Inlägg den 03 april 2009

fre
3
apr
2009
fredag, 03 april, 2009 | Skriven av:

I går på kommunstyrelsen så blev det för första gången ett bifall till ett medborgarförslag. Förslaget var tidigare uppe men då vill alliansen bara besvara förslaget. Förslaget handlade om att byta ut glödlampor mot lågenergilampor.
På mötet behandlades även ”Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor”. Detta ärende har alliansen behandlat under väldigt lång tid. Det började efter en motion i kommunfullmäktige i november 2006. Det har blivit återremitterat för att handlingsplanen ska bli mer konkret. Alliansens förslag är väldigt allmän och intetsägande.
Miljöpartiet har lagt många förslag till förändringar och har också visat på andra kommuners mer kraftfulla handlingsplaner.
När det gäller våld mot kvinnor finns det ofta även barn som berörs. I Lund finns idag inte ett fungerande stödjande och behandlande arbete. Istället kan vi se en bristande samordning mellan olika insatser, vi ser brist på resurser, bostäder och adekvat boende för kvinnor med
t ex missbruksproblem. Vi har också i kommunen många invandrarkvinnor som på grund av språkproblem inte kan ta till sig information om de insatser som finns.

Vi måste i kommunen inte bara se till att skolans personal har resurser att ta hand om dessa barn. Även barnen som inte ännu är i skolåldern måste kunna få adekvat hjälp, vilket idag saknas.

Det verkar nästan så att man inte bryr sig. Så lång handläggning och så lite resultat. Dessutom är det en märklig hantering eftersom man låtit en politiker från majoriteten vara med i förvaltningens handläggning men ingen från oppositionen.

På samma möte behandlades också en motion från miljöpartiet ”Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor”. Denna motion lämnades i 6 mars 2009, mer än ett år efter inlämnandet så är den redo för kommunfullmäktige. Förra kommunstyrelsen fanns det ett medborgarförslag om att handläggningstiden för motioner och medborgarförslag var för lång. Detta förslag ville alliansen besvara med att det inte fanns något problem mmed lånag handläggningstider. Ja ja allt är ju relativt.

Alliansens förslag till beslut var att besvara motionen i enlighet med beslutet om handlingsplanen.

Vår motion beskriver problematiken och slutar med 5 att-satser:

att kommunen gör en kartläggning avseende behovet av skyddsboenden/lägenheter som uppstår i samband med kvinnomisshandel

att kommunen i samverkan med övriga aktörer på bostadsmarknaden finner långsiktiga lösningar till bostadsproblematiken för våldsutsatta kvinnor

att Lunds kommun, gärna i samarbete med angränsande kommuner, genom nödvändiga resursförstärkningar anpassar sin organisation till den efterfrågan som finns(uppstår) i samband med våld mot kvinnor

att kommunen tar ett större ansvar för samordning av insatser för våldsutsatta kvinnor

att kommunen ska intensifiera det förebyggande arbetet mot kvinnovåld

Kommunkontoret skriver bl.a. när det gäller Barnperspektivet :

Vid ärendes beredning har barnperspektivet inte bedömts särskilt då ärendet berör alla medborgare”

Man skriver dessutom :

Den föreslagna handlingsplanen för Lunds kommun innehåller, utifrån ett brett perspektiv, förslag på olika åtgärder från olika aktörer för att minska mäns våld mot kvinnor. Det krävs ett brett angreppssätt från samhället med förebyggande åtgärder från många politik-och verksamhetsområden kombineras. I handlingsplanen lyfts fram en rad insatsområden vilka på olika sätt behandlar det som tas upp i motionen.

Så istället för att bemöta motionen skriver man om handlingsplanen. En handlingsplan som inte är speciellt konkret och handlingskraftig.

Nu sitter jag på tåget mot Stockholm. Skönt att inte behöva ta första tåget, 5.28. Fick ”sovmorgon” och tog tåget 6.28. Skönt att vara uppe med tuppen och se rimfrosten gnistra i morgonsolen. Fredagen och lördagen ska jag ägna åt miljöpartiets förtroenderåd. Förtroenderådet består av miljöpartister från alla riksdagsvalkretsar, 29 st varav fyra i Skåne. På dagordningen finns Europaparlamentsvalet, samarbetet på riksnivå mellan mp, s och v och som vanligt ett allmänt informationsutbyte mellan regionorganisationer, partistyrelse, riksdagsgrupp och europaparlamentsgrupp.