Inlägg den 01 september 2009

tis
1
sep
2009
tisdag, 01 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Politisk oenighet om Novas planer”

Novas planer på utbyggnad med 25 nya butiker vållar politisk strid. Stadsbyggnadskontoret säger nej. 17 september ska politikerna fälla avgörandet.

Det är trafiksituationen som gör att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret är ytterst tveksamma till ett ännu större Nova.

– Med än mer trafik till Nova hindras annan utveckling i Lund till exempel Brunnshög. All trafik från E 6 ska in Fjelievägen och då behöver Öresundsvägen kunna utnyttjas bättre än i dag. Trafiksystemet räcker helt enkelt inte till, säger stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén.

Detta visar ännu en gång hur kortsiktigt beslutet var att godkänna etableringen av Nova. Då man tog beslutet struntade man i vilka konsekvenser det blev för trafiksituationen. Nova skapar extra trafik och utarmar centrumhandeln. Vilket skapar ett bilberoende.

När man i stället borde minska trafiken vill alliansen bygga ut och öka de negativa konsekvenser det blir med ökad trafik.
När det gäller att bygga ut vägar finns det alltid pengar.

Alliansen vill lägga ner Ungdomsforum och spara några hundra tusen. Att bygga nya vägar som kostar miljoner är inga problem trots alla sparbeting. Att det dessutom förvärrar klimatsituationen bryr man sig inte om. En satsning på Ungdomsforum är klimatsmart eftersom det aktiverar ungdomar i frågor kring Agenda 21 och på sikt kommer att minska miljöbelastningen.

Att alliansen inte bryr sig om miljöfrågor är inget nytt. De snackar miljö men gör sällan något, speciellt inte om det kostar pengar på kort sikt. Nu gäller det för (s) att visa om de tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.
Helt osannolikt är det ju inte!
Eller?

tis
1
sep
2009
tisdag, 01 september, 2009 | Skriven av:

Rävsvansar_sep2009 Tiden går verkligen fort. I dag är det endast ett kvartal kvar av 2009 och bara lite mer än ett år till nästa val. Valarbetet börjar öka allt mer. Just pågår arbetet med att revidera lokala och regionala partiprogram. Dessutom är nomineringsprocesser igång för att ta fram listor till riksdagen, regionen och kommuner.

Det är ett spännande läge med en liten fördel för oppositionen och nya partier som knackar på porten för att komma in. Mycket kan hända. I kväll har jag presidiemöte med Miljö- och hälsoutskottet i Lund. Vi går igenom kommande dagordning och det brukar gå snabbt. Sedan är det möte med handikapprådet. I kväll blir det säkert en del om Lunds servicebussar. Hela ärendet är lite märkligt.
Hur kan man ha handlat upp bussar som inte är bättre anpassade för funktionshindrade?
Varför har man ett möte med brukarrådet efter att man lämnat in underlaget till upphandlingen?

Det har kommit många konstiga förklaringar på vad som hänt och bortförklaringar. Dessutom finns det skilda meningar om hur bra servicebussarna är.
Förhoppningsvis kan man ordna så att t.ex. handikapprådet får provåka och kontrollera hur det står till med bussarna,
Kommer man fram med en rullstol?
Finns det svängrum för att få en rullstol på plats?
Hur hög är bullernivån?
Finns det handtag som man kan hålla sig i när man ska stiga av bussen?

Det måste vara det ända rätta för att reda ut sakfrågan då ord står mot ord.
Ska försöka få fram specen som användes för upphandlingen. Kanske har Lund fått de bussar som man beställt. I så fall måste man se över beslutsprocessen.
Kanske har man ställt rätt krav men att leverantören inte har uppfyllt alla kraven. I så fall är det uppföljningen som fallerat.