämnden så blev jag lugnare. Han hade inte sagt det som stod i SDS. Jag vet inte hur reportern kunde tolka det till att miljöpartiet skulle vilja sätta ett tak för kollektivtrafiken.

  Är det något som miljöpartister drivit stenhårt är en utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken. Om något tak ska sätta så är det på vägtrafiken.

  Det innebär inte att Skåntrafiken bara kan blåsa på och öka sina kostnader. Skånetrafiken måste effektiviseras. Till exempel måste upphandlingen bli bättrre.

  Att kollektivtrafikresandet ökar är positivt men det gäller även att föra över trafikanter från väg till järnväg. det gäller både persontrafik som godstrafik.

  ons
  5
  nov
  2008
  onsdag, 05 november, 2008 | Skriven av:

  Är på Fairtrade City konferens, i Stockholm. Nu finns 14 Fairtrade Cities i Sverige. I Landskrona har miljöpartiet lyckats få igenom en motion att Landskrona ska satsa och bli en Fairtrade City. Så kanske blir Landskrona nr 15 och nr 3 i Skåne.
  Det händer en del på området och det är på tiden. Fairtrade utgår ifrån grundläggande principer som mänskliga rättigheter och rättvisa.
  Har träffat många intressanta människor på konferensen. Det finns ett stort engagemang. Det är inte ofta man träffar på så många på en gång.
  Detta engagemang inger hopp.
  Nu gäller det att åka tillbaka till Lund och se till att Lunds kommun utvidgar sitt åtagande till mer än kaffe och té.
  Det borde vara möjligt att utvidga med t.ex. textilier.

  tis
  4
  nov
  2008
  tisdag, 04 november, 2008 | Skriven av:

  I dag arrangerade Miljöpartiet ett rundabordssamtal kring kollektivtrafik. Det blev intressanta diskussioner hur man ska kunna ställa om transportsystem mot ett klimatvänligare system.
  I Lund har det diskuterats “Lundalänk” i många många år.
  Just nu fungerar Lundalänken enbart med bussar. Ska man fullt ut utnyttja Lundalänken krävs att man byter bussar mot spårvagn.
  Det som saknas är statens del i finansieringen. Nu gäller det att samla alla rikdagsledamöter från Lund och agera så att staten tar sin del i det ekonomiska ansvaret.
  Just nu ökar kollektivtrafiken och biltrafiken minskar något. Att biltrafiken minskar är förknippat med de ökande bränslepriserna. Just nu har oljepriserna sjunkit vilket kommer att öka biltrafiken.

  En årgärd som skulle minska biltrafiken är att ta bort alla gratis P-platser som finns på våra arbetsplatser. Det är en dold subvention av biltrafiken.
  Märkligt är också att det fortfarade ges mest forskningspengar till vägtrafik.

  Det gäller att inter bara göra varje resa mer klimatvänlig utan vi måste även minska antalet transporter. För att göra detta krävs många åtgärder när vi bygger våra samhällen.

  Läs mer!

  mån
  3
  nov
  2008
  måndag, 03 november, 2008 | Skriven av:

  På dagens måndagsmöte gick vi igenom kommunstyrelsens (KS) ärenden. På KS finns bl.a. planärendet “Detaljplan för del av Östra Torn 29:1 m.m.”, där Max Lab IV är tänkt att byggas. Anläggningen kommer att ta 19,4 ha mark i anspråk. Mark som är klassad som minst 10.
  Det finns en klar majoritet för att anläggningen ska byggas och därmed att man ska säga ja till planen.

  Vi fick en bra diskussion om problematiken med utbyggnad och att man bygger på bästa åkermark.

  I framtiden kommer vi att behöva all jordbruksmark som är av så hög klass. Jordar som är klassade som 10-värdiga är de bästa jordarna. 19.4 ha kanske många säger är ju inte mycket men knapprar man 19 här och 19 där så blir det ganska så mycket till slut.

  Max Lab IV är i sig et bra projekt inte alls som ESS. Vi har redan Max Lab III så det är en naturlig fortsättning på utvecklingen att IV-an kommer till Lund. Men är det OK att ta av den bästa åkermarken till detta??

  Planen är nu ute på samråd och KS ska uttala sig om detta samråd. Frågan är hur hur mycket har man ansträngt sig att hitta en lokalisering där man inte behöver ta i anspråk den bästa jordbruksmarken?

  När sätts gränsen där vi inte kan ta mer jordbruksmark exploatering?

  sön
  2
  nov
  2008
  söndag, 02 november, 2008 | Skriven av:

  Det blev en härlig dag på kolonin. Svalt men skönt. Vattnet är avstängt så det blir till att hämta vatten.
  När man inte har rinnande vatten märker man hur mycket vatten man använder. Alla borde vara utan rinnande vatten och hämta vattnet hinkvis, några veckor.
  Det skulle troligen få folk att inse hur mycket vatten vi slösar. Sverige har mycket bra vatten och mycket vatten. Men att rena vatten kostar energi och pengar så ju mindre vatten vi använder desto mindre belastar vi miljön och ekonomin.

  Han med ett internt mp-möte efter kolonidagen. Är nu redo för en lång arbetsvecka.
  Det blir rundabordssamtal om kollektivtrafiken och framtiden. En konferens för Fair Trade Cities som tyvärr äger rum i Stockholm.På fredag är det kladdkakans dag så det får väl bli en vegansådan. Kladdkaka är gott om än lite onyttig.
  På lördagen blir det Mp Skåne regionkonferens i Kristianstad.

  På söndagen blir det koloni om det inte ösregnar.

  lör
  1
  nov
  2008
  lördag, 01 november, 2008 | Skriven av:

  I dag var det strålande höstväder. Det hade varit minusgrader och rimfrosten syntes lite överallt.
  Det var dock vindstilla och solen tittade fram så trots att det var strax över nollan var det inte så kallt.

  Vi gick vår runda längs Höje å innan frukosten. Hösten är en vacker årstid. Det syns så många fina färger.

  I morgon blir det att åka till kolonin och gräva upp dahlierna och sköärda de sista äpplena.