Inlägg den 24 juni 2009

ons
24
jun
2009
onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Fritt fram för bara bröst i Malmö”

Fritidsnämnden i Malmö beslutade vid lunchtid idag att tillåta kvinnor att bada utan överdel i stadens simhallar.

Efter att nätverket Bara bröst vid flera tillfällen gjort besök på Malmös simhallar, såg Malmös fritidsdirektör Bo Sjöström anledning att låta nämnden ta principbeslut om en klädkod på Malmös simhallar. Detta för att undvika godtyckliga avgöranden av personal på de olika simhallarna.

Frågan var uppe på fritidsnämndens bord i april, men ströks då på grund av politisk oenighet.

På onsdagsförmiddagen nådde fritidsnämnden till slut full enighet i frågan, som bland annat har vållat en intensiv debatt på Sydsvenskan.se.

Beslutsförslaget gick ut på att kvinnor med delad baddräkt skulle tvingas bära överdel.
Men detta förslag ströks helt efter politiska överläggningar.

Det blev till slut enighet kring beslutet vilket är bra. Nu får vi se om andra kommuner följer efter.

Nu finns ett beslut som i korthet går ut på att alla badande ska ha badkläder och att kalsonger under badbyxor av hygienskäl förbjuds. Kvinnor får avgöra själva om de vill ha överdel eller ej.

ons
24
jun
2009
onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Bara bröst splittrar politiker”

Frågan om kvinnobröst får visas öppet splittrar fritidsnämnden inför onsdagens sammanträde.
I april skulle fritidsnämnden ta beslut om regler för kvinnors badkläder på Malmös simhallar.

Då ströks ärendet efter politisk oenighet.

Idag gör nämnden ett nytt försök. ”För kvinnor med delad baddräkt ska en överdel användas,” lyder förslaget.

Det är märkligt att det över huvudtaget ska diskuteras. Givetvis ska kvinnor själva avgöra om de vill bada med eller utan topp.
Ska det vara topp på kvinnor borde det vara topp på herrar.
Det är lite trist att läsa kommentarerna till artikeln. Vissa av dessa visar att det fortfarande 2009 är problem med jämställdheten och mäns syn på kvinnor.
Det är pinsamt att läsa och skämimgt att vara man. Nu måste vi skärpa oss.

När det gäller bad så lägg mer krut på vad man har under badkläderna. Fortfarande är det problem med hygienen på många bad. Man duschar inte av sig innan man badar och man badar med underkläder på.
Detta är ett mycket större problem.

ons
24
jun
2009
onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

SvD skriver “Jobben och klimatet måste prioriteras”

Snart inleds en ny femårsperiod med ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament och om bara en dryg vecka tar Sverige över ordförandeskapet. Vi vill här ge besked om vad vi vill att Sverige ska prioritera i EU. På flera punkter saknar vi gemensamma svar från den moderatledda regeringen, skriver Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Lars Ohly.

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU och snart inleds en ny femårsperiod med en ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament. Vi menar att det nu krävs konkreta resultat och förslag för att hejda den växande arbetslösheten, en mer ambitiös klimatpolitik som ger EU ledartröjan i miljöfrågorna och åtgärder som stärker tryggheten för EU:s arbetstagare.

Det gäller nu att inte låta krisen styra så att vi blir fast i gamla mönster. Så var det lite med att oppositionen till varje pris ville hälla in mer pengar i Saab och Volvo. Det behövs inga mer subventioner och statliga pengar till bilindustrin. I alla fall inte till “den” som fortsätter tillverka fossildrivna fordon och som dessutom är ganska så stora och lyxiga.
Stöd ska gå till gröna investeringar. Det behövs mer resurser för att få fram billiga och bra tåg och teknik runt själva tågen.
Vi behöver utveckla de forskningsframgångar som finns inom sol- och vinkraftsteknik som har gjorts på universiteten och högskolorna runt om i Sverige. Vi ska inte låta dessa framgångar försvinna ut ur landet.

Vi måste ställa om industrin så att den blir mindre energikrävande. Det kommer att bli en framgångsfaktor eftersom energin inte kommer att bli billigare i framtiden.

För det första: Vårt besked om valutaunionen är gemensamt, det är inte aktuellt att gå till en ny folkomröstning om att införa euron åren 2010–2014. Vi respekterar folkomröstningsresultatet och de utfästelser som gavs i samband med kampanjen 2003. Regeringen måste nu börja tala med en röst i denna fråga.

För det andra: Vi deklarerar också klart och tydligt att en rödgrön regering kommer att föra en aktivare EU-politik för att skapa fler jobb. EU är en central politisk plattform som Sverige ska vara aktiv i. Redan för ett år sedan föreslog vi att EU måste dra upp riktlinjerna för en ny offensiv Lissabonstrategi, där jobb och utbildning binds ihop med arbetet för hållbar utveckling. Målen ska vara full sysselsättning, jämställdhet mellan män och kvinnor, kompetensutveckling, social rättvisa och stärkt respekt för arbetsrätt. En viktig del av sysselsättningspolitiken är skapandet av nya gröna jobb. Det är endast om vi klarar arbetslösheten som vi kan klara den europeiska ekonomin.

För det tredje: Våra tre partier är inte nöjda med hur EU och Sverige styrs idag men vi är fast beslutna att förändra och förbättra förutsättningarna för att nå positiva resultat, inte minst i den helt avgörande klimatfrågan.

Med Obama som ny president i USA finns förutsättningar för en framgångsrik internationell klimatöverenskommelse hösten 2009. Men regeringen Reinfeldt har sänkt Sveriges ambitioner i klimatarbetet vilket försvårar möjligheterna att under det svenska ordförandeskapet få EU att ta täten och leda det globala klimatarbetet.

Inte minst utvecklingsländerna kommer vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn att bevaka att den rikare delen av världen inte stjälper över klimatåtgärder på de fattigaste länderna. Sverige har tidigare kunnat fungera som en konstruktiv brygga för att komma över den misstro som därför ofta finns i internationella förhandlingar, därför kräver vi att den svenska regeringen måste ändra sin hittillsvarande profil att en allt för låg andel av klimatmålen ska nås genom åtgärder i Sverige och i den rikare delen av världen. En nyckelfråga för ett nytt klimatavtal är hur åtgärderna ska finansieras. Regeringen har velat skjuta på frågan, vilket är illavarslande.

I skarp kontrast till regeringen vill vi göra EU och Sverige världsledande på grön omställning, klimatsmarta produkter och tjänster, grön energi och energi- effektiva lösningar. Gröna investeringar kan bidra både till ett ökat klimatansvar och miljontals nya jobb i EU.

För det fjärde: Regeringen håller med oss om att Östersjön är en prioriterad fråga. Just därför säger våra tre partier bestämt nej till den rysk-tyska fossilgasledningen på Östersjöns botten. Den moderatledda regeringen har inte samlat sig till ett ställningstagande före ordförandeskapet. Frågan om gasledningen är ett tydligt test på vilken vikt regeringen lägger vid Östersjöfrågorna.

För det femte, vill vi också bättre skydda arbetstagares rättigheter i Sverige och i Europa. Sverige ska fortsätta att konkurrera med kunskap och kompetens inte med låga löner och sämre arbetsvillkor. Vi är starkt kritiska till att regeringen är passiv i EU när arbetstagares rättigheter behandlas.

Efter den så kallade Lavaldomen vill våra partier stärka och förbättra EU:s regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land och vi ser det som nödvändigt att ett juridiskt bindande socialt protokoll införs. Dessa frågor måste Sverige driva aktivt under det svenska ordförandeskapet.

För det sjätte vill vi att EU ska vara en aktiv röst för rättvisa och frihet i världen. Kopplingen mellan fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter måste bli än mer tydlig i EU:s organisation och verksamhet. Vi är positiva till en fortsatt utvidgning av EU. EU:s politiska verktyg att påverka utan att använda vapen är stor men måste utvecklas. EU är till skillnad från Nato ingen militärallians och EU ska inte militariseras.

Bra att oppositionen skriver ihop sig för att pressa fram lite mer aktivitet från vår passiva regering. När det gäller arbete så är det märkligt hur lätt alliansen kommer undan med sin politik. Visst behövs att arbetskraften är rörlig men till rimliga gränser. Det får inte bli så att arbetskrat från andra länder får jobb i Sverige med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Givetvis ska varje land kunna sätta sina löner och regler inom sitt land. Annars blir det att arbetare utnyttjas och får flytta runt för att följa efter jobben. Det hade kanske varit helt OK om man då kunde ta med sig sin familj och barnen kunde få gå i skola. Så är det knappast nu. Många arbetare flyttar runt med sin familj hemma. Vilket innebär extra belastning för den förälder som är hemma, vanligtvis kvinnan, som får ta hand om barnen ensam. Dessutom förlorar den som åker iväg, vanligtvis mannen, kontakt med barnen.

EU borde också skärpa till sig när det gäller djurhållning och djurtransporter. Sverige har bra lagstiftning, som tyvärr inte alltid följs, mycket bättre än många andra EU-länder. Så lite export av svenskt djurskydd skulle inte skada. Ännu bättre skulle det bli om man övergick från djurskydd till djurrättigheter.
Djuren finns inte till för vår skull utan för deras egen skull.