Inlägg den 28 augusti 2009

fre
28
aug
2009
fredag, 28 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver “De rödgröna drar ifrån alliansen”

Den rödgröna oppositionen är åter i ledningen i väljaropinionen efter flera månader av jämnt läge, enligt DN/Synovates augustimätning. Men stödet för uppstickaren Piratpartiet sjunker kraftigt.

De tre oppositionspartierna får tillsammans 49,7 procent mot 45,0 för regeringspartierna. I den förra mätningen var skillnaden 47,3–45,3.

– Nu kan vi säga att S, V och MP är större än regeringsalliansen. I de tidigare månadsmätningarna ända sedan april har skillnaden varit så liten att det i praktiken varit helt jämnt mellan blocken, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Oppositionen drar ifrån och får 49.7 % mot alliansens 45 %. Miljöpartiet ökar till 8.1 %, (S) ökar till 36.3 % och (V) minskar till 5.3 %. (M) minskar till 26.7 % medan övriga allianspartier ökar.
(SD) minskar och är utanför riksdagen likaså Piratpartiet.

Andelen osäkra väljare som inte vill ange något favoritparti har åter ökat och ligger nu på 21,6 procent. Det är främst bland väljare som röstade på något av de borgerliga småpartierna i förra valet som osäkerheten om favoritparti ökat.

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
fre
28
aug
2009
fredag, 28 augusti, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet vill öka cyklingen i Sverige. I ett PM från riksdagskansliet presenterar Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna, förslag för hur vi på allvar kan öka cyklingens attraktivitet.

MÄTBARA MÅL EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG
Maskros_240x210Vi menar att vi måste lära mer av vår omvärld när det gäller satsningar på cykeln. Många städer och länder i Europa ligger långt före Sverige när det gäller många av de åtgärder som föreslås i det här PM:et. En av anledningarna till att vi inte har lyckats bättre i Sverige är att vi inte har haft några mätbara mål med krav på uppföljning. Detta har också lett till att vi har bristande underlag när det gäller att ta reda på hur det förhåller sig i dag. Därför vill vi ställa ökade krav på Vägverket att ta sitt sektorsansvar för cyklingen och vända den nu pågående negativa trenden med minskad cykling.

Miljöpartiet anser att:
• 50 procent av arbetspendlingen i tätorter ska ske med cykel senast 2020.
• 25 procent av antalet persontransporter ska ske med cykel senast 2020.
• Antalet allvarligt skadade cyklister ska mer än halveras jämfört med i dag senast 2020.
• Minst 80 procent av landets cyklister ska känna sig trygga i trafiken senast 2020.

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN
1) Inför bilfria zoner kring alla skolor och max 30 km/h för tätortstrafik.
2) Vägverket får i uppdrag att ta fram en strategi för säkra gång- och cykelvägar i anslutning till alla skolor senast 2015.
3) Uppmuntra kommunerna att ha gemensamma bolag för bil- och cykelparkering där även annan infrastruktur för cykel ingår.
4) Bygg säkra cykelparkeringar i anslutning till viktigare knutpunkter för kollektivtrafiken.
5) Ge arbetsgivare möjlighet att subventionera tjänstecyklar för sina anställda utan förmånsbeskattning.

Läs hela rapporten!