Inlägg den 04 december 2008

tor
4
dec
2008
torsdag, 04 december, 2008 | Skriven av:

I dag var det kommunstyrelse. Det var många ärenden på den ursprungliga listan trots det kom det ändå till några stycken på sittande möte. Detta händer ganska ofta och är inte bra eftersom man inte har möjlighet att läsa igenom ärendet i lug och ro och inte heller förankra ärendet i sitt parti.

Ett av dessa extra ärenden var “Förstudie för väg 108 mellan Staffanstorp och Lund”. Frågan gällde om man ska bygga ut en “1+1”-väg till 2+2. Alliansen och socialdemokraterna ställde sig positiva till denna utbyggnad.

Helt klart är att det är för mycket trafik på vägarna så även på denna sträckning. All vetenskap visar dock att bygga ut vägar eller att bygga fler vägar inte minskar trafikproblematiken på sikt. I början blir det en viss lättnad men efter ett tag har trafiken ökat så mycket att man är tillbaka på ruta ett.

Vi står inför ett jätteproblem där vi måste minska utsläppen från vägtrafiken för att minska klimatbelastningen. Att bygga ut vägen till “motorvägstandard” förvärrar situationen. För att ställa om måste vägtrafik föras över till järnväg och biltrafik till kollektivtrafik.

Byggs vägen ut ökar hastigheten och därmed minskar trafiksäkerheten och skadeverkningarna från olyckorna ökar.

Att alliansen inte tar klimatproblematiken på allvar var ju inte så oväntat. Men att socialdemokraterna gick på samma linje var lite mer oväntat.

Eller?

Till detta kan man förundras över hur alliansen hanterar kommunfullmäktiges beslut att alla beslut ska prövas ur ett barnperspektiv.
I beslutsunderlaget stod det:
“Utbyggnaden av väg 108 innebär förbättrad trafiksäkerhet vilket är positivt för alla medborgare”.
Att utbyggnaden av vägen även innebär ökad trafik och därmed ökade utsläpp och därmed ökad klimatbelastning nämndes inte. Påverkar detta inte barnen?

Kategori: barn, klimat, trafik  | 2 kommentarer