Inlägg den 17 juni 2009

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Just nu pågår diskussionen om den nya skolplanen. Det finns en stor enighet kring det mesta. Det verkar mesta bara vara prestige vem som gjort mest. Innehållet diskuteras mindre än vem som gjort vad.
Miljöpartiet har deltagit i framtagandet och har valt att förutsättningslöst diskutera kring den nya skolplanen. Detta har löst upp låsningar mellan blocken.

En idé som miljöpartiet har tillfört skolplanen är en idé om en Laboratorieskola. Vi har lämnat en skrivelse till Barn och Skolnämnd Lund Stad (BSN Lund Stad) och som behandlats positivt.

Den nya skolplanen är kortare än den tidigare och något tydligare. Det pratas mycket om målstyrning inom politiken. Tyvärr är det väldigt lite målstyrning i praktiken. Man pratar mycket om mål men tyvärr är de inte alltid så styrande. Tyvärr är det pengar som styr det mesta. Håller man bara budget är allt frid och fröjd oavsett om man uppfyllt målen eller inte.
Delårsrapporter behandlar oftast bara pengar inte måluppfyllelse.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Nu är snart BUDGETEN antagen. Det känns rätt segt just nu. Det behövs mat och syre. De sista ärendena har känts väldigt sega. Dels pga av att det har varit en massa yrkanden i lite olika frågor. Jag tror de flesta bara röstar nu. Egentligen är det inga problem med det eftersom det finns de i varje parti som håller reda på vad som händer. Det är lite finlir.
Skatten blev oförändrad och pengarna till Kulturhuvudstadsåret finns kvar. Vilket är bra enligt min mening. I morgon ska ansökan om att Lund ska bli Kulturhuvudstadsår upp i kommunstyrelsen.
Nu är klockan 18.00 och det är middag.
Kommunfullmäktige återsamlas 19.30.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Endast kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa vårdnadsbidrag. Övriga alliansen säger sig vara positiva men vill inte införa det nu.

Många remissinstanser har sågat förslaget. Bl.a. har JÄMO sagt nej.

Eftersom förslaget har utarbetats utan jämställdhetsperspektiv och saknar en konsekvensanalys ur jämställdhetssynpunkt begränsas JämOs möjlighet att lämna synpunkter på hur förslaget påverkar jämställdheten. På föreliggande underlag kan JämO dock konstatera att förslaget med stor sannolikhet skulle innebära negativa konsekvenser för kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.

Forskning och erfarenheter från andra länder visar att vårdnadsbidrag leder till minskad ekonomisk jämställdhet, till ökade skillnader mellan kvinnors och mäns obetalda hem- och omsorgsarbete samt till minskad makt och inflytande för kvinnor. JämO ser inte några skäl till att införandet av ett vårdnadsbidrag skulle få andra konsekvenser i Sverige.

JämO anser att förslaget om vårdnadsbidrag står i strid med de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast.

Det förslag som regeringen, med (kd) som spökskrivare, habndlar om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Miljöpartiets föreslår istället “barntid” som är ett bättre förslag för att förenkla vardagen för stressade småbarnsföräldrar.

barnbildVårdnadsbidraget är ett tydligt nederlag för jämställdheten. Regeringen har i propositionen erkänt att effekterna på jämställdheten är svårbedömda. I andra länder har det oftast varit kvinnor som utnyttjar liknande bidrag, till exempel har 95 procent av bidragstagarna varit kvinnor i Norge och Finland.

För att regeringen skulle kunna enas om det kd-märkta vårdnadsbidraget konstruerades en fp-märkt jämställdhetsbonus. Bonusen ska ge den som tjänar mest i familjen, oftast mannen, avdrag på skatten om han är hemma med sina barn. Jämställdhetsbonusen fungerar som ekonomisk modell, men den är för krånglig. Den är alltför byråkratisk och effekterna i plånboken kommer inte förrän året efter.

Ingen av dessa reformer kommer att kunna utnyttjas av ensamstående föräldrar, som behöver det mest. Jämställdhetsbonusen kräver två i hushållet som arbetar. Vårdnadsbidraget får tas ut på deltid, men kan inte kombineras med offentligt finansierad barnomsorg.

Miljöpartiets förslag om barntid utgår från att föräldrarna ska kunna kombinera familj och arbete och samtidigt minska stressen.

I dag har föräldrar rätt att gå ner 25 procent i arbetstid. Med det är i realiteten en begränsad möjlighet, eftersom många inte har råd att avstå från inkomst. Vi vill att betydligt fler föräldrar ska kunna förkorta sin arbetstid medan barnen är små genom att ge en ekonomisk pensionsgrundande ersättning på 2 500 kronor som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Barntid har flera fördelar. Det kan kombineras med offentligt finansierad förskoleverksamhet på deltid. Det gäller i hela landet. Ersättningen är, till skillnad från vårdnadsbidraget, pensionsgrundande. Det kan tas ut av två föräldrar samtidigt.

Regeringen Reinfeldt tar med sitt förslag ett steg bort från arbetslinjen. Det är viktigt att både män och kvinnor har en självklar plats på arbetsmarknaden. Lika viktigt som det är att barnen får lika mycket tid med sina pappor som med sina mammor.

Socialdemokraternas förslag är att förlänga föräldraförsäkringen med en månad, som ska kunna tas ut som strödagar efter att föräldrarna börjat jobba. Det förslaget bidrar inte till att lösa det livspussel som föräldrar idag lever i även om det är ett steg i rätt riktning.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Det är både med glädje och sorg jag läser siffrorna från senaste SCB. Miljöpartiet ökar till 6 % och är det tredje största partiet. Störst är socialdemokraterna är största parti med 36.6 % och sedan komer (m) med 29.9 % och sedan kommer ingen och sedan kommer en klump med 5 partier där miljöpartiet är störst med “hel” %.
Alliansen (C+FP+M+KD) får 45,3 % och oppositionen (MP+S+V) får 48,3 procent.
Många förändringar är inte statistiskt säkerställda.
Avståndet mellan blocken krymper. (m) och (s) ökar på de andra partiernas bekostnad.
scb-maj-2009
nettofloden-valet-06-maj-09
I figuren åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2006 till maj 2009 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2006 och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2009. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2006 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Vård och omsorgsnämndens ordförande beskrev valfriheten inom vård och omsorg på ett avslöjande sätt. Han sa “Valfrihet är flytta om man inte är nöjd med sin situation”.
Detta kan också sägas som : “Valfrihet är att tvingas flytta för att kunna välja”.
Alliansen pratar bara pengar och inte innehåll. Man gör valfriheten till huvudnumret.
Det vore bättra att jobba med verksamheten så att ingen ska behöva byta.
Att byta är inte så enkelt. Byter man måste man troligtvis byta till en anan del av Lund vilket innebär att sitt sociala närverk slås itu.
Hur långt ska man gå i valfriheten. I alliansens förslag säger man att målet för hur många som ska få sitt förstahandsval när man väljer “Särkskilt boende för äldre för “2010 ska vara 35%. För 2011 ska det vara 40%.
Detta innebär att att endast en tredjedel ska kunna få sitt förstahandsval.
Är detta verkligen valfrihet?
och
För vem är den bra?

Att byta kan inte vara ett självändamål. Ett bra mål borde vara att “Verksamheten ska vara så bra att ingen vill flytta”.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Så var det igång igen. Nu börjar vi med budgeten för Vård och omsorg. Budgeten omsluter nästan 1.3 miljarder så det är inga småsummor. Det är en komplex verksamhet där Lunds kommun har ett kostnadsläge. Visst finns det möjligheter att sänka kostnader men det känns lite fel att spara som alliansen gör. Deras besparingar gör att personaltätheten minskar. Vilket knappast gynnar de som behöver omsorgen och inte gynnar det de anställda heller som pga av nedskärningarna måste springa snabbare för att göra det arbete som behövs.
Inom vård och omsorg behövs det verkligen bra utvärderingsverktyg. Hur vet man att verksamheten är bra?
Det är inte bara att mäta hur mycket pengar som används. Det viktigaste är att de som behöver omsorg ska få det och att de får de på ett värdigt och bra sätt.