Inlägg den 13 september 2009

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Medlemsflykten tvingar kyrkan att tänka om”

Sammanslagna församlingar? Stängda kyrkor? Entréavgift för turister i Domkyrkan? Nästa söndag, 20 september, är det kyrkoval – ett val som sker mot bakgrund av medlemsflykt och krympande intäkter.

Turister eller troende?
Svenska kyrkan i Lund har något speciellt: en katedral. En turistat traktion som drar en halv miljon besökare per år, ett omistligt kulturarv – men också en pengaslukare.

Om en vecka är det val. Egentligen är det fyra val:
Val till Kyrkomötet, val till Lunds stift, val till Lunds kyrkliga samfällighet och val till Församlingarna.

Föreningslivet har svårt att behålla sina medlemmar och att få nya. Detta gäller även svenska kyrkan. Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 har knappt var tionde medlem i Lund försvunnit. Och med medlemmarna flyr intäkterna.

Lokaler eller själavård?
Fråga en kyrkopolitiker vad han vill spara på och svaret blir: lokaler. Idag går mellan 30 och 35 procent av kyrkans intäkter till att underhålla kyrkor, församlingshem och kontor.

Detta är ett stort problem. En del kyrkor tillhör kulturarvet men inte alla. Kyrkan är skild från staten och ska klara sig med sina tillgångar, som är stora, och medlemsavgifter.

Föryngring?
Medelåldern bland de förtroendevalda i kyrkan är i stort sett identisk med pensionsåldern.

Detta är ett annat problem som inte bara drabbar kyrkan. Själv är jag inte medlem i svenska kyrkan, inte i någon annan kyrka heller, så jag kommer inte att rösta. Det är dock viktigt att medlemmarna tar del av den information som finns om valet och vilka listor som finns.

Miljöpartiet ställer inte upp i valet men däremot finns det ett antal miljöpartister som gör det under beteckningen “Miljöpartister i Svenska Kyrkan“.

Jag har blandade känslor för religion. Problemet är att religionen bygger på “TRO”. Man tror på en Gud, man tror på vad som står i en bok. Många gånger blir det fanatism. Samtidigt gör t.ex. Svenska Kyrkan många sociala insatser.

Under lång tid har skattemedel gått till Svenska Kyrkan och kyrkan har under denna tid byggt upp ett “kapital” som måste förvaltas väl och inte slösas bort. Därför är det viktigt att även Svenska Kyrkan styr demokratiskt och tar sitt ansvar med en långsiktigt hållbar verksamhet.

Själv är jag medlem i Humanisterna.

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

Sverige har nu styrts av en borgerlig regering i tre år. Redan från början stod det klart att moderaterna skulle dominera i regeringen, och så har det också blivit. Vi har fått tre år av utpräglad högerpolitik.

År 2006 kom regeringen till makten under brinnande högkonjunktur. Med vetskap om att goda tider aldrig varar för evigt borde de ha tagit chansen att lotsa Sverige in i framtiden. Istället överraskades man totalt av den globala finanskrisen, och den politik man har bedrivit har förvärrat lågkonjunkturen.

Det är när tiderna är dåliga som regeringsdugligheten sätts på prov. Den borgerliga regeringens bokslut efter tre år visar på många missade chanser. Det blir dyrt. I dåliga tider behövs ett ledarskap som sår de frön som krävs för att framtidens jobb och företagande ska blomstra.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet redogör i en rapport för hur regeringen enligt “vår” mening försuttit alla dessa chanser. Det ekonomiska utrymme som funnits har slösats bort på skattesänkningar som framför allt kommit höginkomsttagarna till del, som grävt djupa hål i statsfinanserna och som nu hotar jobben i sjukvården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen.

Några axplock ur rapporten:

• I det ekonomiska avsnittet pekar man bl a på hur regeringen togs på sängen av lågkonjunkturen. Neddragningarna i trygghetssystemen gjorde att konsumtionen föll kraftigt. Därmed förstärktes lågkonjunkturen, så att Sverige nu klarar sig betydligt sämre än resten av industrivärlden.

• Siffror från Riksdagens Utredningstjänst visar att skattesänkningarna hittills har fördelats extremt orättvist: nästan hälften av pengarna har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar minst har fått ca 6 procent av skattesänkningarna.

• Däremot har dessa skattesänkningar grävt ett stort hål i statsfinanserna, eftersom regeringen nu tvingas låna upp enorma belopp för att finansiera dem. Budgetunderskottet beräknas i år bli 201 miljarder kronor. Det innebär att Anders Borg lånar nästan lika mycket på årsbasis som Anne Wibble (fp) gjorde under sin tid som finansminister på 1990-talet. Skattesänkningarna motsvarar mer än en tredjedel av budgetunderskottet, 80 miljarder kronor.

Läs granskningsrapporten!

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

SvD skriver “Knapp övervikt för de rödgröna”

Ett år före valet har den rödgröna oppositionen en svag övervikt i SvD/Sifos septembermätning av väljaropinionen. Om valresultatet blir detsamma som mätningens ramlar Kristdemokraterna ur riksdagen och Sverigedemokraterna kommer inte in.

Om ett år och en vecka är det riksdagsval. I SvD/Sifos väljar- barometer för september får allianspartierna 45 procent av rösterna och den rödgröna oppositionen 48,4. Det är alltså i princip jämnt mellan alternativen i valet nästa år. Jämfört med augustimätningen har Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ökat något. Alla andra har gått tillbaka.

Jämfört med valet 2006 har allianspartierna tappat 3.2 procentenheter och oppositionen gått fram 2.3.
Miljöpartiet ökar till 8,9 (+0,3) vilket är tredje största parti. (S) ökat och (V) minskar.
(KD) minskar till 3.7 % och (C) minskar till 5.0 %. (M) och (FP) ökar något. (SD) minskar till 3.9 %.
Vilket innebär att (KD) och (SD) är utanför regeringen och att alliansen bara består av tre partier vilket kommer att försvåra för alliansen att bilda regeringen.

Bra utgångsläge nu när det snart “bara” är ett år kvar till valdagen den 19 september 2010. Men det kommer inte att bli någon promenadseger …

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar