Inlägg den 17 november 2008

mån
17
nov
2008
måndag, 17 november, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Nej-sidan räddade Vojmån”

“Nej-sidan segrade i folkomröstningen om Vojmåns framtid.
53 procent röstade nej till att Vojmåns vatten ska överledas i en tunnel till kraftverket i Stalon.
47 procent röstade ja.” 

Nu får vi se om Vattenfall håller vad de lovade, att det skulle dra sig tillbaka om det blev ett nej. Röstdeltagandet var relativt högt, 74% (av de 5.705 röstberättigande gick 4.212 till valurnorna. 2.186 röstade nej, 1.942 röstade ja, 67 var blankröster och 17 röster var ogiltiga).

Ja-sägarnas motiv var bl.a. de arbetstillfällen som skulle uppstå under byggnadstiden, ca 4-5 år. Men vad händer efter det?
Det är kortsiktigt att bara se till byggnadstiden. Det fanns ingen garanti att de tillfälliga arbetstillfällen som skulle skapas skulle komma vilhelminaborna till godo. Visserligen skulle väl servicenäringen öka under denna tid.
Genom bygget skulle naturvärden förstöras. Fisket och turistnäringen skulle hotas.

Detta var Vattenfalls tredje försök att överleda Vojmsjöns vatten till Malgomaj/Stalon genom en tunnel. Tidigare projekt har stoppats på grund av allt för stora miljökonsekvenser eller att ansökan dragits tillbaka. När Volgsjöfors kraftstation byggdes fastställde kommunfullmäktige att nedre Vojmån skulle skonas från fortsatt vattenkraftsutbyggnad.

I översiktsplanen tar kommunen avstånd från all fortsatt vattenkraftsexploatering. I planen beskriver man vidare våra vattendrag som stora resurser att bevara och utveckla, både vad gäller turism och rekreation.
Det märkliga är då att Vattenfall lyckats övertala så många politiker att genomföra en förstudie kring en överledning av Vojmåns vatten.

Naturen och Vojmåns vatten är en viktig resurs som är värda att bevaras.

Träffar: 4