Inlägg den 03 september 2009

tor
3
sep
2009
torsdag, 03 september, 2009 | Skriven av:

Regeringens väntade beslut att bygga förbifarten innebär i praktiken att de borgerliga partierna väljer att stimulera ökat bilåkande i den region i Sverige som har bäst förutsättningar för att stimulera ökat kollektivtrafikåkande.
Miljöpartiet de gröna har från början motsatt sig förbifarten. Här följer de fem viktigaste skälen:

1) Förbifarten kommer enligt den Stockholmsöverenskommelse Carl Cedershiöld gjorde att öka koldioxidutsläppen med 80 %. Naturvårdsverket anser att Förbifartsprojektet är oförenligt med miljöbalken.

2) Förbifarten slukar 27,5 miljarder kr som i stället skulle kunna användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken.

3) Eftersom nya vägar alstrar mer trafik är Förbifarten ingen lösning på trängselproblemet. Södra länken var full bara några månader efter det att den invigdes.

4) Förbifarten gör luften sämre i Stockholm och ökar hälsoproblemen, särskilt för de barn som växer upp i staden.

5) Förbifarten är ingen förbifart. Den största delen av trafiken på förbifarten beräknas vara trafik inom länet. Mindre än en procent kommer att vara trafik med startpunkt och slutmål utanför länet. Istället kommer förbifarten att utgöra en kraftfull stimulans av den kortväga trafiken.

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tor
3
sep
2009
torsdag, 03 september, 2009 | Skriven av:

Har precis kommit in på mitt rum i konferensanläggningen Smygehus. Skånetrafiken stannar precis utanför anläggningen men jag undrar hur många som åker kollektivt. Jag var ensam på den bussen jag åkte med och det går inte så många.
Nu öser regnet ner och jag får förbereda en språngmarsch från huset där jag bor och till huvudbyggnaden. Förhoppningsvis kommer det inte att regna hela tiden så att jag kan ta en strandpromenad.
Jag är på en styrelsekonferens med Kommunförbundet Skåne. Vi ska bl a diskutera samverkansformer mellan olika aktörer i Skåne och Öresundregionen. Skånes 33 kommuner har ett antal samverkansformer bla har man 4 närverk, ett i varje hörn. Skåne Nordväst med 10 kommuner, Skåne Nordost med 7 kommuner, SÖSK med 5 kommuner och SSSV med 11 kommuner där Lund ingår. I Kommunförbundet ingår alla 33 kommunerna.
En del kommer att beröra hur klimatsamverkan ska organiseras. Länsstyrelsen har en remiss ute som gäller ”Nya klimatmål för Skåne”. Kommunerna och regionen är även de aktörer i detta arbete och detta behöver samordnas för att få bästa möjliga effekt.

Kategori: klimat, Skåne  | Skriv en kommentar
tor
3
sep
2009
torsdag, 03 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Dömd läkare får fortsätta i yrket”

Läkaren som förfalskade ansökningshandlingar och varnats för felaktig omskärelse och flera andra felbehandlingar får behålla sin läkarlegitimation. HSAN tycker inte han är olämplig att fortsätta utöva läkaryrket.

Socialstyrelsen ville att läkaren skulle ställas under myndighetens uppsikt under tre år, så kallad prövotid. Men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) avslår anmälan utan åtgärd.

Socialstyrelsen har vid flera tillfällen granskat läkarens arbete och bedömt att han tidvis är oskicklig och en risk för patientsäkerheten.

Läkaren är skriven i Malmö, men har arbetat på flera orter i Sverige samt i Norge. Han har anmälts till HSAN 22 gånger. Fyra anmälningar har lett till varningar.

Är inte detta otroligt så säg!
Varför stoppar man inte denna kvacksalvare? För man kan ju knappast kalla honom för läkare.
Skulle detta inte vara tillräckligt för att dra in läkarlegitimationen?
Omskärelse där pojken fick läggas in akut pga blodförgiftning som orsakats av instrument som inte steriliserats före ingreppet.
Han har dessutom förfalskat dokument …

Varför?
Vilken hållhake har han på HSAN?

tor
3
sep
2009
torsdag, 03 september, 2009 | Skriven av:

sr.se skriver ”Regeringen fattar i morgon beslut om att ge klartecken till den så kallade Förbifart Stockholm”

Karin Svensson Smith– Jag är uppenbart förvånad över att de inte förstår att även borgerliga väljare vill att det ska finnas en bra värld för barn och barnbarn. När resten av världen håller på och samlar sig inför klimatmötet i Köpenhamn, så väljer den svenska regeringen att investera i det som ökar den trafik som påverkar klimatet negativt, säger Karin Svensson Smith, miljöpartist och ledamot av riksdagens trafikutskott.

När klimatfrågorna börjar tas på allvar går alliansregeringen precis i motsatt riktning. Förbifart Stockholm är kritiserat av många. Dels ökar utsläppen, dels går sträckningen genom känsliga naturområden och dels är det ett otroligt dyrt projekt, nästan 28 miljarder.
Det är otroligt okänsligt och visar tydligt alliansens miljö- och klimatpolitik. De snackar mest om miljö men när det blir beslut så är miljön glömd. Många remissinstanser säger nej. Trafikexperter visar att Förbifart Stockholm inte kommer att lösa trafikproblemen.
Tidigare vägbyggen i Stockholm som skulle öka framkomligheten och minska köerna har misslyckats. Normalt ökar nya vägar trafiken vilket alltså motverkar möjligheterna att lösa både trafik- och klimatproblemen.

Lyssna på inslag i radion!

DN, SvD

Läs mer om Förbifart Stockholm!

tor
3
sep
2009
torsdag, 03 september, 2009 | Skriven av:

I kväll beslutade Miljöpartiet Skåne att skicka ut ett förslag till nytt regionprogram för nästa mandatperiod på en bred remiss. Givetvis kommer alla medlemmar och kommunorganisationer i Skåne att få komma med synpunkter. Men vi kommer även att låta alla Skånes invånare få möjlighet att lämna synpunkter. Bl.a. via ett diskussionsforum öppet för alla oavsett medlemskap eller inte.
Vi vill öka medborgarnas delaktighet i politiken. Vår politik bygger på grön ideologi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har inte alla lösningar utan kan säkert få hjälp av medborgare som inte är politiskt aktiva men som har olika erfarenheter. Erfarenheter som vi kanske saknar.
Tanken är att regionprogrammet ska beslutas på ett regionmöte i januari 2010. Regionprogrammet är den gemensamma nämnaren för de som vill stå på Miljöpartiet i Skånes regionfullmäktige lista. Listorna för regionvalet kommer att beslutas på ett regionmöte under februari månad 2010.
Detta är ytterligare ett steg närmare valet 2010.

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar