Inlägg den 19 augusti 2009

ons
19
aug
2009
onsdag, 19 augusti, 2009 | Skriven av:

I dag var det första mötet med Kultur- och fritidsnämnden efter sommaruppehållet. På dagordningen fanns det ett beslutsärende och fem valärenden.
Beslutsärendet var nämndens remissvar på centrumutredningens förslag. Förvaltningen hade skrivit samman ett helt OK förslag till beslut.
Valärendena var konsekvenser av att nämnden fått en ny viceordförande.
Övriga ärenden var informationsärenden. Ett om Kulturen, ett om läget gällande Kulturhuvudstadsprojektet och ett om bokslutsprognos per den 31 juli.
Inte mycket att säga om dessa. Juryn som kommer att föreslå Lund eller Umeå kommer till Lund i nästa vecka och ska bjudas på ett fullspäckat program. Programmet verkar vara väl organiserat men möjligen något för fullspäckat.

De stora informationsärendena handlade om Folkets Bio, Skryllegården och ekonomiska läget och de stora besparingskrav som alliansen gett nämnden.
När det gäller Skryllegården så är problemet bl.a. att allt inte är helt reglerat i avtal och att Friluftsfrämjandet som sköter Skryllegården inte kan fullgöra sina betalningar gentemot kommunen. Det har länge pratats om att det ska till en utredning som belyser problematiken men den har inte initierats av alliansen. I alla fall har inget hänt under en lång tid vilket är ett jätteproblem.
Folkets Bio är även en rörig historia, gamla försyndelser som äntligen kommit fram i ljuset. Förhoppningsvis kan det redas ut så att verksamheten kan fortsätta i någon form. För det behövs något som ”balanserar” det helt kommersiella filmutbudet. I skenet av nuvarande ekonomiska läge och alliansens normala agerande är det inte helt solklart att det kan bli en bra lösning på detta problem. Det är bara att hoppas på det bästa …

Det allra största informationsärendet handlade om det ekonomiska läget och alliansens besparingskrav. Dels gäller det fritidsklubbarna som alliansen inte tycks bry sig om. Det är dock ingen del av förvaltningen som inte berörs av besparingarna.
Det är stora summor det rör sig om så det är inte någon enstaka tjänst som löser detta.

Nu tror alliansen att man på väldigt kort tid ska kunna hitta besparingar som ska uppfylla alliansens budget. De vill ha hjälp av oppositionen att vi ska ställa upp bakom deras nedskärningspolitik.
Visst är jag villig att förutsättninsglöst diskutera verksamheten inom Kultur- och fritid men jag har svårt att bara svälja de orimliga besparingar som alliansen har beslutat om. Besparingar som de i kommunfullmäktige bestämt har hävdat att det inte finns. De har hävdat att de inte har skurit ner.
Nu har sanningen kommit ifatt alliansens politik.

Beslut om 2010 ska tas under september månad så det är bråttom. Därför är det konstigt att alliansen inte hade ett förslag till datum när alla partierna skulle träffas för att försöka hitta lösningar på problemen.

Sedan alliansen tog över efter valet 2006 har styrningen varit obefintlig. Fokus har legat kring skattesänkning och besparingar. Aktiviteten från alliansen i de styrgrupper som nämnden har beslutat om har varit väldigt svag. Nämndsmötena har inte varit konstruktiva. det behövs en ändring av alliansens attidtyd. De måste ta politiken mer på allvar och ta konsekvensen av sina beslut.
Alliansen ville t.ex. inte anta ett Ungdomspolitiskt program. Nu har revisionen gjort en granskning som bl.a. visar en del problem som finns med samordningen av det ungdomspolitiska arbetet beror på avsaknaden av ett övergripande styrdokument.

Ser man allt detta i skenet av att Lund vill bli Kulturhuvudstad så blir det än märkligare.
Skapar man alla dessa nedskärningar för att skapa utrymme för ett Kulturhuvudstadsår?
Vad är meningen med att bli Kulturhuvudstad om man samtidigt försämrar den bra verksamhet som Lund har bedrivit inom Kultur- och fritid?

Då det är svåra tider, vilket det är nu, det är då Kultur- och Fritids verksamhet behövs allra mest.

Det kommer att bli en intressant valrörelse inför valet 2010. Det finns många frågor att debattera.