Inlägg den 16 juni 2009

tis
16
jun
2009
tisdag, 16 juni, 2009 | Skriven av:

Sista ärendet blev budget för socialnämnden.
Alliansen är konsekvent. Man sparar på allt oavsett vilka konsekvenser det ger.

I morgon är det dags igen. Kommunfullmäktige startar 8.30.

tis
16
jun
2009
tisdag, 16 juni, 2009 | Skriven av:

Nu har vi kommit till socialnämndens budget vilket kommer att bli kvällens sista ärende.
Efter middagspausen har vi klarat av miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Miljönämnden är en liten nämnd. Deras anslag är en bråkdel av Lunds totala budget. Även här ville alliansen spara. Folkpartiet tyckte att miljönämnden var budgetutskottets favorit för att nämnden alltid håller budget. Tyvärr är det som vanligt att hålla budget innebär bara att ekonomin inte visar röda siffror. Visst är det bra men man måste också se till vad man har gjort för pengarna. Bl.a. har man under många år pratat om “miljöövervakning”. Äntligen finns det nu pengar avsatta men ännu är det inte igång.
Nämnden beslutade tidigare enhälligt att det behövdes resursförstärkning för att man skulle kunna klara av myndighetsutövningen. Om man inte ens kan göra myndighetsutövningen så kan man ju undra om övrig verksamhet hinns med.

Alliansen fortsätter nedskärningen av kultur- och fritidsnämnden. Det är många miljoner som försvunnit. Alliansen säger att det är ledsna att de inte har några pengar och försöker få det till att pengarna har försvunnit pga av någon annans åtgärder. Man ser sig själv som oskyldig.
Vi har inte skurit ner!
Vi har satsat!
På en fråga vad man satsar på blev det inget svar.

Alliansen säger att man tycker att nämnden har gjort ett bra arbete och att personalen har gjort ett bra jobb. Jag håller med om att personalen har gjort ett bra arbete.
Men det känns väldigt jobbigt och tröstlöst.

Förvaltningen jobbade bra med att ta fram ett Ungdomspolitiskt program. Programmet förankrades. Ungdomarna fick säga sitt. När det väl kom till kommunfullmäktige sa alliansen att det inte behövdes något ungdomspolitiskt program eftersom vi hade så många andra program. Först ville man kalla det idéprogram, vilket var en ny typ av dokument, men ändrades sig sedan och skickade bara tillbaka det till kultur- och fritid att jobba vidare.
Hur kul var det för de som jobbat med att ta fram programmet?
Vilka signaler sändes till ungdomarna att vi inte behöver ett program för ungdomspolitiken?

Kommunfullmäktige har antagit ett kulturpolitiskt program där man konstaterar att nästa steg är att göra ett handlingsprogram där man konkretiserar åtgärder för att genomföra målen i programmet.
Genom besparingarna och att man inte avsätter resurser för att genomföra åtgärderna rinner allt arbete ut i sanden.

Är det ett bra sätt att använda personalen och de resurser som man tilldelat nämnden?
Hur kul är det resultatet av arbete behandlas på detta sätt?

Tidigare i kväll ville alliansen att man ville satsa på nyföretagande. Vilket är jättebra speciellt om man satsar på småföretagande.
Genom att satsa på kultur kan nya jobb skapas. Kulturkonsumtion är klimatvänlig och kulturen kan produceras lokalt.
Att ha en bra kultur- och fritidsverksamhet är en nödvändighet för att se till att barn- och ungdomar har tillgång till bra fritidsverksamhet. Speciellt i kristider.
En bra kultur- och fritidsverksamhet gynnar inte bara barn och ungdomar.

tis
16
jun
2009
tisdag, 16 juni, 2009 | Skriven av:

Nu startar vi igen. Man kan följa kommunfullmäktige på STEVE (Lunds Student TV) och via internet.

Vi har kommit till ärende 4 – Budget för kommunstyrelse – politisk ledning och kommunkontor inklusive kommunfullmäktige, valnämnd, överförmynderi och kommunrevisionen.

Besparingsivern fortsätter utan att specificera vilket givetvis ställer till problem. Det har sparats i många år så nu måste det till förändringar mer än bara besparing. Receptet att bara tvinga fram besparingar driver inte någon förändringsprocess. Det behövs nyänkande och långsiktiga lösningar.

Skolan och omsorgsverksamheten omsätter en mycket stor del av Lunds kommuns verksamhet. Det är miljarder kronor det handlar om. Innan lunch så tog det en bra stund att diskutera 0,000 200 kr. Det är som vanligt lättare att diskutera småsummor.

tis
16
jun
2009
tisdag, 16 juni, 2009 | Skriven av:

Nu har vi klarat av den allmänpolitiska debatten. Om någon blev klokare av den vet jag inte. Debatten blev dock relativt sansad.

Nu har vi börjat själva debatten om budget. (c) har fått lite synpunkter på deras logik att frysa arvoden i Lunds kommun och att man samtidigt har höjt arvodena i LKF där det sitter en ordförande från (c). Något märklig logik. Luktar lite populism.

Övriga borgare vill inte frysa arvoden men vill begränsa uppräkningen av löner.
Arvodena är ingen stor post, ca 200 000, men det sänder ändå signaler att politiken också vill ta ansvar och drar sitt strå till stacken.

Lunch är planerad till 12.30 men den ser ut att bli lite försenad.

tis
16
jun
2009
tisdag, 16 juni, 2009 | Skriven av:

lst_klimatmals_logga Länsstyrelsen är regional miljömålsmyndighet och har ansvar för att ta fram regionala miljömål. Nya delmål inom klimatområdet skickas nu ut på remiss. De nya delmålen rör utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering, transporter, förnybar el, biogas och klimatanpassning.
Det övergripande miljökvalitetsmålet är fortfarande en Begränsad klimatpåverkan. De nya skånska delmålen är viktiga steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålet.

Remiss nu – beslut till hösten
De föreslagna målen skickas nu ut på remiss. Synpunkter ska komma in senast 30 september. Först därefter kommer beslut att tas.
Förslagen kommer också att presenteras på Skånes energiting den 9 juni och på Kommunförbundets klimatkonferens den 21 augusti.

Hämta hem remissupplagan!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tis
16
jun
2009
tisdag, 16 juni, 2009 | Skriven av:

Just nu pågår den allmänpolitiska debatten i Lunds kommunfullmäktige. Debatten inleds med partiet som innehar kommunstyrelsens ordförandepost. Sedan kommer partierna i storleksordning.
Mats Helmfrid startade och pratade mest om oppositionens budget. Han var mindre kritisk till miljöpartiets budget. Han sa något om att den verkade mer ärlig än övriga opposition. Han påpekade också att efter EU-valet var Miljöpartiet det största oppositionspartiet.
Mats sa att det var tre ord som var viktiga i budgetarbete, prioritera, prioritera och prioritera.
Tyvärr är det inte så mycket prioriteringar som värnar framtiden. Det är mest kortsiktig politik. Man skruvar bara för att minska kostnaderna. Visst är det viktigt att hålla kostnaderna nere men det får inte gå under en gräns där välfärden och människors trygghet hotas. Klimatproblematiken måste tas på allvar. Alliansen snacka mest men gör inget åt det.