Inlägg den 01 december 2008

mån
1
dec
2008
måndag, 01 december, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Carema drar ner på personal”

“Nu drar privata vårdbolaget Carema ner bemanningen på de fyra äldreboenden de tog över i höstas. Vikarier sägs upp och även fast anställda kan beröras när företaget ska minska personalen med 20 procent. Bara på Solbacken slutar tolv vikarier vid årsskiftet.

Enligt Caremas vårdmodell ska varje vårdtagare, eller kund som Carema väljer att kalla dem, få sina behov av omvårdnad kartlagda. Vårdtagarnas behov ska sedan matchas mot ett schema där personalen anpassas efter behoven.

Det kan innebära att personalen fördelas runt mellan avdelningarna.
– Fler jobbar morgon och kväll när behoven är större än på eftermiddagen, säger Mats Olsson på Björkbacken. Personalen får skriva upp sig på de tider de vill arbeta. Men det är behoven som styr schemat.

Anhöriga som hört av sig till Sydsvenskan oroas över att bemanningen skärs ner.

Att förslaget, att handla upp dessa tjänster, skulle innebära mindre personal har ju varit klart ända från början.

Alliansen prioriterar ekonomin förre de äldres behov. Att man använder personalresurser på ett mer effektivt sätt är OK om det inte går ut över den omsorg som de äldre behöver.

Man sviker också personalen som vill göra ett bra jobb som inte får möjlighet till detta. . Pratet om de anställda som den viktigasre resursen känns bara som tomt prat.

Att utsätta de äldre för många olika personal skapar otrygghet.

Var femte tjänst dras in enligt avtalet mellan Carema och Lunds kommun vilket innebär en grundbemanningen på 0,80 årsarbetare per vårdtagare mot kommunens 0,99. Det innebär för Fäladshöjden -10,86 tjänster, Solbacken -6,4, Österbo -9 och Björkbacken -9,2. I snitt minskar personalen från sju till fem per avdelning.

Samtidigt som man drar ner antal personal så ska man öka vad de ska göra. Visserligen är det jätte bra att lagar mer mat nära de som ska äta maten. Kan man sedan låta de äldre bli delaktiga i matlagandet så är det ju ännu bättre.

“– Samtidigt som personalen minskar ska de också börja städa och laga mat, säger en anhörig. Hur ska de då hinna ta hand om svårt sjuka människor?

Enligt Patrik Thulin handlar matlagningen om att värma mat som köps färdiglagad. Det enda som ska göras på avdelningarna är att koka potatis och andra tillbehör.
– Potatisen kan man få färdigskalad från vårt kök i Linköping. Vi tror det är ett plus för kunderna att få känna lukt av mat som tillagas istället för att få färdigmat i kantiner. På vissa boenden kan kanske kunderna delta i matlagningen.”

Man undrar bara hur ekvationen ska gå ihop mindre personal och mer att göra.

Vårt “rika” samhälle har råd att ta hand om de äldre på ett värdigt sätt Vi kommer att ha olika behov av omsorg när vi blir äldre. Det är en rättighet att få åldras med värdighet.

Vad har Carema gjort mer än minskat personaltätheten och ökat de kvarvarandes arbetsbelastning?
Kunde inte detta ha gjorts med Lunds kommun som arbetsgivare?
Är det ett sätt att undgå ansvaret för verksamheten?