Inlägg den 30 december 2008

tis
30
dec
2008
tisdag, 30 december, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : ”Han ska utreda vägen till högre vattenkvalitet”

Regeringen vill förbättra landets vattenmiljö och har nu tillsatt en utredning som ska ta reda på hur det görs på bästa sätt.

För att vattenmiljön ska förbättras krävs omfattande insatser.
Därför utsåg regeringen nyligen Dag von Schantz, generaldirektör för Livsmedelsekonomiska institutet, som ansvarig för en ettårsutredning om Sveriges vattenkvalitet.

Han har fått i uppdrag att se över hur olika styrmedel sammantaget, på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt, kan förbättra vattenmiljön. Han ska dessutom kartlägga och analysera nuvarande prispolitik för vattentjänster och annan vattenanvändning.

Det är på tiden att vattenfrågan tas på allvar. Hittills har Sverige legat i en klass för sig, dels pga att Sverige inte är så tättbefolkat och att vi fortfarande har stora ytor med ”natur”.
Vi har även varit i framkant när det gäller att ställa miljökrav.

Det känns lite oroande att man ger detta uppdraget till Livsmedelsekonomiska institutet som har till uppdrag att

”Enligt regeringens instruktion ska Livsmedelsekonomiska institutet utföra kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks-, livsmedels- och fiskeområdet. Dessa ska grundas på vetenskapliga metoder, ha en samhällsekonomisk huvudinriktning och behandla såväl nationella som internationella aspekter.”

Visserligen står det även ”Analyserna bör …”. Nu är det altså bör som gäller, när det gäller ekonomi, tidigare var det ska (när det gällde ekonomi).

Vattenfrågan är inte enbart en ekonomisk fråga utan i högsta grad en miljö- och klimatfråga. Bra vattenkvalité är en livsförutsättning om planeten ska överleva.

Givetvis blir det dyrt för oss om vi förstör vårt vatten men det kan också bli så att man ser vinster i att Sverige ska exportera vatten, vilket ger kortsiktiga ekonomiska vinster men ger en katastrof i det långsiktiga perspektivet.

Vad är det man vill egentligen?