Inlägg den 18 september 2009

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

Affisch.indd

Läs “Klimatberedningens grundförslag 2009-08-17

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

I morgon arrangerar Mp Skåne en träff för alla Miljöpartiavdelningar i Skåne. Vi bjuder in ordförande eller motsvarande för att informera och diskutera valet 2010. Vår partisekreterare Agneta Börjesson kommer också att vara med. Det är mycket som måste samordnas och mycket jobb som ska utföras innan vallokalerna stängs den 19:e september 2010. I morgon är det precis ett år tills alliansregeringen byts ut.

Mp Skåne har precis skickat ut en remiss på det regionprogram som Mp Skåne ska gå till val på. Det är en bred remiss som vänder sig till alla. Du kan tyck till om programmet på forumet “Nytt Regionprogram“.

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “E 22 byggs ut med nya vägmiljoner”

Regeringen satsar 1,6 miljarder kronor på att skynda på flera beslutade väg- och järnvägsprojekt. Vägverket i Skåne ska öka takten i utbyggnaden av E 22 till mötesfri fyrfältsväg.

– Vi satsar främst på åtgärder som ger många arbetstillfällen, som ökar säkerheten och som förbättrar miljön, sade trafikminister Åsa Torstensson (C) när hon på torsdagen presenterade regeringens infrastruktursatsning i den kommande höstbudgeten.

Drygt hälften av de nya pengarna går till vägprojekt. Torstensson spenderar 753 miljoner kronor på ökat vägunderhåll och på att förse fler vägar med mitträcken, sidoräcken, busskörfält och cykelbanor.

Trafikministern har i höstbudgeten inga nya pengar att ge till pågatågsnätet i Skåne. Därmed dröjer det innan orter som Lomma, Staffanstorp och Trelleborg får tågförbindelser med Malmö och Lund.

Alliansen fortsätter blunda för att undvika realiteten att det existerar ett klimatproblem. De avsätter mer pengar till vägar och glömmer den spårburna trafiken.
Skåne hade behövt pengar till att bygga ut den spårburna trafken. Det är extra dumt eftersom viljan finns hos skåningarna att åka mer kollektivt och mer tåg. Men blir det inte mer kapacitet och ökad bekvämlighet kommer den viljan att försvinna och man kommer att välja bilen i stället. Vilket kommer att förvärra situationen.

Helt ofattbart men detta är en konsekvens av att man plöjer ner en massa miljarder i Förbifart Stockholm. I en region där det finns de bästa förutsättningar att kunna bygga ut kollektivtrafiken och minska biltrafiken. Men centern, via sin miljöminister och sin infrastrukturminster, vill inte minska biltrafiken så därför prioriteras väg framför spår. Vilket är mycket olyckligt.

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

Vem som helst av oss kan bli sjuk eller arbetslös. Debatten om trygghetssystemen borde därför handla om oss alla, inte dom andra.
Det behövs ett förbättrat skydd och ett modernare och mer relevant trygghetssystem, både för sjuka, arbetslösa, friska och arbetande.
Det behövs en större trygghet inom arbetslivet. Oavsett om man blivit arbetslös, är sjuk eller tillfälligt tjänar för dåligt ska enskilda veta vart man ska vända sig.
Ingen ska heller behöva falla mellan stolarna på grund av olika regler för ersättningar och bidrag. Sedan i våras har sjuksköterskan Margareta Tiger från Härnösand och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt samlat in namnunderskrifter.

De har lyckats få ihop över 100 000 personer som vill ha humanare sjukskrivningsregler. Listan ska lämnas över i dag utanför riksdagen till de politiska partierna.
Protestgruppen vänder sig främst mot att tiotusentals långtidssjukskrivna och förtidspensionerade blir utförsäkrade vid årsskiftet. Utöver tidsgränsen för sjukpenning har den moderatstyrda regeringen på en rad sätt ökat kontrollen av sjuka och arbetslösa och gett dem snävare ekonomiskt utrymme.

Människor som känner otrygghet och osäkerhet inför framtiden blir inte friskare snabbare, snarare tvärt om. De rödgröna samarbetspartierna är eniga om att högerpolitiken klyver Sverige och på sikt hotar legitimiteten i våra trygghetssystem.

De försäkringslösa blir allt fler medan Borg & Co sänker skatter för de rikaste. Bara hälften av dem som är arbetslösa har rätt till a-kassa, mot drygt 70 procent tidigare.

50 000 människor kommer att kastas ut ur sjukförsäkringssystemet när de nya reglerna får genomslag fullt ut. I stället för minskat utanförskap har vi fått fler försäkringslösa.

Enligt beräkningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet tagit fram kommer antalet personer i utanförskap – enligt moderaternas egen definition – ha ökat 2010 med 300 000, jämfört med 2006 när Reinfeldt började styra.
Den gemensamma välfärdsarbetsgruppen med s, v, och mp har fått i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att våra försäkringssystem ska ta tillvara människors möjligheter och vilja att arbeta. Samtalen i den arbetsgruppen förs i en mycket positiv anda om hur ett helt nytt system skulle kunna se ut.

För Miljöpartiets del handlar det inte om att gå tillbaks till det gamla, vi vill införa ett modernt och nytt system – arbetslivstrygghet.
Vi anser att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe, oavsett vilket problem man har, helt enkelt ”en dörr in”. Ersättningens storlek ska ligga på samma nivå oavsett om man är arbetslös eller sjuk.

Därför vill vi att arbetslöshets- och sjukförsäkringen slås ihop så båda ersättningarna blir solidariskt skattefinansierade. Fler ska omfattas, exempelvis studenter. Villkoren ska vara rimligare och mer begripliga. Alla ska erbjudas ett personligt stöd och skräddarsydda insatser. Försörjningsstödet – socialbidragen – förstatligas. Den kommunala socialtjänsten blir mer renodlat stödjande.

Med arbetslivstrygghet minskar vi byråkrati och administration.

Ofta är gränserna mellan arbetslöshet och sjukdom flytande. Genom att slå ihop sjuk- och a-kassa använder vi samhällets resurser mer effektivt. Med enklare regler hamnar ingen utanför. För att ett trygghetssystem ska vara bra behöver människor också ha förtroende för det.

Vi tror inte på att låta piskan vina för att människor ska börja jobba. Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill arbeta.

Det handlar om att förbättra sjuka och arbetslösas möjligheter, inte försvåra deras redan svåra ekonomiska situation.

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

Nu har Mp Skåne sitt regionprogram för mandatperioden 2010-2014 ute på remiss. Alla medlemmar och alla kommunorganisationer i Skåne får lämna synpunkter på förslaget.
Dessutom kan alla, i hela världen, lämna synpunkter och diskutera det nya förslaget på ett nytt forum. Remisstiden går ut den 18 oktober.

Ska bli spännande och se hur mycket synpunkter det kommer in. Efter remisstiden kommer regionprogrammet att omarbetas, justeras, kompletteras och språkgranskas.

Ladda ner remissversionen som pdf!

Gå till forumet!