Inlägg den 15 december 2008

mån
15
dec
2008
måndag, 15 december, 2008 | Skriven av:

Vår statsminister och vår miljöminister var väldigt nöjda med vad som hände i Poznan. Orden var “historisk bedrift, höga ambitioner och tydliga besked”.
Som vanligt är det mest prat och väldigt lite verkstad.

Det allvarligaste är kanske att vi flyttar över problemen utomlands. Rika länder kan genom CDM-projekt, som nu lyfts upp som huvudlösning, göra åtgärder utomlands och tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna. Finns det inget utsläppstak så hjälper utsläppsrätter inget och dessutom om åtgärderna ändå skulle ha genomförts så hjälper det inte helheten.

Ska vi få Kina och Indien att ta sin del av det hela måste VI tar vår del. Vi måste minska vår resursanvändning annars kan vi inte kräva att andra ska göra det.

Om t.ex. Kina skulle anamma USA:s konsumtion av papper skulle Kina 2030 behöva dubbelt så mycket papper som det produceras i hela världen idag.

I dag finns det 860 miljoner bilar i världen. Skulle Kina ha lika många bilar person som USA har idag skulle det bara i Kina finnas 1.2 miljarder bilar. Vilket sedan skulle kräva landsvägar, motorvägar, P-platser etc i sådan omfattning att det skulle täcka samma areal som det nu odlas ris på.

Att inte göra minskningar hos i-världen skapar en ohållbar situation.

Att man dessutom skänker bort utsläppsrättigheter iställer för att industrin skulle köpa dem 2020 flyttar ju inte fram positionerna.

Fokus borde ha varit på att agera nu inte på att vänta och se. Ska svensk industri överleva måste det till framtidssyn och morötter att ställa om till ny teknik och piska om man vill leva kvar i fossilsamhället.

20%-minskningen till 2020 ska också räknas från 1990:s nivå och inte ifrån dagens nivå.

Som vanligt visar alliansen att man bara vill prata klimat och inte agera.

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar