tisdag 16 juni 2009 | Skriven av:

lst_klimatmals_logga Länsstyrelsen är regional miljömålsmyndighet och har ansvar för att ta fram regionala miljömål. Nya delmål inom klimatområdet skickas nu ut på remiss. De nya delmålen rör utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering, transporter, förnybar el, biogas och klimatanpassning.
Det övergripande miljökvalitetsmålet är fortfarande en Begränsad klimatpåverkan. De nya skånska delmålen är viktiga steg på vägen för att nå miljökvalitetsmålet.

Remiss nu – beslut till hösten
De föreslagna målen skickas nu ut på remiss. Synpunkter ska komma in senast 30 september. Först därefter kommer beslut att tas.
Förslagen kommer också att presenteras på Skånes energiting den 9 juni och på Kommunförbundets klimatkonferens den 21 augusti.

Hämta hem remissupplagan!

Träffar: 4

Kategori: klimat, miljö
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>