Inlägg den 14 november 2008

fre
14
nov
2008
fredag, 14 november, 2008 | Skriven av:

I dag blev det tidigt upp för att hinna med X2000 från Lund 5.28. Jag åkte till Stockholm för att vara med på mötet när föreningen Klimatkommunerna skulle bildades. Tidigare har det varit ett nätverk där det varit gratis att delta men att man politiskt har beslutat

 • att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
 • att sätta upp mål för utsläppen
 • att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
 • att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket

  Hittills har det varit som mest 22 kommuner och ett landsting i nätverket.
  Tidigare har nätverket fått stöd från bl.a. Naturvårdsverket.
  Just nu ser det mörkt ut för klimatarbetet. Alliansregeringen och många kommuner drar ner på resurserna till miljö- och klimatarbetet.

  Därför är det glädjande att föreningen Klimatkommunerna har bildats. Klimatkommunerna ska vara föredömen och visa på goda exempel hur man jobbar för att bemöta klimatproblematiken.

  Nätverket har jobbat med s.k. klimatcoachning av kommuner som ännu inte har kommit igång med sitt klimatarbete.

  Första årsmötet kommer att äga rum fredagen 24 april.

  Läs mer om Klimatkommunerna!

  Träffar: 11

 • Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar