Inlägg den 03 april 2008

tor
3
apr
2008
torsdag, 03 april, 2008 | Skriven av:

Den 2 april genomförde Miljöpartiet, SEKO och Transportarbetareförbundet ett gemensamt seminarium i riksdagen om hur klimatpåverkan från godstrafiken kan minska. Bland talarna visade det sig finnas en stor enighet om behovet av kilometerskatt för tunga lastbilar.

Här kan ni se en intervju med Jonas Åkerman, forskare vid KTH och en av författarna till “Tvågradersmålet i sikte?”.

Jonas Åkerman betonade i sitt föredrag två strategier för att minska godstrafikens klimatpåverkan. För det första en bättre samordning mellan transportslagen, till exempel med omlastningscentraler som gör det lättare att använda järnväg, sjöfart och lastbil som komplement. För det andra ekonomiska styrmedel som gör det dyrare att transportera gods med fossila bränslen. Ett exempel är kilometerskatt för tunga lastbilar, vilket också klimatberedningens föreslagit att införas senast 2011. Åkerman menade att det behövs ett trendbrott för att hejda ökningen av godstransporter. Det räcker inte med ny teknik, det behövs också en överföring av trafik från lastbil till järnväg och sjöfart, och bättre kombinationer mellan dem tre.

Läs mer!

tor
3
apr
2008
torsdag, 03 april, 2008 | Skriven av:

Kina har fått OS och därmed har de fått PR som ger sken av att Kina är demokartiskt.

När Björk ropade “Tibet Tibet – Declare Independence” fördömde det kinesiska kulturministeriet uttalandet och hotade med att införa restriktioner för utländska artister.

Nu har den skånska a cappella-gruppen Vocal Six stoppats.

“– Vi fick i princip skriva på papper där vi garanterade att vi inte skulle säga något kritiskt om regimen eller något liknande det Björk sa. De skulle också gå igenom texterna. Det har varit rätt kaotiskt, säger Peder Tennek, bas i Vocal Six.”

Trots att gruppen följde instruktionerna stoppades det deras framträdanden.

Detta är allvarligt. Det visar tydligt att Kina fortfarande är totalitär och tillåter ingen någon kritik av Kinas agerande.

Kina skulle aldrig ha fått ett OS. Nu borde OS:ett bojkottas om inte Kina visar att det de tydligt ändrar sitt agerande. Minimum är att invigningen bojkottas.

tor
3
apr
2008
torsdag, 03 april, 2008 | Skriven av:

Vägverket: godstransporterna måste minska

Utsläppen av koldioxid från svenska bilar och lastbilar ökade med två procent under 2007. Trots att den svenska fordonsparken blir allt mer bensinsnål, skriver Vägverket.

De tunga lastbilstransporterna ökade med 5,8 procent i fjol. Så det hjälper inte att bara byta bränsle.
Tyvärr är det många som tror att bara vi hittar ett annat drivmedel än de fossila så fixar det sig.

Det krävs ner än så. Vi måste byta bränsle, effektivisera transporterna men även minska antalet transporter.

Tyvärr verkar inte alliansen vara inne på denna linjen. Alldeles för mycket pengar läggs t.ex. på miljöbilspremier. Detta minskar inte antalet transporter.