Inlägg den 01 april 2009

ons
1
apr
2009
onsdag, 01 april, 2009 | Skriven av:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i dag presenterat 84 förslag som formar en gemensam rödgrön klimat- och energipolitik med höga ambitioner. Med rätt satsningar kan både klimat- och jobbkrisen hejdas.

– Vi är överens om en gemensam politik som innebär långtgående insatser i Sverige, men också ökade satsningar på att hjälpa utvecklingsländerna möta klimathotet, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Bland åtgärderna finns: Ökning av järnvägskapaciteten med 50 procent, branschprogram för vindkraften, ökning av miljöteknikexporten och återinförande av Klimatinvesteringsprogrammet.

– Vi vill investera Sverige ur krisen. Regeringens låga ambition på klimatområdet hotar 10 000-tals jobb i Sverige, säger Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitiske talesperson Anders Ygeman.

– Jag är glad att våra satsningar på lokala klimatinvesteringar ökar möjligheterna för kommunerna att mer aktivt åstadkomma resultat i miljö- och klimatarbetet. Dessutom ger det jobb, säger Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Wiwi-Anne Johansson.

Det är bra att det nu finns ett konkret förslag för att ställa om Sveriges politik så att klimatproblematiken kan mötas. Den gemensamma motionen innehåller 84 förslag om mål och åtgärder i klimatpolitiken.

Det är stor skillnad på alliansregeringens och miljöpartiets målsättningar.

Rödgröna klimatmålen
– 45 procent i Sverige
– 13 procent utomlands
Vilket ger en totalsumma på 58 procent

Regeringens klimatmål
– 27 procent i Sverige
-13 procent utomlands
Vilket ger en totalsumma på 40 procent

De totala utsläppen i Sverige ska minska med 40 procent från år 1990 till 2020. År 2050 ska utsläppen minska med 90 procent.
Dessutom ska energianvändningen vara 25 procent effektivare till år 2020 och andelen förnybar energi ska vara minst 53 procent av den totala energianvändningen 2020.

I motsats till alliansregeringen vill miljöpartiet att järnvägskapaciteten ska ökas med 50-procent och en satsning på utbyggnad av lokal spårtrafik i större städer ska genomföras. För att få en bättre effekt av denna satsning är det lämpligt att införa en kilometerskatt på lastbilstransporter.

Läs hela motionen!