Inlägg den 10 december 2008

ons
10
dec
2008
onsdag, 10 december, 2008 | Skriven av:

SCB:s november mätning visar att (mp) med 6.1% är tredje största part efter (s) och (m). (s) är nästan dubbelt så stort som (m). Efter (mp) kommer övriga partiet i tät följd (fp) med 6.0%, (c) med 5.9%, (v) 5.7% och (kd) på 4.5%. Det är alltså små skillnader mellan partierna efter de två största.
(mp+s+v) har 54.1 % och alliansen 41.2%.

Det är bara (mp) (+0.9) och (s) (+7.3) som har ökat sedan valet 2006.

Läs mer på SCB:s hemsida!

ons
10
dec
2008
onsdag, 10 december, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : ”EU förbjuder glödlampor”

”Glödlampor är visserligen billiga att köpa, men framför allt är de ineffektiva energislukare. Nu har EU tagit ett första steg mot ett glödlampsförbud. Förbudet beräknas minska Sveriges konsumtion av hushållsel med tio procent.
Redan nästa år vill EU förbjuda alla matta glödlampor samt klara 100-watts glödlampor. År 2012 ska samtliga typer av glödlampor vara utfasade från marknaden. Den främsta ersättaren blir lågenergilampan.

Ett förbud mot glödlampor beräknas minska energiförbrukningen i EU med 40 terawattimmar, enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten. I Sverige beräknas användningen av el för hembelysning att halveras när förbudet är fullt genomfört.

Beslutet har fattats i Bryssel av kommittén för genomförandet av EU:s ekodesigndirektiv.

– Beslutet att effektivisera elanvändningen för belysning är ett exempel på ekodesignarbetet inom EU. Vi kommer att få vänja oss vid stora förändringar, till förmån för minskad energianvändning och bättre klimat och miljö, säger Andres Muld, avdelningschef på Energimyndigheten.”

Det är ju lysande. Det blir en stor energibesparing om vi går över till lågenergilampor. Det gäller även att släcka lampor när de inte behövs. Det finns även extremt energisnåla led-lampor som inte passar att användas överallt men som ändå har sit användningsområde.

En besparing på 10 % på hushållsel är ju inte illa. För att inte skapa nya problem måste det till att lågenergilamporna blir miljövänligare med mindre kvicksilver. Dessutom behövs åtgärder för att förbättra insamlandet av kasserade lågenergilampor. bättre.

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar