Inlägg den 26 augusti 2009

ons
26
aug
2009
onsdag, 26 augusti, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Ungdomsträningen ger mångmiljonförlust”

Lunds nya arena går med förlust. 7–8 miljoner fattas för att bokslutet ska gå ihop. Ett skäl är ungdomsverksamheten som alla vill ha men som inte är finansierad.

För snart ett år sedan invigdes Lunds nya arena med mycken pompa och stora förhoppningar. Lunds elithandboll skulle få ett lyft och Lundaborna ett nytt ställe för konferenser och konserter.

Men nu visar det sig att stiftelsen som driver verksamheten inte har intäkter som klarar kostnaderna.
– Problemet är ungdomsverksamheten som inte har täckning för sina kostnader, säger Christer Wallin (M), ordförande i stiftelsen.

Enligt honom håller den ekonomiska kalkylen när det gäller kommersiella intäkter från konferenser och annan extern uthyrning.
– Allt annat är väldigt positivt, men när ungdomarna är i hallen uppstår minus, säger Christer Wallin.

När det skulle beslutas om den nya arenan fanns kritik mot intäktsanalysen. Jag förstår inte riktigt stiftelsens ordförande. Dels verkar det som om han inte sitter i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden och att han tillhör en majoritet som styr Lunds kommun.
Dels är det lite märkligt med resonemanget att det är ungdomsverksamheten som är problemet och att den kommersiella verksamheten håller sina kalkyler.
Varför bygga en så dyr anläggning om man inte kan finansiera den med kommersiell verksamhet. Ville man bara gynna ungdomsverksamheten så borde man byggt en mindre anläggning.
När ärendet var upp i kommunfullmäktige den 22 februari 2007, “Genomförande av ishall och publik arena” reserverade sig miljöpartiet mot beslutet i ärendet.

Miljöpartiet känner dock stor oro vad gäller:

 • underlaget för övriga arrangemang
 • de ekonomiska konsekvenserna för kommunen
 • samarbetsformerna med och beroendet av en privat intressent

  Ingen analys av behov och underlag för arrangemang som kan garantera den publika arenans driftekonomi har redovisats. Inte heller har en driftkostnadskalkyl för kommunen redovisats.
  Det saknas också en belysning av vad samarbetet mellan kommunen och näringslivet kan innebära, positivt och negativt.
  Detta betyder att möjligheterna och riskerna i projektet inte har bedömts på ett seriöst sätt.
  Miljöpartiet yrkade återremiss för att utreda och tydliggöra risker och effekter för kommunen att gå in i detta projekt.

 • Det är inte första gången det är glädjekalkyler vad gäller intäkter.

  Det är lite märkligt resonemang från en politiker som tillhör den styrande majoriteten. Dessutom är det lite konstigt att skulle problematiken på ungdomsverksamheten.

  Enligt honom håller den ekonomiska kalkylen när det gäller kommersiella intäkter från konferenser och annan extern uthyrning.
  Klubbarna betalar runt 150 kronor i timmen istället för den verkliga kostnaden som är 3 000 kronor.
  – Allt annat är väldigt positivt, men när ungdomarna är i hallen uppstår minus, säger Christer Wallin.

  Samtidigt är ungdomsverksamhet ett av de tre ben som arenan enligt sina stadgar ska stå på.

  Är det inte så att kalkylerna för ungdomsverksamheten också håller men att alliansen inte har avsatt tillräckligt med medel i sin budget.
  Dessutom ungdomsverksamheten behövde inte en ny arena. Därför borde kalkylerna bygga på att den “kommersiella verksamheten” ska ge ett överskott som kan subventionera ungdomsverksamheten. Annars blir det ju tvärtom att kommunens stöd till ungdomsverksamhet sponsrar den kommersiella verksamheten.

  Det var väl heller ingen hemlighet att den gamla Idrottshallen skulle stå kvar.

  I andra kommuner, som Kristianstad och Hässleholm, ger kommunerna arenabidrag och det är en lösning som han tycker att även Lund bör fundera över.

  Varför lägger då inte alliansen mer pengar till detta i sin budget?
  I ställer skär man ner och tvingas nu till drastiska åtgärder. Det planeras nu för extra sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden för att alliansen vill ha hjälp med att ta obekväma beslut. Miljöpartiet ska så konstruktivt som möjligt vara delaktiga i denna process men jag kommer inte att vara med att slakta nämndens verksamhet.