Inlägg den 18 augusti 2009

tis
18
aug
2009
tisdag, 18 augusti, 2009 | Skriven av:

Man kan undra ibland om Barnkonventionen, som Sverige ratifiserade redan 1990 som en av de första länderna i världen, efter det att FN:s generalförsamling beslut den 20 november 1989, tillämpas i Sverige. Just nu tänker jag på omskärelse av pojkar.

Hur kan detta ingrepp tillåtas?

Enligt lagen (Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar) står det

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas.
Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

Hur vet man att en nyfödd pojke inte motsätter sig omskärelsen?
Hur tar man reda på en ung pojkes vilja?

Bara detta faktum borde vara tillräckligt att förbjuda omskärelse på omyndiga män.

Viadre står det i lagen

Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som
har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.
Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar
som är äldre än två månader.

Vilket innebär att om man gör ingreppet 8 dagar efter födelsen så behöver det inte vara läkare som utför ingreppet. Man behöver bara följa Socialstyrelsens regelbok.

Information skall ges om

 • att en pojke inte får omskäras mot sin vilja,
 • hur ingreppet kommer att utföras,
 • den smärta som ingreppet kan förorsaka och vilken smärtlindring som bedöms adekvat,
 • läkningsprocessen samt risker för och symptom på komplikationer,
 • vilken eftervård som planeras,
 • att ingreppet är oåterkalleligt, samt
 • när en omskärelse i det enskilda fallet är olämplig med hänsyn till pojkens ålder eller utvecklingsstadium och skälen för denna bedömning.
 • Här är det ingen ångervecka. Man kan alltså som några dagar gammal baby bli omskuren och sedan så är det som det är. Ingen väg tillbaka. Är detta hur det ska vara i ett modernt demokratiskt land?

  Vidare står det i samma författningssamling

  Den som lämnar information till pojken bör ha kunskap om och erfarenhet av att samtala med barn i pojkens ålder. Personen i fråga bör på lämpligt sätt försäkra sig om pojkens egen inställning.

  Det står bör, inte ska “försökra sig om pojkens egen inställning”.
  Kallar man det ett muntligt avtal?

  Dessutom står det följande

  Om en omskärelse utförs på en pojke under hans första levnadsår, bör lokalbedövning användas med hänsyn till de risker som narkos medför i denna ålder. Ytanestesi med kräm eller salva följt av infiltrationsanestesi innebär vanligen en fullgod smärtlindring. Särskild uppmärksamhet bör ägnas risken för överdosering av lokalbedövningsmedel.

  I övriga åldrar bör i första hand allmän narkos övervägas. Alternativt kan ingreppet göras under lokalbedövning med gängse metoder, lämpligen med ledningsanestesi i form av s.k. penisblockad.

  För att det finns risker med narkos så behöver man bara använda lokalbedövning. Så tesen är fortfarande att små barn inte känner smärta?

  Lite märkligt skrev dåvarande BO följande

  Det är mer än tio år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen.
  Att ge alla pojkar oavsett ålder samma rätt till ett tryggt och smärtfritt kirurgiskt ingrepp måste därför vara en självklarhet.

  BO missar hela poängen med barnkonventionen. Det finns flera artiklar i Barnkonventionen som strider mot omskärelse av pojkar.

  Art. 2 Icke-diskriminering
  1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

  2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

  Barnet får ju inte chans att välja?
  Om en man vill omskäras så är det upp till var och en att bestämma det när man man har blivit myndig. Det ska då givetvis finnas regler för hur och vem som ska få utföra detta.

  SNOP_loggaDet stora problemet är inte att samhället subventionerar omskärelse även om det är ett problem i dagens nedskärningstider. Det stora problemet är att man utsätter barn för ett ingrepp som barnet inte har en rätt att säga nej till. Man tvingar barnen utifrån vuxnas normer och tänkande.

  Det här handlar för många om religion. Det är religiösa skäl som gör att man utför omskärelse inte av medicinska. Därför är det en intressant slutkläm på ett inlägg på SvD:s Brännpunkt

  Har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?

  Att man nu vill låta den allmänna sjukvården tvingas utföra detta ingrepp som inte är medicinskt betingat menar man är det bästa för barnet. Annars utförs det av personer som riskerar barnets hälsa. Det är väl sant men ska man bara därför tillåta att kränka det lilla barnet?
  Borde man inte ändra synen på barns rättigheter i stället?

  Det är dags att börja tillämpa Barnkonventionen och då måste det till en lag om förbud av omskärelse av pojkar.

  tis
  18
  aug
  2009
  tisdag, 18 augusti, 2009 | Skriven av:

  Vi har två sorters björnbär, en sort med taggar och en utan. Den godaste av de två är den med taggar. Det går inte att jämföra smaken. Så ska man äta gott får man lida pin …
  För det svårt att undvika taggar om man ska plocka smaskiga björnbär.
  Solmogna björnbär är mums …

  Björnbär_aug2009

  Kategori: koloni  | Skriv en kommentar