Inlägg den 09 augusti 2009

sön
9
aug
2009
söndag, 09 augusti, 2009 | Skriven av:

I dag var det halvårs möte i koloniföreningen. Det avhålls på dansbanan varje är oftast i augusti månad. Det är tillställningar där det går hett till, inte handgripligen men verbalt. Det är många kolonister som får möjlighet att ta upp sina problem. De senaste åren har huvudnumret varit “nytt avlopp”. De flesta stugor har en gammal stenkista. och ett fåtal har grävt ner en septitank. Beslut är taget att det sak bli kommunalt avlopp, På ett årsmöte togs beslut att alla ska betala 45 000 kronor men att man sedan inte behöver ansluta sig till avloppet. En anslutning till stugan kommer att kosta lite varierande summor beroende på om man bara ska toalett eller om man också ska ha dusch. Och givetvis hur man gör installationen och om man behöver bygga till stugan.

Vi hade tänkt att sätta in en multoa men nu får det väl bli vattenklosett, Vi får se. Ett litet problem är att styrelsens förslag är att alla ska betala driftkostnaden för det nya avloppet oavsett om man ansluter eller ej och att vattenkostnaden kommer att bli dubbelt så stor pga av ökad vattenkonsumtion.

Man borde ha satt in en mätare per koloni så att man kunde debitera vattenkostnaden för varje koloni efter mängden vatten man använder. Det är stor skillnad på vattenkonsumtion. Från den lilla stugan med en ensam dam till barnfamiljen med pool och som vattnar den lilla kortsnaggade gräsmattan mitt på stekheta dagen. Ur rättviseperspektiv borde man ha en vattenmätare per koloni. Frågan är vad kostnaden blir för detta?
Det är nog enda chansen om man man vill minska på vattenkonsumtionen.

En annan stor fråga är huruvida tömningsstationen för de s.k. portapotti (kemtoa) ska vara kvar. WC kommer inte att fungera på vintern om man inte hämtar vatten för att spola med och att man har WC-stolen i ett frostfritt rum eller att man fyller vatttenlåset med något som inte fryser.

Frågorna om avlopp och portapotti kommer upp på nästa årsmöte.

Det kommunala avloppet ska vara klart till inflyttningen nästa år, då koloniområdet dessutom fyller 70 år.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar