Inlägg den 06 april 2009

mån
6
apr
2009
måndag, 06 april, 2009 | Skriven av:

Nu har arbetet med budget 2010 kommit igång. Alliansen lägger troligen ett förslag där man inte kompenserar för t.ex. lönehöjningar fullt ut. Resultatet slutar då på ett plusresultat. Det har dock kommit nya prognoser som visar att resultatet kommer att betydligt sämre kanske till och med ett minusresultat.
Skulle alliansen stå fast vid denna budget kommer detta att innebära stora nedskärningar eftersom löneökningarna kommer att bli större än vad de tagit med och detta kommer att gå ut över verksamheten.
Alliansen kanske ser det som ett utmärkt lägga att “sälja” ut mer verksamhet. Det man inte själv vågar göra låter man privata företag göra.
Detta hände när Carema och Attendo Care tog över verksamhet. I anbudet krävde alliansen inte en lika stor personaltäthet som verksamheten hade i offentlig regi vilket givetvis innebär att kostnaden går ner. Detta innebär också att den personal som blir kvar får jobba mer och det blir mindre tid för de som skall få omvårdnand.

Sedan 2006 har alliansen skurit ner på verksamheten. Detta gäller nästan all verksamhet möjligen har Barn och skolnämnd Lund Öster fått lite mer i alla fall relativt BSN Lund stad.

Inom Kultur och fritid har bidragen till föreningar minskats, taxorna har höjts, bidragen till bildningsförbunden har minskats, tjänster har dragits in. Bl.a. innebär detta att Ungdomsforum som tidigare låg under kommunstyrelsen nu riskerar att försvinna. Detta eftersom det inte finns pengar till att ha den enda tjänsten som jobbar med detta. Ungdomsforum jobbar med Agenda 21 frågor.

Nu får vi gå igenom siffrorna och se vad vi ska göra. Det troligaste är att vi måste höja skatten annars kommer det att gå ut över verksamheten. Ska det sparas så är det genom att effektivisera lokalanvändning och energianvändning. Man kan säkert även samordna verksamheter över verksamhetsgränser. Detta görs inte i en handvändning utan måste göras under en längre tid.

Det kommer att bli mycket jobb med budget den närmaste tiden. Budgeten tas av kommunfullmäktige den 16-17 juni.