Inlägg den 25 augusti 2009

tis
25
aug
2009
tisdag, 25 augusti, 2009 | Skriven av:

Lotta HedströmSDS skriver “Att istället köpa några träd är nästan patetiskt”

I två år har Region Skånes klimatberedning inventerat vilka klimatprojekt som pågår i Skåne och vad som skulle behöva göras.

Nu är slutrapporten skickad till trycket, och där står bland annat att Skåne ska satsa på biogas och vindkraft, och att offentligheten ska underlätta för människor att leva mer klimatvänligt.

Nu är regionens klimatberedning klar med sitt arbete och de har lämnat över ett antal rapporter som nu ska behandlas i regionfullmäktige. Klimatberedningens arbete har letts av miljöpartiet genom Lotta Hedström, som tidigare har varit språkrör för miljöpartiet.

Miljöpartiets krav för att gå in i ett borgerligt samarbete i Region Skåne var att få igång ett regionalt klimatarbete. Klimatberedningen tillsattes med ledamöter från alla partierna i regionpolitiken. Miljöpartiet fick ordförandeposten och frågan gick till det förra språkröret Lotta Hedström, skåning sedan fem år.
– Jag har upplevt det här som otroligt meningsfullt. Det här är på riktigt. Det är inte en uppgift man tar för att bli poppis eller vinna val. Det är ingen show-off. Och att vi gick i mål med ett enigt dokument är jag verkligen stolt över.

Materialet är digert nu gäller det att besluta om konkreta åtgärder för att möta klimatproblematiken. Klimatberedningen har haft representanter från alla partier som finns representerade i regionfullmäktige.

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar