Inlägg den 18 december 2008

tor
18
dec
2008
torsdag, 18 december, 2008 | Skriven av:

Helt otroligt. I kväll betades alla ärenden av. Vilket är första gången denna mandatperioden.

Detta är det sista mötet för detta året. Nu återstår det bara ett internt möte sedan blir jul- och nyårsledighet.
Sköönt!

tor
18
dec
2008
torsdag, 18 december, 2008 | Skriven av:

Vi hade precis i ärendet “Förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun”. Miljöpartiet yrkade att man skulle ge ett uppdrag åt kommunstyrelsen att en uppförandekod skulle inarbetas i de riktlinjerna för samhälleliga mål.

Uppförandekod ställer krav på de leverantörer som Lunds kommun anlitar. Region Skåne har tillsammans med Stockholms läns landsting och Region Västra Götaland antagit en uppförande kod.

“Projektet har resulterat i att en gemensam uppförandekod för socialt ansvar för leverantörer har arbetats fram. Uppförandekoden ska användas i samband med kontraktsskrivningen och då godkännas av leverantören.
I grunden handlar det om att fokus för den offentliga upphandlingen flyttas till att även inkludera aspekter som socialt ansvar. Det finns stora brister i produktionen av de varor som kommuner, landsting och myndigheter köper in. Varken politiker eller allmänhet
anser att det är acceptabelt att leverantörer till offentlig sektor bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och utnyttjar människor och miljö för att producera det vi konsumerar.”

Det har varit mycket diskussion om en kommun kan ställa miljömässiga och sociala krav när man upphandlar. Till och med EU-kommissionen medger numera att man kan ställa sådana krav.

Även om tongångarna nu är mer positiva så krävs det ändå att vi politiskt sätter ner foten och visar att det är viktigt att ställa sociala och miljömässiga krav.

Även om Lunds kommun är en Fair Trade City så återstår mycket. Just nu är vi är vi på “kaffe och té” stadiet. Det är lite pinsamt att vi inte redan nu ställer krav på det vi köper in. Vi vet att arbetsförhållande för många arbetare i många länder är helt oacceptabla.

Genom att fler stora inköpare ställer krav tvingar det leverantörer att anpassa sig till rimliga krav, som FN:s “Mänskliga rättigheter” och att de av Sverige ratificerade (godkända) ILO:s kärnkonventioner.

Det gäller att gå från snack till verkstad!

tor
18
dec
2008
torsdag, 18 december, 2008 | Skriven av:

Nu har vi kommit fram till ärende 3, “Förslag till bidragsregler för enskilda förskolor och fristående grundskolor inklusive skolbarnomsorg”. Vi har klarat av upprop, anmälningar och valärenden plus lite prisutdelning.
Debatten blev som vanligt samma gamla argument.
Den stora stötestenen idag var “skolpliktskostnader” och “öppettider”. Miljöpartiet försökte med ett kompromissförslag men det hjälpte inte.
På något sätt måste man kompensera för den extra kostnad som uppstår att den kommunala skolan måste ta emot elever där fristående enheter kan säga nej med hänvisning att de inte har plats.
Dessutom borde givetvis de enheter, kommunala som fristående, som har längre öppethållande få mer skolpeng än de som har kortare öppethållande.
Hur dessa belopp ska beräknas måste utredas men det ville inte alliansen.

Du kan följa kommunfullmäktige på följande länk!

tor
18
dec
2008
torsdag, 18 december, 2008 | Skriven av:

Läste i DN att “Vinterkräksjukan sätter rekord”

“Vinterkräksjukan har klippt till med oväntad kraft över hela landet. “Det är väldigt olyckligt att det kommer nu såhär före jul”, säger Kjell-Olof Hedlund på Smittskyddsinstitutet.

Många svenskar lider kval. Aldrig tidigare har så många fall av kräksjuka rapporterats för vecka 50, förra veckan, som i år.”

Det står i artikeln att vinterkräksjukan upplevs olika. Tydligen kan den gå snabbt över eller så håller den i sig ordentligt. Troligen var det nog inte vinterkräksjuka jag drabbades av.

Expertisen ger tre goda råd:

“God handhygien, tur och rätt gener är det enda som skyddar mot vinterkräksjuka.”

Lite märkligt att “vi” drabbas av så många sjukor numera. Trots att många försöker upprätthålla en superhygien och har bakteriedödande medel i det mesta, tandkräm, kläder, tvättsvampar, tvålar
Eller kanske är det pga av denna superhygien vi drabbas av detta.

Kategori: miljö  | 2 kommentarer
tor
18
dec
2008
torsdag, 18 december, 2008 | Skriven av:

Efter gårdagens disputation blev jag hel utslagen av huvudvärk, feber och illamående. Det kom lika plötsligt som det försvann. Efter en lite jobbig eftermiddag och en natt med omväxlande hetta och kyla så vaknade jag nästan helt kurant.

I kväll är det kommunfullmäktige trots att de sista förberedelserna inte blev som det var tänkt. Kvällens möte borde klara av alla punkter på dagordningen för en gångs skull. Men man vet aldrig eftersom vi har en punkt “Förslag till bidragsregler för enskilda förskolor och fristående grundskolor inklusive skolbarnomsorg”.

tor
18
dec
2008
torsdag, 18 december, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Fyllehungern gäckar forskare”

“Varför ter sig tjockkorv med gurkmajonnäs och drypande pommes lockande på väg hem från krogen men inte annars?
En färsk avhandling går till botten med fyllehungerns gåta.”

Jag kan inte direkt säga att jag legat sömnlös om natten och funderat över detta problem, “Fyllehungerns gåta”.
Jag vet inte ens om det är så att man bara äter detta när man är full. Jag tycker det verkar som att en hel del helt nyktra intager denna föda.

Den senaste studien kom inte fram till någon slutsats men man formulerade en ny hypotes

“– Vår hypotes nu i stället är att alkohol har en direkt effekt på hjärnan”

Detta är ju en helt fantastisk hypotes. Det kunde man ju inte ana att alkoholen påverkar hjärnan eller i alla fall omdömet och det styrs väl i högsta grad av hjärnan.

“Gåtan olöst, således. Men forskningen fortsätter.”

Så spänningen kvarstår i detta intressanta ärende!