Inlägg den 01 juni 2009

mån
1
jun
2009
måndag, 01 juni, 2009 | Skriven av:

Snart är det dags för kommunfullmäktige, 16-17 juni, där budgeten för 2010 ska beslutas. Alliansen vill spara mer. Alliansen vill inte höja skatten men har inga problem med att höja avgifter och att minska verksamhet som behövs.
I dag har vi möte som diskuterar hur vi ska agera på kommunstyrelsemötet som är i morgon. Mycket siffror är det och en del tricks för att budgeten ska bättre ut än den är. Typ att alliansen sparar generellt och man sedan lägger ut pengar så att det ska se ut som att man satsar.
Man ger nämnder och styrelsen inte full kostnadstäckning för löner. Vilket innebär att man måste skära i personalstyrkan, vilket påverkar verksamheten.
Det finns säkert besparingar att göra men dessa kommer inte fram genom att bara skära i anslagen. Det behövs nytänkande i hur vi utför verksamheten. Hur vi använder våra anställda, hur vi använder våra resurser.
Budgetarbete handlar alldeles för mycket bara pengar alldeles för lite verksamhet och innehåll och kvalité.
Kostnaden för skola och omsorg ligger högt i Lund jämfört med övriga landet. Frågan är om vi får så mycket mer för dessa extra slantar?

Oavsett vad vi kommer fram till kommer alliansens budget att gå igenom. Så är spelreglerna. Möjligen kan vi flytta alliansen något i någon fråga där det finns en opinion. Detta känns inte helt rätt att politiken styrs av enskilda opinionsyttringar istället för en långsiktighet.

bild-17Ett annat litet delikat problem är hur man ska agera i frågan om Kulturhuvudstad 2014. Samtidigt som det avsätts 15 miljoner i 5 år så spara man på Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Det spara på barn- och ungdom. Ett krav från miljöpartiet är att det inte ska sparas i den kommunala kulturverksamheten. Speciellt inte om det drabbar barn och ungdomar.

Miljöpartiet har hela tiden haft en kritisk hållning till hur arbetet med Kulturhuvudstadsprojektet har sköts. Projektet har inte förankrats vare sig hos politiker eller hos Lundaborna. Vi har drivit att bli Kulturhuvudstad ska inte bara märkas under 2014 och att det ska märkas även i den vanliga kommunala verksamheten. Rätt genomfört kommer Kulturhuvudstadsprojektet att bli en tillgång för Lunds invånare. Kultur mer än att bara gå på teater eller att titta på ett konstverk.

Centerpartiet driver nu att summan som avsätts ska halveras. Hur man har kommit fram till det vet jag inte. Ska ett Kulturhuvudstadsprojket bli bra behövs det att det satsas kommunala pengar så att inte inriktningen på verksamheten styrs av kommersiella intressen och finansieras med höga inträdesavgifter. I så fall blir Kulturhuvudstadsåret något för de som redan konsumerar mycket kultur och som har en tillräckligt stor plånbok och så förstås hitresande turister.
I sådant fall är allt som vanligt 2015 vilket vore väldigt olyckligt.

Att dessutom spara nu och hoppas på att Lund inte blir Kulturhuvudstad blir också konstigt. den slutliga ansökan ska vara inlämnad den 30 juni. I september vet vi om det blir Lund eller Umeå som blir Kulturhuvudstad 2014. Just nu är det dumt att inte avsätta pengar om nu inte en majoritet tycker att Lund inte ska bli Kulturhuvudstad 2014.

Dessutom vore det olyckligt att inte avsätta pengar till att förverkliga den Handlingsplan för kulturpolitiken som nu håller på att tas fram. Alliansen säger ja till pengar till Kulturhuvudstadsprojektet men inte till att förverkliga handlingsplanen. Detta kan innebära att Kulturhuvudstaden lyser upp 2014 men slocknar när nyårsraketerna skjuts upp natten mor den 1 januari 2015. Det vore väldigt olyckligt och bortkastade kommunala skattepengar.

Med en ny majoritet efter 2010 års val kan det bli ett bra år 2014 och efterkommande år.