Inlägg den 27 augusti 2009

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Nu är klockan 22.30 och vi avslutar kommunfullmäktige för den här gången. Vi hann nästan med alla ärenden. Bara 7-8 ärenden kvar.

Titta på kommunfullmäktigemötet på nätet för dig som missade det live!

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Lunds kommunfullmäktige tog ett historiskt beslut för en stund sedan. Vi beslutade för första gången att bifalla ett medborgarförslag. Medborgarförslaget handlade om att byta ut glödlampor och lysrör till mer klimatsmarta dito dvs sådana som drar mindre energi.
Helt fantastiskt!

Nu debatteras ett medborgarförslag om torghandeln på Mårtenstorget. Oppositionen (MP+V+S+DV) vill ha mer flexibla torgtider men det vill inte alliansen. Man vil inte ändra troligen p g a att detta skulle minska möjligheten att parkera på Mårtenstorget. Man har frågat de torghandlare som har torgplats nu och då har man frågat om att flytta öppettiden inte om man vill utöka. Dessutom har man inte undersökt om det finns några andra som kan tänkas sig stå på torget om man utökar torgtiderna.

Centerpartiet värnade om bilparkeringen på Mårtenstorget precis som om det inte skulle finnas någon annanstans att parkera på om man nu kom österifrån. Vad jag vet finns det ett ganska många andra parkeringsplatser i centrala Lund.

Varför måste man slösa bort värdefull mark till bilparkering?

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Nu är klockan 21.00 och vi har precis avslutat interpellationsdebatten. Den sista av de två handlade om Natur- och Kulturbussen. Tidigare var det bara Naturbuss och detta projekt startade i Lund och har därefter utvecklats att innefatta flera kommuner.
Förra året beslutades det att projektet skulle utvecklas ytterligare och fördes då över helt och hållet till regionen. Tyvärr hände något eftersom av projektet belv det inte ens en tummetott.
Hela konceptet är förvanskat. Tidigare fanns det extra linjer som gick till platser som inte besöktes av ordinarie kollektivtrafik. Dessutom gjordes det ett program med olika guidningar och visningar kring dessa turer. Det var t.ex. svampexkursion, fågelexkursioner, blomexkursioner … och det var rena guidningar i bygd- och kulturmiljöer.

Nu är det ett fjuttigt program där man lägger in ett program som består skånetrafikens ordinarie turer till t.ex. Skrylles Naturum, Skånes djurpark.

2009 är ett förlorat år nu gäller det att få tillbaka verksamheten till våren 2010. Troligen kan man inte få in det i Skånetrafikens tidtabeller. Troligen måste man handla upp Natur- och kulturbussen och erbjuda ett program likt det vi hade förut. Det är bråttom men det borde gå om man har viljan.

Vad vill alliansen i Lund?

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Det tog tid men det blev som alliansen ville bifall till en menlös handlingsplan och ett besvarande av motionen.

Trisst att alliansen inte ville mera!

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Demo_KF_aug2009Eftersom ärendet ”Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor” har bordlagts ett antal gånger så flyttades detta upp som ärenden nr 3. Innan debatten började blev mötet ajournerat p g a en demonstration mot stängningen av Romano Trajo. Polisen utrymde läktaren och sedan kunde mötet fortsätta.

Handlingsplanen har missköts av alliansen. De har förhalat och förhalat. Handlingsplanen är väldigt otydlig och saknar konkreta åtgärder. Viljan från alliansen att göra något i frågan saknas. Det är lite pinsamt. Våld i nära relation är ett stort och dolt problem. Även om det finns våldsamma kvinnor är det männen som dominerar som våldsverkare. Det är våld mot kvinnor men även våld mot män.

Nu biter vi ihop och sväljer detta dokument som skall gälla från 2008-2010 och i dag skriver vi 27 augusti 2009. Därför kommer vi att satsa allt på revideringen av dokumentet.

Under samma punkt ska miljöpartiets motion ”Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor” behandlas. Motionen är inlämnad 2008-03-06, vilket innebär att det har tagit 17 månader innan den debatteras i kommunfullmäktige. I motionen finns statistik för hur situationen var 2008. I dag är situationen värre. Det är fler kvinnor som behöver stöd, väntetiderna är längre.
Miljöpartiet har också jobbat för att det ska bli en bättre social jour i Lund men detta har alliansen motarbetat.
Lunds kommun förlitar sig på ideella krafter för att ta hand om kvinnor som behöver stöd.

Alliansen vill anse motionen för besvarad med att de nu beslutar om en tunn och lam handlingsplan.

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

dukanförhindraolyckanRäddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund där Lund ingår som en av fem kommuner. Efter bildandet av förbundet har räddningstjänstfrågorna kommit längre från politikerna i Lund. Därför är det viktigt att kommunfullmäktiges ledamöter får information om verksamheten. Allra bäst hade varit om denna information hade kommit innan Lund antog budgeten men bättre sent än aldrig.

Fokus för räddningstjänsten har mer och mer blivit det förebyggande arbetet. I detta kan vi alla vara delaktiga. En snabb insats ökar chansen att minimera de negativa konsekvenserna av en olycka. Många olyckor är onödiga och kan förhindras.

Läs mer om Räddningstjänsten Syd!

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Nyhetskanalen i TV4 skriver ”SD på väg in i riksdagen”

Sverigedemokraterna får sitt högsta stöd hittills i den senaste väljarbarotmetern från Novus. Partiet skulle om det vore val idag – få en vågmästarroll i riksdagen.
Sverigedemokraterna får 4,6 procent av väljarnas stöd. Partiet är därmed lika stort som Kristdemokraterna. Det är det högsta stödet hittills i Novus mätningar. Under fyra av de senaste sex månaderna har stödet för Sverigedemokraterna legat på eller något över 4 procent.

M och S tappar
Mätningen visar samtidigt att det går dåligt för Moderaterna och Socialdemokraterna. Båda partierna ligger under sina senaste valresultat. Båda partierna ligger även denna månad under sina senaste valresultat. Moderaterna får stöd av 25,5 procent vilket innebär en viss uppgång sedan juni. Socialdemokraterna får stöd av 33,7 procent, en liten nedgång sedan juni.
Miljöpartiet fortsätter att ligga klart över de nivåer som under lång tid gällt för partiet. Miljöpartiet får i denna mätning stöd av 9,0 procent av väljarna
Samtidigt går det fortsatt bra för Folkpartiet som för stöd av 7,8 procent.
Centerpartiet får i mätningen stöd av 6,3 procent, vilket innebär en viss uppgång sedan
juni. Vänsterpartiet får fortsatt relativt lågt stöd, 5,9 procent.

Oppositionen får 48.6 % mot alliansens 44.2 %, vilket är 4.4 %-enheter mer.

Miljöpartiet är tredje största parti med 9.0 % vilket är 3.8 %-enheter mer än i valet 2006.

I valet till Europaparlamentet hade Piratpartiet stora framgångar. Novus mätning för
augusti visar att det i dag för Piratpartiet är mycket långt till riksdagen. Avståndet tycks
dessutom öka. I juni fick Piratpartiet stöd av 2,4 procent och i augusti endast 1,7 procent..
Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2 000 personer under tiden 11 till
24 augusti 2009. Andelen osäkra väljare är 14,5 procent.

TV4-Novus aug 2009

I valet till Europaparlamentet hade Piratpartiet stora framgångar. Novus mätning för
augusti visar att det i dag för Piratpartiet är mycket långt till riksdagen. Avståndet tycks
dessutom öka. I juni fick Piratpartiet stöd av 2,4 procent och i augusti endast 1,7 procent..
Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2 000 personer under tiden 11 till
24 augusti 2009. Andelen osäkra väljare är 14,5 procent.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Tiden går fort och det är åter dags för Lunds kommunfullmäktige att träffas. Som vanligt börjar det 17.00 och platsen är Lunds Stadshall. Man kan även följa sammanträdet via nätet och STEVE.

Dagordningen, kungörelsen, finns att läsa här!
Några av de ärenden som ska hanteras finns utlagda på nätet!

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver ”Stockholms stad inför rökförbud för anställda”

Förskollärare, vaktmästare och parkarbetare som röker får ställa in sig på att sluta. Den 1 maj nästa år införs rökförbud på arbetstid för Stockholms stads cirka 45.000 anställda.

Förslaget om ett rökförbud tas i höst och har stöd av hela den borgerliga majoriteten. Rökförbudet ska gälla från den 1 maj nästa år.
De anställda kommer inte få ta rökpauser under arbetstid. Däremot kan de röka under lunchen, eftersom det är obetald arbetstid.

Det är bra att alliansen i Stockholm tar beslutet att förbjuda rökning på arbetstid. Detta är ingen jakt på rökare utan en konsekvens av rökarnas handlande. Varför ska man stå ut med rökluft som förskolebarn eller som vårdtagare inom omsorgsverksamheten.

Dessutom är det utrett att rökare i snitt har större sjukfrånvaro och kostar samhället pengar, trots tobaksskattens intäkter. Bra att det tas i ”god tid” så att rökarna har tid att förbereda sig. Slutar de röka blir det inte bara positivt för deras omgivning utan även för dem själva.

Miljöpartiet har agerat i frågan sedan länge. I november 2008 ställde miljöpartiets Gunvor G Ericsson en fråga till folkhälsoministern om ”RÖKFRI ARBETSTID PÅ STATLIGA ARBETSPLATSER

Beslutet om ett förbud är ett svar på en miljöpartistisk motion inlämnad i juli 2008.